Telos

Spirituális hírek, fordítások

A Mesterterv

Cobra Logo
  1. október 12., péntek


A tapasztalatok – különösen az elmúlt néhány hónapban – azt mutatják, hogy az emberi természet nagyon érzékeny az Arkhónok fizikai és nem fizikai befolyására.

Az Arkhónoknak sikerült darabokra szednie a felszabadító mozgalmat. A felszíni pozitív csoportokba beszivárogtak, tagjaikat megvesztegették, azokat a csoportokat pedig, amelyek tiszták maradtak, kigúnyolták és támadták. Bármilyen elképzelést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne csökkenteni a pozitív csoportok szétdarabolódását, és hogyan lehetne köztük nagyobb egységet elérni az Esemény előtt, nagyon szívesen fogadok.

Emellett sok, állítólag pozitív egyén és csoport harcolt a pénzügyi alapok biztosítékszámlái feletti ellenőrzésért. Úgy tűnt, hogy a kapzsiság átvette a hatalmat afelett a motiváció felett, hogy ezt a pénzt visszajuttassák az emberiségnek.


Olyan információt kaptam egy nagyon hiteles forrástól, miszerint nem Keenan a pénzügyi alapok biztosítékszámláinak kezelője. A valódi vagyonkezelő személyazonosságának egyelőre rejtve kell maradnia, hogy zavartalanul dolgozhasson az emberiség javára. Van néhány pozitív csoport, amelyek ugyanazért a célért dolgoznak, hogy a pénzeszközöket visszaadják az emberiségnek, de róluk sehol sem fogtok információt találni a neten. Nem fognak bejelenteni semmit. Amikor sikerrel járnak, a dolgok csak úgy elkezdenek majd megtörténni.

A fent említett tényezők mindegyike késedelmet okozott, ami sokakat frusztrált. Ezért az eredeti Tervet kibővítették és itt fogom bemutatni.

A Mesterterv első része a Fény áttörésére vonatkozik a nem fizikai síkokon. A Fényerők fejlett örvénytechnológiát használnak a nem fizikai síkok megtisztítására. Ezek az örvények együtt egy Fényhálózatot hoznak létre, amely napról napra erősebbé és erősebbé válik. Egy bizonyos ponton elérjük a Fény kritikus tömegét, és ez a Fényerők tömeges érkezését fogja eredményezni a mentális, asztrális és éteri nem-fizikai síkokon, azon a vékony rétegen belül, amely körülveszi a Föld bolygó felszínét, és amely jelenleg még mindig tartalmaz néhány Arkhónt és sok hüllő csatlósukat a negatív technológiáikkal. Ez az áttörés eltávolít majd minden megmaradt sötétséget a nem fizikai síkokról.

Ez egy döntő fontosságú lépés, amelynek még az Esemény előtt meg kell történnie. Különben az Arkhónok és reptilián csatlósaik nyomást gyakorolnának az emberiség pszichológiai gyenge pontjaira, és ez könnyen kiterjedt háborúkhoz és erőszakhoz vezethet. Az embertömegek nagyon nyitottak arra, hogy az Arkhónok fizikai és nem fizikai befolyásolásával kombinált stressz hatására visszaessenek az erőszak szintjére, amint azt a náci Németország és a ruandai népirtás tapasztalatai világosan mutatják. Az Arkhónok befolyása alatt az emberek szintén gyorsan vádaskodnak és támadnak, és ez könnyen vezethet boszorkányüldözésekhez és olyan emberek meglincseléséhez, akik nem tetszenek nekik. Bárkit megtámadhatnak, és a "Cabal kollaboránsának" vagy bármi ehhez hasonlónak bélyegezhetnek. Az ilyen dolgokat meg kell előzni, és ezért az Esemény NEM fog bekövetkezni, mielőtt a nem fizikai síkokról gondoskodnak. |

Triangulation

A Mesterterv második része magára az Esemény fizikai részére vonatkozik. Mivel a legtöbb felszíni pozitív csoport mostanra darabokra hullott, nem fognak csoportként részt venni az Eseményben. A Plejádiak és az Ellenállási Mozgalom, a két fő nem felszíni pozitív csoportként fogja végrehajtani az úgynevezett Fluid Csoport Mesterterv Menedzsmentet (Fluid Group Masterplan Management – ez arra utal, hogy az Esemény idején végrehajtandó, a Mestertervben szereplő műveleteket egy olyan csoport fogja végrehajtani, amelyben a tagok is és a szerepek, illetve a feladatkörök is szabadon, fluid módon áramolhatnak egyik emberről a másikra, nem lesznek állandó, fix tagok vagy feladatkörök, hanem a helyzethez szabadon és rugalmasan alkalmazkodva váltakoznak majd, vagyis egy általánosan bevethető, mobil kulcscsoportról van szó – a ford.) Először is, a Forrásból érkezik majd az impulzus, amely jelzi, hogy eljött a megfelelő idő az Esemény megkezdésére. A Plejádiak és más pozitív földönkívüli fajok teljes áttekintéssel rendelkeznek minden emberről, a gondolataikról és motivációikról, és könnyen meg fogják határozni, hogy ki lehet a kezdeti fluid fizikai csoport tagja, amely majd kiváltja az Eseményt. Ezt az információt továbbítani fogják az Ellenállási Mozgalomnak.

Az Ellenállás felszíni ügynökei ezután felveszik a kapcsolatot az adott fluid felszíni csoport kulcsembereivel. Ezek közül a kulcsemberek közül néhányan az orosz, kínai és az amerikai hadseregben viselnek tisztséget. Ezekkel a kulcsemberekkel személyesen vagy telefonon fognak kapcsolatba lépni, és egy egyszerű választási lehetőséget kínálnak fel nekik. Meg fogják hívni őket, hogy vegyenek részt az Esemény műveleteiben. Szabad akaratuk alapján vagy elfogadják, vagy elutasítják a meghívást. Néhány percet kapnak majd, hogy meghozzák ezt a döntést. Ha elfogadják, további utasításokat fognak kapni, hogy kivel lépjenek kapcsolatba és mit tegyenek. Ha visszautasítják, akkor a továbbiakban nem lépünk velük kapcsolatba. Azok az emberek, akikkel akkor a kulcscsoportból közvetlenül felveszik a kapcsolatot, meghozzák a saját döntésüket, és ezzel a fluid csoport működésbe lép. Ez az egész folyamat nagyon gyors lesz, és meglepetés lesz a Cabal számára. Valószínűleg nem lesz előzetes "Zöld út" jelzés az interneten keresztül, mert akkor elveszne a meglepetés ereje.

Ahogy az Esemény műveletei haladnak előre, a Plejádiak és más földönkívüli fajok teljes áttekintéssel rendelkeznek majd minden egyes, a műveletekben résztvevő emberi lény erősségeiről és gyengeségeiről. Ennek megfelelően folyamatos, valós idejű frissített információkat adnak majd az Ellenállásnak arról, hogy miként lehet változtatni az emberek szerepét és pozícióját a fluid csoportban. Azoknak az embereknek, akik alapvető hibákat követnek el, el kell majd hagyniuk a csoportot, és elveszítik a hozzáférést a műveleti információkhoz, és más embereket vesznek majd fel. Így ez a fluid csoport védve lesz a Cabal beszivárgásától és az emberi természet negatív aspektusaitól is. Az Ellenállás ügynökei magukban a műveletekben nem fognak közvetlenül részt venni, hanem csak információkkal és utasításokkal segítik őket. Ezt az egész műveletet a felszíni emberiségnél bölcsebb lényeknek kell koordinálniuk ahhoz, hogy sikeres legyen.

Az Esemény után emberek tömegei fognak pszichológiai segítséget és spirituális gyógyulást kapni, hogy fertőtlenítsék őket az Arkhón-vírustól. Az Arkhón-vírust az emberi tömegek körében a trauma által kiváltott agykontroll generációról generációra történő átörökítésével tartották fenn. Amikor ezt eltávolítják, az emberi lények felfedezik, hogy az erőszak undorító, NEM old meg semmit, és eredendően nem része az emberi természetnek.

Az egyik kulcsfontosságú tényező, amely fenntartotta a sötét erők ellenőrzését, az volt, hogy az embereket megtanították arra, hogy ne támogassák egymást. Az egyik első lecke, amit az emberiségnek meg kell tanulnia, a támogatás leckéje. Az emberek elkezdik majd használni a szabad akaratukat, és a szeretetet fogják választani. Hatalmas segítséget fognak kapni a Fényerőktől, hogy újra megtanulják, hogyan kell szeretni egymást.

Semmilyen Cabal elleni bosszú nem lesz eltűrve. Az egykori Cabal minden tagjának joga lesz a tisztességes eljáráshoz, és akik hajlandóak vallomást tenni és együttműködni, azok képesek lesznek integrálódni a társadalomba. Az Esemény nem a bosszúról szól, hanem arról, hogy a Cabal hatalomból való eltávolításával MINDEN erőszakot megállítsunk ezen a bolygón.

Mivel az összes emberi tényező késedelmeket okozott, ezért lehet, hogy a 2012 Tervnek (az Eseménynek) csak az első része történik meg 2012-ben. A Terv többi része (Szerkezetátalakítás és az Első Kapcsolatfelvétel) később fog megtörténni.


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások