Telos

Spirituális hírek, fordítások

Galaktikus Kódex

Cobra Logo
  1. április 4., szerda

Galaktikus Kódex

Galactic Highland

A Föld az utolsó bolygó ebben az Univerzumban, amely a Sötét Erők megszállása alatt áll, a galaxisszerte évmilliókig tomboló galaktikus háborúk utolsó maradványaként.


Ahogy a Galaxist sorra szabadították fel a Sötét Erők markából, katonai erőkből megalakultak a Fény Erői, amelyekre sürgősen szükség volt, hogy az érző lények alapvető szabadságát megvédjék a harmonikus galaktikus és kozmikus társadalom felé vezető úton. Ahogy a Galaktikus Konföderáción belüli lények spirituálisan fejlődtek, összehangolódtak és egységbe kerültek a Felemelkedett Mesterekkel, felfedeztek egy belső kódexet, amely a Fény lényeinek minden egymás közötti kapcsolatát, és a Sötét Erőkkel és a megszállt bolygókkal való kapcsolataikat szabályozza. Ezt a kódexet Galaktikus Kódexnek hívják, és ez képezi a jogi alapját a Konföderáció minden műveletének ebben a galaxisban és más galaxisokban. Ez a kódex nem külső törvények szigorú gyűjteménye, hanem minden Fénylélek belső alapelveinek rendszerezett szabályzata, amelyet a Fény összes lénye szabad akaratából fogad el, mert az a belső igazságát tükrözi.

Mi most olyan formában fogjuk bemutatni a Galaktikus Kódexet, amely minden átlagos felébredett lény számára érthető egy emberi társadalomban.


Galaktikus Kódex


I. bekezdés: Az isteni kegyelem törvénye

Minden egyes érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van a pozitív élettapasztalathoz

Ahhoz, hogy az I. bekezdést elmagyarázzuk, meg kell értenünk, hogy a szenvedésnek és a fájdalomnak nincs semmilyen értéke egy olyan megvilágosodott Galaktikus társadalomban, amely felszabadult a Sötét Erők befolyása és a kozmikus anomália más aspektusai alól. Az, hogy a fájdalmat, a szenvedést és az áldozathozatalt a fejlődési tapasztalat részeiként értékeljük, a Sötét Erőktől származó programozás része volt, azért, hogy az elfoglalt bolygók lakosságát még könnyebben rabszolgává tegyék.

A felszabadított univerzumban minden érző lény feltétel nélküli pozitív élettapasztalata biztosítva van azáltal, hogy minden élőlénynek belső kapcsolata van a Forrással. Ezt pedig a Felemelkedett Mesterek anyag fölötti hatalma erősíti meg, amely lehetővé teszi számukra, hogy minden élőlényt segítsenek a Forrás felé való törekvésükben, és ellássák őket az élethez szükséges hozzávalókkal. Az életnek sosem kellett volna kemény munkának és küzdelemnek lennie, hanem inkább örömteli utazásnak és kreativitásnak. Az első bekezdés különböző alszekciói szabályozzák az összes életet egy felszabadított univerzumban, és a Fény lényei közötti összes kapcsolatot, így soha nem kell előfordulnia konfliktusoknak. Nézzük meg az albekezdések magyarázatát:


I/1. bekezdés: Minden érző lénynek elidegeníthetlen és feltétel nélküli joga van a fizikai és spirituális bőséghez

Ez az albekezdés pozitív élettapasztalatot biztosít minden élőlénynek a felszabadított univerzumban. A Felemelkedett Mesterek biztosítanak minden, az élethez szükséges feltételt, a fizikai és spirituális gazdagsághoz, illetve szépséghez pedig azt az erőt használják, amivel a felszabadított univerzum megváltott anyaga felett rendelkeznek.


I/2. bekezdés: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van a Felemelkedéshez

Ez az albekezdés elmagyarázza, hogy a Felemelkedett Mesterek hogyan használják a Felemelkedés spirituális technikáinak fejlett tudását, és hogy a megváltás Elektromos Tüzének használatával hogyan segítenek minden lényt, aki szabad akaratából a Felemelkedést választja.


I/3. bekezdés: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van egyesülni minden más lénnyel a Lélekcsalád Mandalában elfoglalt helyének arányában

Ez az albekezdés a Lélekcsaládon belüli összes kapcsolat szabályozásának egyik eszköze. Biztosítja az ellentétes polaritású lények (ikerlelkek, lélektársak) egyesülését, és az összes többi lény egymásra találását, függetlenül fejlettségük állapotától és a külső körülményektől.


I/4. bekezdés: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van minden információhoz

Ez az albekezdés egy biztosíték arra, hogy minden lény megkapjon minden egyes információt, amire szüksége van ahhoz, hogy megértse az univerzumban betöltött szerepét, hogy nagyobb rálátása legyen az evolúcióra, és minden más információt, amire a döntéseihez, a növekedéshez és a jóléthez szüksége van. Az összes ilyen jellegű adatot a Felemelkedett Mesterek vagy más lények biztosítják, akik a különböző fajok és civilizációk evolúcióját felügyelik.


I/5. bekezdés: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van a szabadsághoz

Ez az albekezdés biztosítja, hogy minden lénynek korlátlan növekedési lehetőség és élettapasztalat álljon rendelkezésére. Mivel a felszabadított univerzumban minden lény csak pozitivitást teremt, szabadságuk soha nem ütközik más lények szabadságával.


II. bekezdés: A konfliktusban álló felek szétválasztásának törvénye

Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van ahhoz, hogy el legyen választva és védelmezve legyen más érző lények negatív cselekedeteitől

Ez a bekezdés szabályozza az Univerzum azon részeinek körülményeit, amelyek épp csak felszabadultak a Sötét Erők befolyása alól, de még nem vették fel őket a Konföderációba. Ez szükségessé teszi, hogy a Fény Erői mindig szétválasszák a konfliktusban álló feleket, hogy megvédjék őket attól, hogy kölcsönösen ártsanak egymásnak. Ezt követően a Fény Erői közvetítenek a konfliktus során, amíg az meg nem oldódik. Ezt a bekezdést gyakran használják arra, hogy véget vessenek a háborúknak és más fegyveres konfliktusoknak.


III. bekezdés: Az egyensúly törvénye

Minden érző lény, amely azt választotta, hogy a Galaktikus Kódex alapelveivel ellentétesen él és cselekszik, és aki elutasítja, vagy most nem képes azokat elfogadni, és múltbeli tetteinek következményeit kiegyensúlyozni, azt a Központi Napba viszik, alapvető lényegi esszenciáira bontják, és megint elölről kezd egy új evolúciós ciklust

Ez a bekezdés szabályozza a Fény Erői és a Sötétség Erői közötti viszonyt. Miután legyőzték őket, a Sötétség Erőihez tartozó lények lehetőséget kapnak arra, hogy elfogadják a Galaktikus Kódexet, minden tőlük telhetőt megtegyenek az általuk elkövetett hibák kijavítására, és ezután pozitívan éljék az életüket. Ha ezeket elfogadják, megbocsátásban részesülnek, és csatlakoznak a Konföderációhoz. Amennyiben nem képesek vagy nem hajlandók elfogadni a Galaktikus Kódexet, a Központi Napba viszik őket, a személyiségüket és lélekesszenciájukat újrarendezi az Elektromos Tűz, és isteni szikrájuk egy új evolúciós ciklusba kezd.


IV. bekezdés: A beavatkozás törvénye

A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga beavatkozni minden helyzetben, amelyben a Galaktikus Kódexet megsértik, tekintet nélkül a helyi törvényekre

Ez a bekezdés írja le a Fény Erőinek az elfoglalt bolygókra vonatkozó irányelveit. A Konföderáció fenntartja magának a jogot, hogy minden területen, minden civilizációban, minden bolygón vagy naprendszerben beavatkozzon, ahol a Galaktikus Kódexet megsértik. Jogában áll beavatkozni, függetlenül attól, hogy a helyi civilizációknak mi az álláspontja ezt a beavatkozást illetőn. Mindig joga van ahhoz, hogy a tanítás és szabályozás minden békés eszközét használja. Ha a Galaktikus Kódex alapelveinek kritikus mértékét megsértik, joga van ahhoz, hogy katonai erőt alkalmazzon. Speciális eseteknek számítanak azok a bolygók, amelyek a Sötét Erők közvetlen megszállása alatt állnak. A Sötét Erők általában túszul ejtik a helyi lakosságot, hogy megakadályozzák a Fény Erőinek előrehaladását. A Földön nukleáris háborúval fenyegetőztek abban az esetben, ha a Fény Erői beavatkoznának. Ez a fő oka annak, hogy a Fény Erői miért nem szabadították még fel ezt a bolygót (és nem az ún. „nem avatkozunk be, mert tiszteljük a szabad akaratot, és csak végignézzük, ahogy a szenvedés folytatódik” című ostobaság miatt). Mint ahogy bármely túszhelyzet, ez is sok szakszerű tárgyalást és taktikai megközelítést igényel. Ez a helyzet most megoldódik, és a Föld bolygó hamarosan felszabadul.


IV/1. bekezdés: Minden érző lénynek elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van ahhoz, hogy szükség esetén a Galaktikus Konföderációhoz forduljon, és a Galaktikus Konföderációnak joga van segíteni, tekintet nélkül a helyi törvényekre

Ez az albekezdés legális alapot ad a beavatkozásra és segítségnyújtásra a Sötét Erők által túszul ejtett összes lény számára. A Fény Erői mindig a tőlük telhető legjobbat teszik, hogy segítsék és jobbá tegyék minden érző lény életkörülményeit, még a Földön élőkét is. A Föld bolygón lévő helyzet pont azt jelzi, hogy ezen a bolygón mennyivel nagyobb hatalma volt a sötétségnek a Fénnyel szemben. Szerencsére, ez most változóban van.


IV/2. bekezdés: A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen és feltétel nélküli joga van ahhoz, hogy végrehajtsa a Galaktikus Kódexben foglaltakat, és ha szükséges, katonai erő alkalmazásával győzze le a Galaktikus Kódexet megsértő területeket

Ez az albekezdés legális alapot ad a megszállt bolygók katonai erővel történő felszabadítására. A Konföderáció katonai erői eltávolítják vagy segítséget nyújtanak a Sötét Erők képviselőinek eltávolításában és a túszok kiszabadításában. Majd más Konföderációs erők a helyi lakosságnak adott útmutatások révén vezénylik le a folyamatot, amely során az adott bolygó a Konföderáció részévé válik.

Talán néhány ember úgy érzi, hogy a Konföderációnak nincs joga beavatkozni, és hogy az emberiségnek joga van ahhoz, hogy saját maga oldja meg a problémáit. Ez egyszerűen nem igaz. A bolygón mindenütt folyó sok háború és az alapvető emberi jogok folyamatos megsértése bebizonyította, hogy az emberiség nem képes kezelni a saját helyzetét. Ezért sokkal jobb, ha bölcs oltalmazókat kap, akik vezetik. A Konföderáció támogatást fog nyújtani a jelenlegi „bábmesterek” (a Sötét Erők) lecserélésében, akiket az emberiség hívott Atlantiszba réges-régen. Ezután végül a Galaktikus Kódex lesz az univerzális etikai kódex az egész Univerzumban, és nem lesz többé sötétség.


Cobra jóvoltából a Galaktikus Kódex videó formájában is megtekinthető:

https://youtu.be/Qy2wpSlQuVw


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások