Telos

Spirituális hírek, fordítások

A Chiméra bukása

Cobra Logo
  1. október 14., kedd

A Chiméra bukása

Eljött az idő, hogy több hírrel szolgáljunk a Chiméra csoportról. Egyes részletek talán hihetetlennek fognak tűnni egyes emberek számára, de az igazság furcsább, mint a fikció.

Ez a csoport az Androméda galaxisból származik és a sötét erők vezetői. Humanoid testekben jöttek a Földre 25 000 évvel ezelőtt és karantén alá helyezték a Bolygót. Egy skalár, elektromágneses korlátot építettek a Föld köré (a fátyol), hatásosan megelőzve a pozitív földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételt és így elzárva az emberiséget. Építettek óriási földalatti városhálózatokat, drakonidákat rabszolgahajcsárként és reptiliánokat rabszolgákként használva, és onnan kontrollálták a felszíni lakosságot.

Bucintoro

Olvass tovább …

ISIS?

Cobra Logo
  1. június 18., szerda

ISIS?


Nemrég egy dzsihádista csoport hatolt be Szíriából Irakba és elfoglalta területének egy jelentős részét:

http://www.businessinsider.com.au/isis-controls-shocking-percentage-of-iraq-and-syria-2014-6


A céljuk, hogy egy totalitárius Iszlám államot hozzanak létre ezen a területen és Irak és Szíria Iszlám Államának (ISIS-nek - az angol megfelelő rövidítése) hívják őket.

Ez a csoport a Szaúdiak és az egyesült államokbeli Cabal közös szervezete (a jezsuitákkal és az ő Blackwater/Academi barátaikkal a színfalak mögött):

Olvass tovább …

Rózsa Rendje

Cobra Logo
  1. május 27., kedd

Rózsa Rendje

Atlantiszon az Istennő papnői tizenkét fős körökben gyűltek össze, hogy lehorgonyozzák a béke és a harmónia energiáját. A Rózsa Rendjének hívták őket (angolul: Sisterhood of the Rose – a Rózsa nővérisége). Később az ókori Egyiptomban Ízisz papnőiként jelentek meg újra, mivel a rózsa Ízisz istennő szent szimbóluma. A keresztes háborúk idején a Rózsa Rendje volt a Templomos lovagok női megfelelője. A II. Világháború alatt megpróbáltak hatást gyakorolni néhány náci vezetőre a legfelsőbb körökből, és néha sikerült is rábeszélniük őket békésebb megoldásokra, sok életet mentve így meg.

2004-ben és 2012-ben a Vénusz-Nap tranzit kódolt üzenet volt az égen arra, hogy újra aktiváljuk a Rózsa Rendjét:

Venus1

Olvass tovább …

A Földi karantén végjátéka

Cobra Logo
  1. március 10., hétfő

A Földi karantén végjátéka


Most már biztonságos, hogy nyilvánosságra kerüljenek bizonyos információk, melyek segítségével sokkal jobban megérthető az Eseménnyel, valamint a Fény és sötétség erői közötti dinamikus feszültséggel kapcsolatos egész helyzet. Bár ezek az információk sokak számára sokkolóak lehetnek, elérkezett az idő, hogy az emberek tudják az igazságot, mert csak az igazság ismeretében lehet megoldani helyzeteket.

Ahhoz, hogy teljesen megértsük a helyzetet ezen a bolygón, vissza kell mennünk a galaktikus történelem egy adott időszakába, amikor a sötét erőket létrehozták. A Rigel csillagrendszert választották az Orion csillagképben fő erődítményükként, ahonnan a galaktikus birodalmukat irányították.

Hamar rájöttek, hogy a leghatékonyabb befolyást túszok ejtésével érhetik el a Fény erői ellen, mivel a Fény erők törődnek az embereikkel, és sokszor zsarolással akadályozták meg a fényerők tevékenységét, mert attól tartottak, hogy a túszul ejtett Fény lényeknek baja esik.

Olvass tovább …

Megvan a hatalmunk

Cobra Logo
  1. február 26., szerda

Megvan a hatalmunk

A látszat ellenére van hatalmunk. A Szabad Akarat a végső törvény ebben az univerzumban, és amikor emberek kritikus tömege dönt a bolygó felszabadításáról és ehhez elég hosszú ideig ragaszkodik, akkor ez a felszabadulás elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ez a legmagasabb természeti törvény, a Cabalnak akarva, akaratlanul ezt be kell tartania, és át kell engednie e bolygó felszínét az emberiségnek.

Amikor emberek kritikus tömege fókuszált/összpontosított szándékkal összegyűlik, az drasztikusan befolyásolhatja a bolygó helyzetét. Az emberiség kritikus tömege 100 000 és 150 000 ember között mozog.

Olvass tovább …

A Jezsuita program - A teljes világuralom megszerzése

Cobra Logo
  1. november 28., csütörtök

A Jezsuita program - A teljes világuralom megszerzése

A jezsuiták terve az, hogy beszivárognak a Keleti Szövetség (Eastern Alliance) ügynökei közé és eltérítsék az új pénzügyi rendszer létrehozásának folyamatát. Mondanom sem kell, hogy a Keleti Szövetség legfelső vezetése tisztában van ezzel és nem hagyja, hogy ez megtörténjen. A Fehér Sárkány Társaság felsőbb tagjai is megtanulták a leckét, miután elődeiket évtizedekkel ezelőtt becsapták, akik az aranyuk nagy részét átadták a jezsuita ügynököknek, értéktelen papírdarabokért (amerikai államkötvények) cserébe. A Fehér Sárkány Társaság sokkal óvatosabb most, különösen azért, mert a jezsuiták megpróbálnak a Te-Wu-n, a kínai titkos hírszerző ügynökségen keresztül beszivárogni közéjük.

Tovább a teljes cikkre …

A Titkos Űrprogram

Cobra Logo
  1. április 24., szerda

A Titkos Űrprogram


Eljött az ideje, hogy végre kiadjak néhány információt a Titkos Űrprogramról. A Titkos Űrprogram rejtett célja az volt, hogy előkészítse a terepet, hogy a drakonidák (sárkányok) és a reptiliánok (hüllők) átvegyék az irányítást a bolygó felett. A hatalomátvételi kísérlet nem sikerült, és a Fényerők a drakonida ellenőrzés utolsó maradványait - a cabalt - is hamarosan eltörlik ezen a bolygón.

Olvass tovább …

Az Istennő Örvény

Cobra Logo

Sunday, March 3, 2013

Az Istennő Örvény

Az Istennő Örvény a Fényerők végső technológiája, amely az asztrális és éteri síkon végül feloldja a Mátrixot a bolygó körül.

Az Istennő Örvény egy energia szivárvány-spirál, mely a Fény összes lehetséges kombinációját tartalmazza. Egy Angyali lény jelenléte, ami átalakít minden sötétséget tiszta Fénnyé az Antarion Átalakító nyolc-dimenziós csillagkapuján keresztül. Ez az Egy jelenlétének örvénye, amely elnyeli a dualitás minden anomáliáját és mikroháromszögelés eljárással felemeli az Egybe.

Spiral

Olvass tovább …

Éteri arkhón háló

Cobra Logo

Thursday, January 3, 2013

Éteri arkhón háló


A december 21-i sikeres portálnyitás után az éteri arkhón rács háló az egyetlen fő tényező, ami visszatartja az Eseményt. Ha beindulna az Esemény, az éteri Arhónok mindnenkire hatással lennének: az Eseményt végrehajtó felszíni Fényerőkre, akik a kivitelezésében vesznek részt, általánosan az emberiségre éppúgy, mint a Cabalra, és mindez katasztrófává változtatná az Eseményt.

Az éteri arkhón háló jó részét még az Esemény bekövetkezése előtt el kell távolítani. Annak érdekében, hogy a Fényerők sikeresen le tudják bontani a hálót, minél jobban informálni kell a felszíni lakosságot a létezéséről.

Olvass tovább …

A Mesterterv

Cobra Logo
  1. október 12., péntek

A Mesterterv


A tapasztalatok – különösen az elmúlt néhány hónapban – azt mutatják, hogy az emberi természet nagyon érzékeny az Arkhónok fizikai és nem fizikai befolyására.

Az Arkhónoknak sikerült darabokra szednie a felszabadító mozgalmat. A felszíni pozitív csoportokba beszivárogtak, tagjaikat megvesztegették, azokat a csoportokat pedig, amelyek tiszták maradtak, kigúnyolták és támadták. Bármilyen elképzelést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne csökkenteni a pozitív csoportok szétdarabolódását, és hogyan lehetne köztük nagyobb egységet elérni az Esemény előtt, nagyon szívesen fogadok.

Emellett sok, állítólag pozitív egyén és csoport harcolt a pénzügyi alapok biztosítékszámlái feletti ellenőrzésért. Úgy tűnt, hogy a kapzsiság átvette a hatalmat afelett a motiváció felett, hogy ezt a pénzt visszajuttassák az emberiségnek.

Olvass tovább …