Telos

Spirituális hírek, fordítások

Eseményhorizont

Cobra Logo

  1. május 22., szerda


Minden egyes lehetőség-ablak, minden egyes portál egy kvantumugrás, amely közelebb visz minket az Eseményhorizonthoz (röviden: az Eseményhez – a ford.). Minden egyes megnyitott portállal több energia keletkezik, és egy bizonyos ponton a megfelelő mennyiségű energia ki fogja váltani az áttörést.

Ez lesz a kompressziós áttörés pillanata, és ez az, amit David Wilcock látott az álmában egy viharról, sok villámcsapással. Minden ilyen villámcsapás egy-egy kompressziós féregjáratot jelképez, ami a Fény hiperdimenzionális átjárója, amely a bolygó felszínét köti össze a felszín feletti és felszín alatti Fénnyel a kompressziós áttörés pillanatában.

Olvass tovább …

A Titkos Űrprogram

Cobra Logo

  1. április 24., szerda


Eljött az ideje, hogy végre kiadjak néhány információt a Titkos Űrprogramról. A Titkos Űrprogram rejtett célja az volt, hogy előkészítse a terepet, hogy a drakonidák (sárkányok) és a reptiliánok (hüllők) átvegyék az irányítást a bolygó felett. A hatalomátvételi kísérlet nem sikerült, és a Fényerők a drakonida ellenőrzés utolsó maradványait - a cabalt - is hamarosan eltörlik ezen a bolygón.

Olvass tovább …

Misztériumiskolák

Cobra Logo

  1. április 15., hétfő


Mielőtt 26.000 évvel ezelőtt (az arkhónok) megszállták ezt a bolygót, a Felemelkedett Mesterek szabadon jártak az emberiség között, és épen tartották a kapcsolatot az Egy jelenlétével. Misztériumiskolájuk Atlantisz fő szigetén volt:

Atl

Olvass tovább …

Az Istennő Örvény

Cobra Logo

Sunday, March 3, 2013

Az Istennő Örvény

Az Istennő Örvény a Fényerők végső technológiája, amely az asztrális és éteri síkon végül feloldja a Mátrixot a bolygó körül.

Az Istennő Örvény egy energia szivárvány-spirál, mely a Fény összes lehetséges kombinációját tartalmazza. Egy Angyali lény jelenléte, ami átalakít minden sötétséget tiszta Fénnyé az Antarion Átalakító nyolc-dimenziós csillagkapuján keresztül. Ez az Egy jelenlétének örvénye, amely elnyeli a dualitás minden anomáliáját és mikroháromszögelés eljárással felemeli az Egybe.

Spiral

Olvass tovább …

Éteri arkhón háló

Cobra Logo

Thursday, January 3, 2013

Éteri arkhón háló


A december 21-i sikeres portálnyitás után az éteri arkhón rács háló az egyetlen fő tényező, ami visszatartja az Eseményt. Ha beindulna az Esemény, az éteri Arhónok mindnenkire hatással lennének: az Eseményt végrehajtó felszíni Fényerőkre, akik a kivitelezésében vesznek részt, általánosan az emberiségre éppúgy, mint a Cabalra, és mindez katasztrófává változtatná az Eseményt.

Az éteri arkhón háló jó részét még az Esemény bekövetkezése előtt el kell távolítani. Annak érdekében, hogy a Fényerők sikeresen le tudják bontani a hálót, minél jobban informálni kell a felszíni lakosságot a létezéséről.

Olvass tovább …

Az Omega Hálózat

Cobra Logo
  1. december 6., csütörtök


A bolygónk felszínén lévő Fényerők november 22-én, a 11:11 portál tizenegyedik kapujának megnyitásával érték el az Esemény előidézését célzó taktikai készenlétet.

Az első döntő tényező ennek eléréséhez az volt, hogy a pozitív felszíni csoportokon belüli kulcsemberek kritikus tömege egyetemesen döntött úgy, hogy együttműködik az Ellenállás felszíni ügynökeivel, amikor majd az Esemény beindul. Ezért most már elégséges konszenzus van a bolygó pozitív csoportjainak legfelsőbb szintjein belül. A pozitív csoportok alsóbb szintjei közötti diszharmónia nem tudja tovább késleltetni az Eseményt.

Olvass tovább …

A Mesterterv

Cobra Logo
  1. október 12., péntek


A tapasztalatok – különösen az elmúlt néhány hónapban – azt mutatják, hogy az emberi természet nagyon érzékeny az Arkhónok fizikai és nem fizikai befolyására.

Az Arkhónoknak sikerült darabokra szednie a felszabadító mozgalmat. A felszíni pozitív csoportokba beszivárogtak, tagjaikat megvesztegették, azokat a csoportokat pedig, amelyek tiszták maradtak, kigúnyolták és támadták. Bármilyen elképzelést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne csökkenteni a pozitív csoportok szétdarabolódását, és hogyan lehetne köztük nagyobb egységet elérni az Esemény előtt, nagyon szívesen fogadok.

Emellett sok, állítólag pozitív egyén és csoport harcolt a pénzügyi alapok biztosítékszámlái feletti ellenőrzésért. Úgy tűnt, hogy a kapzsiság átvette a hatalmat afelett a motiváció felett, hogy ezt a pénzt visszajuttassák az emberiségnek.

Olvass tovább …

Galaktikus Konföderáció

Cobra Logo
  1. október 2., kedd

Galaktikus Konföderáció


Amint már mondtam, a Galaktikus Konföderáció pozitív civilizációk laza konföderációs szövetsége ebben a Galaxisban, mint pl. a Plejádiak, a Szíriusziak, az Arkturusziak... Vezetői Felemelkedett Mesterek, olyan lények, akik megvilágosodott tudatállapotban élnek. Ezen a bolygón a Galaktikus Konföderáció számos néven ismert: Galaktikus Föderáció, a Fény Galaktikus Föderációja, Bolygók Galaktikus Konföderációja, Bolygók Galaktikus Föderációja, Bolygók Egyesült Föderációja... Mindezek az elnevezések ugyanazt a pozitív csoportot takarják.

Olvass tovább... …

A Csillagtestvériség

Cobra Logo
  1. szeptember 5., szerda

A Csillagtestvériség

Ez a blog bejegyzés a második olyan pozitív csoportról szól, akik titokban dolgoznak a színfalak mögött az emberiség javát, valamint a Bolygó felszabadítását szolgálva.

Hozzáférést kaptam egy olyan ezoterikus íráshoz, amely e csoport tagja által íródott, ez teszem most, ennek a csoportnak az engedélyével, teljes egészében közzé.

Olvass tovább …

Álomvilág Művelet

Cobra Logo

  1. augusztus 20., hétfő


Az Álomvilág Művelet a Fényerők egy olyan akciója, amelynek célja az új Reneszánsz elindítása a bolygó felszínén. Az első Reneszánszot 500 évvel ezelőtt, egy a Fehér Nemesség mögött álló okkult pozitív csoport kezdeményezte a 15. századi Firenzében.

Olvass tovább …