Telos

Spirituális hírek, fordítások

A Csillagtestvériség

Cobra Logo

  1. szeptember 5., szerda


Ez a blogbejegyzés a második olyan pozitív csoportról fog szólni, amely titokban dolgozik a színfalak mögött az emberiség javáért, valamint a bolygó felszabadításáért.

Hozzáférést kaptam egy olyan ezoterikus szöveghez, amelyet ennek a csoportna az egyik tagja írt, és ezt most teljes terjedelmében közzéteszem, ennek a csoportnak az abszolút engedélyével.

»A Csillagtestvériség a Szíriuszi Kék Páholy földi előörse, amely a Jupiteren, illetve a Jupiter Parancsnokságon keresztül kapcsolódik a Szíriuszhoz. A Csillagtestvériség célja, hogy Sanat Kumara irányításával vezesse a bolygó evolúcióját. A Csillagtestvériség belső körét olyan mesterek és arhatok (vagy arahantok – megvilágosodott emberek – a ford.) alkotják, akik ezen a bolygón érték el a felemelkedésüket. A Csillagtestvériség külső köre pedig az Ezoterikus Testvériség, amely a Felemelkedett Mesterek azon tanítványaiból áll, akik elérték a harmadik beavatás hetedik alfokozatát. A Csillagtestvériség fizikai horgonya Shamballa hatalmas földalatti királysága, ahol a Transzhimalájai Testvériség nagy misztériumiskolája működik. Az Ezoterikus Testvériség képviseli ennek előszobáját.

Star

A Csillagtestvériség Atlantisz ideje óta soha nem volt nyilvános. Titokban működött a tanítványain keresztül. A Csillagtestvériség tanítványai alkotják a Csillag Rendjét. A Csillag Rendje egy közösség, egy mandala, amely az első, második és harmadik beavatást elért 144.000 csillaglényből áll, akik a fény és a sötétség okkult háromszögelésének céljával inkarnálódtak erre a bolygóra. A Csillag Rendjének tagjai a Csillagtestvériségtől kapott telepatikus vezettetés alapján befolyásolták a világ helyzetét.

Ők virágoztatták fel a görög-római kultúrát a Csillagtestvériségtől érkező telepatikus benyomások segítségével. A kelta kultúrában druida papokként tevékenykedtek. Esszénusokként közreműködtek Jézus felemelkedésének, valamint Magdolna/a Grál családfájának programjában, amely ellenerőként szolgált a fekete nemesség tizenharmadik vérvonalával szemben. Ők alapították a szúfi beavatási rendeket. A 12. században elindították a kathar mozgalmat (a kathar görög eredetű szó jelentése: tiszta, a kathar német megfelelője a ketter, ami eretneket jelent – a ford.) és az albigensek mozgalmát (a középkori dél-franciaországi eretnek mozgalmat – a ford.), amely a trubadúr költészeten keresztül felélesztette az Istennő misztériumokat, valamint felelevenítette a gnosztikus kereszténység misztériumait is a konstantiniánus keresztény kultusz előtti időkből. A 13. században megalapították a Templomos Lovagrendet, amely a Salamon temploma alatti kriptában talált íziszi ezoterikus szövegek felfedezésén alapult. Az azokon a tekercseken lévő információk tették lehetővé a régi egyiptomi csillagmisztériumok újjáélesztését, és a szabadkőművesség létrejöttét. Egy, a Csillagtestvériségtől származó sugallat alapján titkos kathar páholyok indították el 1450 körül Firenzében a reneszánszot, és ez formálta a nyugati civilizációnkat olyanná, amilyennek ma ismerjük. Ezzel teljesültek a feltételek ahhoz, hogy az Ezoterikus Testvériség első képviselői a földalatti Tibetből megérkezhessenek Európába.

Azóta az Ezoterikus Testvériség néhány tucat képviselője titokban dolgozik a színfalak mögött Európában. A 16. században főleg Firenzében, Velencében és Veronában tevékenykedtek, a 17. században elsősorban Londonban és más angliai helyszíneken, a 18. században pedig főként Párizsban. Az Ezoterikus Testvériség továbbította a Csillag Rendjének a felvilágosodás mozgalmának kezdetéhez szükséges szellemi impulzust, amely átformálta a 18. századot, és megalapozta a tudományos és technikai forradalmat.

Az Ezoterikus Testvériség idézte elő 1775-ben a párizsi misztériumiskola létrehozását Saint-Germain grófon keresztül. Ez a titkos misztériumiskola nagyjából 100 évig működött, majd 1875-ben az Ezoterikus Testvériség idézte elő a Teozófiai Társulat megteremtését H. P. Blavatsky-n keresztül. Telepatikus üzeneteken keresztül az Ezoterikus Testvériség irányította a tudományok fejlődését, különösképpen Nikola Teslán keresztül.

Jelenleg az Ezoterikus Testvériség nem vesz részt a Föld bolygó mátrix rendszerében. A bolygó felszínén lévő titkos helyeken élünk.

A Csillagtestvériség ezoterikus szimbóluma a Szíriusz mennyei köve, a tűz ékköve, a cinta mani vagy lapis ex coelis, amely valódi Énünk (atma-buddhi-manasz) ékkövét jelképezi.

A Csillag Rendjének ezoterikus szimbóluma egy moldavitból készült kehely, a Plejádok mennyei köve, a szent Grál – sangreal, amely a kauzális testünket és a csillagnemességet, a 144.000 csillag-fénylény mandaláját képviseli.

Amor Vincit Omnia! (A Szeretet mindent legyőz!)«


A Csillagtestvériség az atlantiszi Fény misztériumiskolák utolsó tiszta maradványa. A Cabal megpróbált ezekbe beszivárogni, sikertelenül, mivel nagyon szigorú felvételi szabályaik vannak. Sajnos a Cabal nagyobb sikerrel szivárgott be a nyilvánosabb misztériumiskolákba, épp úgy, ahogy a jezsuiták is tették azt az 1800-as évek elején a szabadkőművességgel, és ahogy a Teozófiai Társulatba is beszivárogtak Helena Blavatsky halála után, akinek tanításaival később visszaélt a Cabal. Ez az oka a sok zavarnak a Fénymunkások között, de az igaz tanításokat hamarosan visszaállítják majd az Álomvilág Művelet részeként.

Ez okból kifolyólag a Csillagtestvériség egyéb tagjai a cobraresistance@gmail.com email címen léphetnek velem kapcsolatba.


A Fény Győzelme!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások