Telos

Spirituális hírek, fordítások

Galaktikus Kódex

Cobra Logo
  1. április 4., szerda

Galaktikus Kódex

Galactic Highland

A Föld az utolsó bolygó az Univerzumban, mely a sötét erők megszállása alatt áll. Azoknak a galaktikus háborúknak az utolsó maradványa, melyek évmilliókig tomboltak galaxis szerte.


Ahogy a galaxis kezdett felszabadulni a sötét erők markából, katonai csoportokból megalakultak a fény erői, amelyre sürgősen szükség volt ahhoz, hogy megvédjék az érző lények alapvető szabadságát a harmonikus galaktikus és kozmikus társadalom felé vezető útjukon. Ahogy a Galaktikus Konföderációban élő lények spirituálisan fejlődtek, összehangolódtak és egységbe kerültek a felemelkedett mesterekkel, kialakult egy belső kódex, amely szabályozza a fényerők lényeinek minden egymással kapcsolatos kölcsönhatását és kapcsolatait a sötét erőkkel és a megszállt bolygókkal. Ez a kódex Galaktikus Kódex néven ismert és a Konföderáció ebben és más galaxisokban folytatott műveleteinek jogi alapját képezi. Ez a kódex nem külső törvények szigorú gyűjteménye, hanem minden fénylélek belső alapelveinek rendszerezett szabályzata, amelyet a fény összes lénye szabad akaratából elfogad, mert az a belső igazságát tükrözi.

Most olyan formában adjuk közre a Galaktikus Kódexet, amely minden átlagos felébredett lény számára érthető az emberi társadalomban.


Galaktikus Kódex


I. fejezet: Az isteni kegyelem törvénye

Minden egyes érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van a pozitív élettapasztalathoz.

Ahhoz, hogy elmagyarázzuk az I. Fejezetet, meg kell értenünk, hogy a szenvedésnek és a fájdalomnak nincs értéke egy olyan megvilágosodott Galaktikus társadalomban, mely felszabadult a Sötét Erők befolyása és egyéb kozmikus anomáliák hatása alól. Az, hogy a fájdalmat, a szenvedést és az áldozathozatalt a fejlődési tapasztalat elemeiként értékeljük, része volt a Sötét Erők programozásának. Ezzel az volt a céljuk, hogy az elfoglalt bolygók népességét minél könnyebben rabszolgává tegyék.

Minden érző lény feltétel nélküli pozitív élettapasztalata biztosítva lesz a felszabadított Univerzumban úgy, hogy belső kapcsolatba kerül a Forrással. Ezt megerősíti majd a Felemelkedett Mesterek anyag fölött álló ereje, amely lehetővé teszi számukra, hogy segítsenek az élőlényeknek a Forrás felé való törekvésükben és ellássák őket az élethez nélkülözhetetlen kellékekkel. Az élet sosem azt jelentette, hogy keményen kelljen dolgozni és küzdeni, annál inkább egy örömteli és kreatív utazást.

Az I. fejezet különböző alfejezetei szabályozzák az összes életet a felszabadult univerzumban, valamint ezek irányítják a fény teremtményei közötti kapcsolatokat, azért, hogy konfliktusoknak soha ne kelljen előfordulniuk. Most következik az alfejezetek kifejtése:


I/1. fejezet: Minden érző lény elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga a fizikai és spirituális bőség.

Ez az alfejezet pozitív élettapasztalatot biztosít a felszabadított univerzum minden élőlényének. A felemelkedett mesterek biztosítják az élethez nélkülözhetetlen kellékeket és a fizikai, valamint a spirituális gazdagságot és szépséget, felhasználva azt az erőt, melyet a felszabadított univerzum megváltott anyagából nyernek.


I/2. fejezet: Minden érző lény elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga a felemelkedés.

Ez az alfejezet elmagyarázza, hogy a felemelkedett mesterek hogyan használják a felemelkedés spirituális technológiájának fejlett tudását és hogyan segítenek minden élőlénynek a megváltás elektromos tüzét felhasználva, akik szabad akaratukból választják a felemelkedést.


I/3. fejezet: Minden érző lény elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga, hogy egyesülhessen más lényekkel annak arányában, hogy mely pozícióban helyezkedik el lélekcsaládjának mandalájában

Ez az alfejezet egy szabályozó eszköz, mely egy lélekcsaládon belüli összes kapcsolatra vonatkozik. Ez biztosítja az ellentétes polaritású lények egyesülését (ikerlángok, lélektársak), valamint minden más lény egymásra találását, fejlettségi szintjüktől és külső körülményeiktől függetlenül.


I/4. fejezet: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van minden információhoz

Ez az alfejezet garantálja, hogy minden élőlény megkapjon minden információt, amire szüksége van ahhoz, hogy megértse az Univerzumban betöltött szerepét, hogy nagyobb rálátása legyen az evolúcióra, és hogy rendelkezzen minden olyan információval, amely szükséges a döntéseihez, növekedéséhez és jólétéhez. Az összes ilyen jellegű adatot a felemelkedett mesterek és más olyan lények biztosítják, akik felügyelik a különböző fajok és civilizációk evolúcióját.


I/5. fejezet: Minden érző lény elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga a szabadság

Ez az alfejezet biztosítja, hogy minden élőlénynek korlátlan lehetősége legyen a növekedésre és az élet megtapasztalására. Mivel a felszabadított univerzumban minden élőlény csakis pozitivitást teremt, a szabadságuk sosem helyezkedik szembe más lények szabadságával.


II. fejezet: A szemben álló felek szétválasztásának törvénye

Minden érző lény elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga, hogy el legyen választva és védelmezve legyen más érző lények negatív cselekedeteitől.

Ez a fejezet szabályozza az Univerzum azon részeinek körülményeit, melyek éppen csak felszabadultak a sötét erők befolyása alól, és még nem történt meg a befogadásuk a Konföderációba. Ez megköveteli, hogy a fény erőinek mindig szét kell választania a szemben álló feleket, hogy megvédjék őket attól, hogy kárt tegyenek egymásban. Ezt követően a fény erői közbenjárnak a konfliktus során, míg az meg nem oldódik. Ezt a fejezetet gyakran használják arra, hogy véget vessenek a háborúknak és más fegyveres konfliktusoknak.


III. fejezet: Az egyensúly törvénye

Minden érző lény, aki azt választotta, hogy a Galaktikus Kódex alapelveivel ellentétesen él és cselekszik, és el is utasítja azt, vagy nem képes azt elfogadni; valamint visszautasítja, hogy egyensúlyba hozza múltbeli tetteinek következményeit, a Központi Napba jut. Itt alkotóelemeire bontás és átrendezés után elölről kezdi az evolúciós ciklusát.

Ez a fejezet szabályozza a fény erőinek és a sötétség eErőinek a viszonyát. Miután legyőzésre kerülnek, a sötétség erőihez tartozó lények lehetőséget kapnak arra, hogy elfogadják a Galaktikus Kódexet és minden tőlük telhetőt megtegyenek az elkövetett hibáik jóvátételére, majd ezt követően pozitívan éljék az életüket. Ha elfogadják, megbocsátásban részesülnek és csatlakozhatnak a Konföderációhoz. Amennyiben nem képesek vagy nem hajlandók elfogadni a Galaktikus Kódexet, a Központi Napba kerülnek, a személyiségük és lelkük elemeit újrarendezi az elektromos tűz és az isteni szikrájuk új evolúciós ciklusba kezd.


IV. fejezet: A beavatkozás törvénye

A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga beavatkozni bármilyen szituációban, ahol a Galaktikus Kódexet megsértik, tekintet nélkül a helyi törvényekre.

Ez a fejezet ismerteti a fény erőinek a megszállt bolygókra vonatkozó szabályzatát. A Konföderáció fenntartja a jogot, hogy beavatkozzon minden területen, civilizációban, bolygón vagy naprendszerben, ahol megsértik a Galaktikus Kódexet. Jogában áll beavatkozni a helyi civilizációk álláspontjától függetlenül. Mindig meg van a joga ahhoz, hogy az oktatás és a szabályozás békés eszközeit használja. Ha a Galaktikus Kódex alapelvei jelentős mértékben sérülnek, joga van a katonai erő használatára.

Speciális eseteknek számítanak azok a bolygók, melyek a sötét erők közvetlen megszállása alatt állnak. A sötét erők általában túszul ejtik a helyi lakosságot a fény erők beavatkozásának megakadályozására. A Földön nukleáris háborúval fenyegetőztek, ha a fény erői beavatkoznának. Ez a fő oka annak, hogy a fény erői még nem szabadították fel ezt a bolygót (és nem az ún. nem-avatkozunk-be-mert-tiszteljük-a-szabad-akaratot, csak-nézzük-majd-ahogy-a-szenvedés-folytatódik című ostobaság miatt). Mint bármely túszhelyzet, ez is sok szakszerű tárgyalást és taktikai megközelítést kíván. Ez a szituáció is megoldódik és a Föld bolygó hamarosan felszabadul.


IV/1. Fejezet: Minden érző lény elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga, hogy szükség esetén a Galaktikus Konföderációhoz forduljon és a Galaktikus Konföderációnak joga van segíteni, tekintet nélkül a helyi törvényekre

Ez az alfejezet legális alapot ad a beavatkozásra és segítségnyújtásra a sötét erők által túszul ejtett lények számára. A fény erői mindig a tőlük telhető legjobbat kívánják tenni, hogy segítsék és jobbá tegyék minden érző lény életkörülményeit, még a Földön élőkét is. A földi helyzet is pont azt jelzi, hogy a sötétség milyen túlerőben volt a fényhez képest a bolygón. Szerencsére, ez már változóban van.


IV/2. fejezet: A Galaktikus Konföderáció elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga, hogy végrehajtsa a Galaktikus Kódexben foglaltakat és ha szükséges, katonai erő használatával legyőzze a Kódexet megsértő területeket

Ez az alfejezet legális alapot ad a megszállt bolygók katonai erővel történő felszabadítására. A Konföderációs katonai erők eltávolítják vagy segítséget nyújtanak a Sötét Erők eltávolításában és a túszok kiszabadításában. Ezután más Konföderációs erők útmutatásával és a helyi lakosság tájékoztatásával megkezdik az adott bolygó Konföderáció részévé válásának folyamatát. Néhány ember azonban úgy érezheti, hogy a Konföderációnak nincs joga beavatkozni és hogy az emberiségnek megvan ahhoz a joga, hogy saját maga oldja meg a problémáit. Ez egyszerűen nem igaz. A bolygón folyó háborúk és az alapvető emberi jogok folyamatos megsértése bebizonyítja, hogy az emberiség nem képes kezelni saját helyzetét. Ezért sokkal jobb, ha bölcs gondviselőktől kap segítségét.

A Konföderáció támogatásával lecserélésre kerülnek a jelenlegi "bábmesterek" (a sötét erők), akiket az emberiség hívott Atlantiszba réges-régen.

Ezután a Galaktikus Kódex lesz végre az univerzális etikai kódex az egész Univerzumban és nem lesz többé sötétség.


A Fény győzelme!


Magyar Cobra Csoport


Victory of the Light!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások