Telos

Spirituális hírek, fordítások

Hogyan fejlesszük ki önmagunkban a spirituális mestert - a Jedi útja

Cobra Logo
  1. január 16, péntek

Hogyan fejlesszük ki önmagunkban a spirituális mestert - a Jedi útja

A spirituális önuralom (vagyis amikor önmagad felett uralkodsz, tehát önmagad mestere és vezetője vagy - a szerk.), meghatározása szerint, az egyén teljes kontrollja érzelmi és fizikai reakciói felett, valamint fizikai és spirituális éleslátása bármilyen szituáció közepette. Ez annyit jelent, hogy hatalommal és befolyással rendelkezünk afelett, hogy a saját "szívközpontunkból" kiindulva hozzuk meg a döntést, hogy hogyan reagálunk, vagy épp NEM reagálunk, legyen szó bármilyen helyzetről.

Ez előre meg fogja határozni azokat a döntéseket, amiket életutunk során hozunk, viselkedésünk potenciális következményeinek megértése alapján. Jól előre vetíti időben, hogy a karma mit oszthat ki számunkra, a pozitivitás és feddhetetlenség azon mértéke alapján, melyet felelős döntéseink során tanúsítunk. Lehetőség szerint segít pozitívabb viszonyt kialakítani másokkal, amennyiben azt választjuk, hogy nem állunk bele a játszmákba. Abban is segítségünkre van, hogy szilárdabb belső békét érjünk el bármilyen kihívások közepette. Lehetővé teszi számunkra, hogy egyensúlyt, harmóniát és örömöt teremtsünk önmagunkban, és mélyebb kapcsolatokat alakítsunk ki másokkal.

Az önuralom szó szerint megakadályozza, hogy sérüléseinken, sebeinken keresztül, és az ego elmeirányító programozása által kizökkentsenek bennünket a középpontunkból. A Spirituális Önuralom elvezet bennünket a belső vezetőnkkel való rendkívül erős kapcsolódáshoz, amely közvetlenül összeköt minket az ÉN VAGYOK jelenlétünkkel, a Forrással, és az Erővel, tartósan. A létrejött kapocs megbízható, állandó és rendíthetetlen lesz. Sokan aktiválják látói, intuitív, vagy gyógyítói képességeiket, miután megtisztultak érzelmi blokkjaiktól, és a fény egy tisztább csatornáivá válnak.

Ezen a ponton általában belső iránymutatást kap az egyén, Földi küldetésére vonatkozóan. A spirituális önuralom azt jelenti, hogy saját magad mestere vagy.... és őszintén, teljességgel megérted, ki is vagy valójában, minden szinten, nincsenek meglepetések, nem maradnak Önvalódnak rejtett aspektusai/jellemvonásai. Azt jelenti, hogy "nem tartod vissza", vagy nyomod el magadban a válaszreakciókat, hanem tulajdonképpen a szentséges semlegesség terében tartózkodsz. Nem érzel érzelmi szenvedést, csak meghozod a proaktív döntést, ahogy a helyzetek előállnak, mert már megtanultad az élethelyzeteket nem az alacsonyabb szintű érzelmek, hanem a logika és a magasabb tisztánlátás szűrőjén keresztül szemlélni.


Igazságkereső, vagy Fénymunkás/Fényharcos vagy?

Mindazok, akik megtapasztalták az ébredés folyamatát, nem biztos, hogy mind tudatában vannak a szükséges belső munka sokrétűségének is. Rendszeres gyakorlást és elhivatottságot igényel, hogy az egyén hozzáférjen Felsőbb Énje és a felsőbb elme hatalmához. Csak azért, mert valaki felébredt bizonyos igazságokra, arra vonatkozóan, ami ezen a bolygón történik, nem jelenti azt, hogy automatikusan pozitívan, és oly módon kezeli másokkal való viszonyait, amely előnyös a bolygó helyzete és az illető karmájának tekintetében. Ebben az esetben, az ilyen egyéneket inkább hívhatjuk Igazságkeresőnek, nem pedig Fénymunkásnak, vagy Fényharcosnak.

Az egyik belső munkát folytat, míg a másik Összeesküvés Elméleteket, vagy Exopolitikai dolgokat kutat. A kettő könnyedén összekapcsolódhat, ha valaki vállalja, hogy megküzd azon egyéni minták, ego programok, és érzelmi kínok megtisztításával járó kihívásokkal, amelyek nem szolgálják az egyén legmagasabb célját, és úgy dönt, hogy egy spirituálisan megvilágosodottabb emberré válik.


Az internet, mint eszköz, nem pedig fegyver

Az internet sokféle tekintetben a bolygó felszabadításának eszközévé vált. Az információk és kutatások fantasztikus forrása, legyen szó bármilyen témáról. Mindazonáltal, vissza is élhetnek használatával egyes "Mély Állam" csoportok, akiknek terveik között szerepel a dezinformációk terjesztése, és a Fénymunkás/Fényharcos közösség szétzilálása.

Az elszeparáltság és gyűlölet megteremtésének színterévé is vált. Miután az emberek nincsenek fizikailag jelen, így könnyen provokálnak vitákat, használnak durva szavakat, vagy ítélkeznek, ha valaki nem ért egyet az ő nézőpontjukkal. A bökkenő csak az, hogy mi egy rezgésekből álló univerzumban élünk, amely rendelkezik az ok-okozat törvényeivel, és természetesen a Vonzás Törvényével is. Legyen bármi, amit kibocsájtunk, az elkerülhetetlenül visszajut hozzánk ilyen vagy olyan formában. Senki sem kivétel az Univerzum Törvényeinek visszahatása alól.

Legyen ez egy névtelen dühkitörés egyik epizódja, vagy egy névtelen internetes vita, vagy legyen szó akár szemtől szemben történő szóváltásról! Nagyon is nyilvánvaló, hogy még azok is, akik személyesen ismerik egymást, az interneten inkább hajlamosak a "labdadobálásra", mint amikor személyesen találkoznak. Fontos, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket arra használjuk, hogy pozitív irányba javítsuk élettapasztalatunkat. Légy tudatos arra vonatkozóan, mit bocsátasz ki a világba, és a planetáris rácsba, ha egy pozitívabb tapasztalatot szeretnél megteremteni az életedben.

Ezen a bolygón nagyon nagymértékű az az elmekontroll program, amely "normálissá" és elfogadhatóvá teszi a rettenetes bánásmódot másokkal szemben, és azt, hogy ennek következményei ne keltsenek bennünk aggodalmat. Ne válj e program áldozatává. Emelkedj rajta felül. Használd a felsőbb szíved, hogy a szeretetet terjeszd, ne a negativitást. Vedd az "aktivált válaszreakcióidat" ellenőrzésed alá. Válaszd inkább azt, hogy kiegyensúlyozott és stabil leszel, minthogy a sötétek egy eszközévé válj, aki haragot és gyűlöletet áraszt.

Ennek fényében maximális fontossággal bír, hogy feddhetetlenül és kedvesen járjunk el minden körülmények között, attól függetlenül, hogy lát-e valaki bennünket éppen, vagy sem. Az életet nem kellene népszerűségi versenynek tekinteni. Ez mindannyiunk közös ügye. Mindannyian egy sötétek által megszállt bolygón élünk, a karantén alatt álló Földön. Segítenünk kell egymást, ahelyett, hogy a hibákat keressük, és egymást támadjuk. Tudatában kell lennünk, hogy a negatív erők, vagy a sötétek azt akarják, hogy egymással harcoljunk, ahelyett, hogy őket hibáztatnánk a borzalmas atrocitásokért és bűnökért, amelyeket az emberiség ellen követtek el. Ne feledjük, hogy valójában ők a gonosztevők!


Feddhetetlenség és kedvesség, mint a spirituális önuralom szabályai

Itt lép működésbe az önuralom. Amikor a tisztesség és a viselkedés személyes szabályainak, vagy kódjainak egy halmazát követjük, nem fogunk másokkal olyan lenézően és nyíltan negatívan bánni. Választhatjuk azt is, hogy nem adjuk át olyan könnyen magunkat a haragnak vagy a vádaskodásnak, ami megosztottsághoz vezet.

Végül pedig olyan negatív energiákat eredményez, amely elpusztítja a Fénymunkás/Fényharcos közösséget és a planetáris rácsot. Ha közelről és alaposan megvizsgáljuk a személyiségünket, fel fogjuk ismerni gyengeségeinket és félelmeinket. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, felállíthatunk egy listát személyiségünk azon részeiről, amelyek erősítésre, fejlesztésre szorulnak, vagy éppen el is hagyhatók.

Sokan arra vannak kondicionálva, hogy nagyon bizonytalanok legyenek, és ezért féltékeny és versengő magatartást tanúsítanak. Tulajdonképpen a sötétek bátorítanak arra, hogy így érezzünk és viselkedjünk másokkal való viszonyainkban. Már életünk nagyon korai szakaszában mindenféle média programozást sulykolnak belénk, amivel elhitetik velünk, hogy az egyediségünk, vagy az adottságaink nem elég jók másokhoz mérten. Ez természetesen egy teljesen elferdített igazság, kétségtelenül hazugság. Értékelnünk kell egyedi "színeinket", ahelyett, hogy elítélnénk, ha nem olyanok vagyunk, mint a többiek. Ragyogtassátok színeiteket fényesen, mint annak a szivárványnak a részeit, melyet együtt alkotunk.


Egyediségünk tesz minket különlegessé

Egyediségünk tesz minket különlegessé. Mindannyiunknak vannak egyedi képességei, adottságai, és olyan jellemvonásai, amelyek az Emberiség egészének gyönyörűséges részévé teszik. A Forrás szemében senki sem jobb a másiknál. Ha így nézzük, az emberek közötti versengés fel sem szabadna, hogy merüljön. Hogyan is lenne a versengés lehetséges, amikor mindenkinek más tulajdonságai és képességei vannak? Az egyikünk alma, míg a másikunk narancs!

Olyan egyedülálló művészi alkotásokként kell tekintenünk önmagunkra, amelynek célja van, és különleges okból érkezett ide. Nem lehet két embert egymással összehasonlítani, mert soha nem egyforma az élettapasztalatuk és a lélektapasztalatuk. Ez valójában hatalmas nagy áldás. A páratlan egyén káprázatos ajándék. Mindannyian ajándékok vagyunk, a Forrás visszatükröződései, akiket az Erő hálózata kapcsol össze. Kérlek, sose csalódj saját lényedben... hiszen az Isteni egy darabkája vagy, és ragyogó a saját módodon.

Soha ne becsüljétek alá szépségeteket, belső lényeteket, erőtöket vagy örökségeteket. Örökségetek a csillagokban rejlik. Mindannyian spirituális lények vagyunk emberi tapasztalással egy nagyon elmaradott bolygón! Fontos, hogy csak önmagunkhoz mérjük magunkat, ne másokhoz. Felhasználhatjuk felébredettségi szintünket vagy a tanítások megértésének szintjét összehasonlító mérceként ahhoz, hogy megértsük, milyen messzire jutottunk és mi vár ránk. Nem úgy, hogy lekicsinyítjük magunkat vagy ítélkezünk fejlődésünk fölött, hanem oly módon, ami nem rendelkezik érzelmi súllyal vagy megbélyegzéssel.


A Mester nem ítélkező

A Mester sem önmaga, sem mások, sem helyzetek fölött nem ítélkezik.

Az ítélkezés egy alacsonyabb rezgésű mértékegység vagy mód, melyen keresztül a világra és annak kihívásaira tekintünk. Amikor ítélkezünk bárki fölött, önmagunk vagy egy helyzet fölött, azonnal elmulasztjuk annak a tanításnak a lehetőségét, amit mindez nyújt nekünk és arra vagyunk kárhoztatva, hogy ezt megismételjük. Amikor felhúzzuk magunkat és reagálunk ahelyett, hogy megkérdeznénk magunktól, miért is történik mindez és mi az, amit nyerni akarunk az adott tapasztalásból, automatikusan negatív karma felé hajlunk.

Amikor ítélkezésünk miatt beleragadunk az alacsonyabb érzelmi drámába, olyankor az érzelmek által kiváltott viselkedésből reagálunk, önuralom helyett. Ha használjuk ítélőképességünket és reakció helyett a cselekvést választjuk, megnyitjuk az utat egy olyan potenciális kimenetel előtt, amely előnyös lehet, ahelyett, hogy negatív lenne. Képzeljük el, hogy az érzelmek által kiváltott reakciók olyanok, mint egy óriási tűz, ami leégeti otthonunkat. Önthetünk még több olajat a tűzre vagy vizet, hogy eloltsuk azt.

Rajtunk áll, hogy döntünk. Minden programozás, amit gyerekkorunk óta az elménkbe oltottak, abba az irányba terel minket, hogy még több olajat öntsünk a tűzre. Ily módon megpróbálják elvenni tőlünk szabad akaratunkból fakadó döntésünket úgy, hogy olyan módokon viselkedjünk, ami éppen hogy megakadályozza azt az eredményt, amit igazán akarunk. Valójában nem sokan szeretnék, hogy leégjen a házuk! Felelősséget kell vállalnunk tetteinkért és mindig tudatában kell lennünk, hogy hogyan reagáljunk.

Úgy tűnik, hogy sok munkát igényel átprogramozni kondicionált reakcióinkat. De a lényeg, hogy a leégett ház hamuját sokkal tovább tart eltakarítani! Egy szörnyű dráma következményeit sokkal nehezebb helyrehozni. Kötelezettséget kell vállalnunk arra nézve, hogy a tudatosság és megbocsájtás irányába mozduljunk el annak érdekében, hogy elengedjük azokat a programozásokat, melyek miatt "vakon" ítélkezünk. Elkezdhetjük a helyzeteket és embereket a Forrás szemén keresztül szemlélni ítélőképességgel és tisztánlátással, melyek biztosítják, hogy új szűrőn keresztül tudjuk tisztán meglátni azokat a tanításokat és ajándékokat, melyek a javunkra válhatnak.


A figyelem erő... Annak van ereje, aminek figyelmet szentelünk

Olyan lényekként, akik ösztönösen rendelkezünk olyan képességekkel, amivel manifesztálni tudjuk vágyainkat, rendkívül tudatosnak kell lennünk, hogy mire irányítjuk figyelmünket. Mivel a figyelem az erő fókuszpontja, meg kell értenünk, hogy ha folyamatosan a negatív dolgokra helyezzük a figyelmünket, abból manifesztálunk többet, amit nem akarunk. Viszont ha arra fókuszálunk, amit meg szeretnénk teremteni, és világos, magas rezgésű energiákat adunk ennek, elkerülhetetlenül, tökéletesen és gyorsan fogjuk megteremteni mindazt, amire vágyunk.

A Spirituális Mester tudatában van a benne rejlő erőnek. Rendkívül fontos, hogy ne sodorjanak el minket jelentéktelen szituációk és alacsonyabb rezgésű magatartások a planetáris áttörés és felszabadulás céljától. Ez a sötét oldal csapdája. Ne essetek ebbe bele! A Mester mindig tudatában van annak, hogy hova helyezi figyelmét. Tudja, hogy ez egy erőteljes energia, ami szó szerint világokat teremthet! Nagyon figyeljetek arra, hogy pillanatról pillanatra mire helyezitek a figyelmeteket és szándékotokat. Programozzátok arra magatokat, hogy csak arra fókuszáltok, amit szándékotokban áll megteremteni.

Ne arra fókuszáljatok, amit nem szeretnétek. Az Univerzum a fókuszotokra, a figyelmetekre és az érzelmi hajtóanyagotokra fog válaszolni. Nem tesz különbséget. Azt fogja nektek elhozni, amit nem akartok, ha folyamatosan erre helyezitek a fókuszt. Vigyázzatok, hogy mit kértek, mert meg fogjátok kapni! Tökéletesítsétek a fókuszotokat és figyelmeteket úgy, hogy csak azt tudjátok megteremteni, amire valóban vágytok. Trenírozzátok úgy az elméteket, hogy elhatárolódtok minden negatív gondolattól oly módon, hogy boldog és kellemes dolgokra irányítjátok a figyelmeteket.

Hamarosan szokásotokká fog válni, hogy pozitív üzemmódban vagytok. Amikor negatív szituációkról hallotok vagy ilyet éreztek, nem fogjátok ezt többé beengedni a valóságotokba. Teljes mértékben tudatában lesztek annak, hogy milyen károkat tud ez okozni a pozitív idővonalatoknak. Olyan emberek csoportjai, akik figyelmüket egy közös célra fókuszálják - mint pl. a tömegmeditációk - csodálatos helyzeteket teremthetnek. A jóra és ne a gonoszra használjátok az erőtöket!

https://hungarian.welovemassmeditation.com/


Energetikai védelem spirituális önuralmon keresztül

A spirituális önuralom érzelmi és energetikai védelemmé válik.

Gyakorlással lehetővé fogja tenni számotokra, hogy kontrollálni tudjátok az energiamezőtöket és az érzelmi állapototokat. Ez védelmet fog nyújtani számotokra azokkal a különböző dimenziós síkokról érkező negatív erőkkel szemben, melyek kárt akarnak okozni, valamint a mások kiegyensúlyozatlan érzelmi mezőivel szemben is. Ha urai vagyunk érzelmeinknek, akkor tulajdonképpen önmagunk magasabb szívközpontjával vagyunk összhangban. Ez közvetlenül összekapcsol minket a Forrással. Így magasabb rezgésfrekvenciát bocsátunk ki, amely mágneses módon hozzánk fogja vonzani mindazt, ami hasonló rezgésen van.

(A Vonzás törvénye, vagy a Mágnesesség törvénye.) A magasabb rezgés csökkenti az esélyét annak, hogy negatív embereket, helyzeteket, vagy feladatokat vonzzunk magunkhoz. Bár ha valami mégis felütné a fejét, sokkal felkészültebben tudjuk majd kezelni a helyzetet, méltósággal és jóindulattal, ahelyett, hogy a múlt programozása alapján alacsony rezgésű tettekre ragadtatnánk magunkat. Nem tudnak majd megzavarni, könnyen és zökkenőmentesen élhetjük életünket.

Ezekkel a döntésekkel tulajdonképpen egy erőteljesebb fénypajzsot hozunk létre az energiamezőnkben, amely elhárítja a negatív energiákat. A hasonló a hasonlót vonzza. Ha túl magasan rezgünk ahhoz, hogy a negatív energiák hatással lehessenek ránk, védettebbé válunk sötét befolyásuktól.


A magas rezgés fontossága a megvilágosodás útján

Ahogy emelkedik a rezgésünk, egyre mélyebb meditatív állapotokat tapasztalunk meg, és egyre tisztább csatornájává válunk a magasabb iránymutatásunknak, aki üzeneteket és gyógyulást küld számunkra. Képesek leszünk arra is, hogy bármilyen külső forrásból származó zavar nélkül hangolódjunk rá képességeinkre. Megtapasztalhatjuk a múltbéli traumák és sérülések okozta egészségügyi problémáink és érzelmi kiegyensúlyozatlanságunk visszafordulását.

A magasabb rezgés lehetővé teszi számunkra, hogy mély megbocsájtással és együttérzéssel forduljunk mások és önmagunk felé, ami egy sokkal békésebb belső lényt eredményez. Ez a belső béke jeleket küld sejtjeinknek, szöveteinknek és az érzelmi mezőnknek, hogy természetes és organikus módon gyógyítsa meg önmagát anélkül, hogy orvosi segítségre lenne szükség. Minden elektromágneses frekvencia, amelyet a lakosság használ, úgy lett tervezve, hogy az érzelmi, mentális és spirituális testeinket szenvedés alatt tartsák.

Ez csökkenti az auramezőnkben lévő fény arányát, amely ahhoz vezet, hogy kevésbé érezzük jól magunkat. Amikor úgy döntünk, hogy elvégezzük a munkát és szó szerint megtisztulunk a traumáinktól és az egónk negatív viselkedési mintáitól és megszabadulunk ezektől, olyan szintű gyógyulásban lesz részünk, amely a fénysebességbe való ugráshoz hasonlítható! Aktiváljuk természetes gyógyulási folyamatainkat. Majd a rezgésmezőnk üzeneteket bocsát ki az Univerzumba, hogy indítsa be a gyógyulást, az örömöt és a jóllétet, ami pedig tízszeresen fogja mindezt bevonzani számunkra.


Ahogy Cobra mondta: "Meg kell értenetek, hogy ha jobbá szeretnétek tenni az életeteket, nektek magatoknak kell megtenni a munka 80%-át, hogy a Fényerők segíteni tudjanak a maradék 20%-ban."

http://2012portal.blogspot.com/2018/11/time-sensitive-situation-update.html


Ha egyszer felismerjük azt, hogy oka van annak, hogy elnyomnak és ellenőrzés alatt tartanak minket - és ez az ok nem más, mint hogy eltompítsák fényünk frekvenciáját, hogy ne tudjuk aktiválni a Felemelkedésünket és a földi küldetésünket -, sokkal inkább tudatában leszünk az erőnknek, hogy mindent megsemmisítsünk, ami nem szolgál minket a spirituális mesterré válás útján ... amely a Jedi útja. Oly sok útmutatást és segítséget kapunk a magasabb birodalmakból, de nem vagyunk képesek hatékonyan és pontosan ráhangolódni erre, mert bele vagyunk ragadva a heves érzelmi fájdalomba, az egónk negatív viselkedési mintáiba és az elmekontroll programozásba.

Yoda Mester

Az Erő legyen veled!


Zárszó

Zárásképpen, az alábbi gondolattal szeretném befejezni...


Mindannyian a Forrás Energiadarabkái vagyunk itt a Földön, emberi tapasztalással. A Földön "hatalmon lévők" nevetséges elmeprogramozása nem létezik magasabb síkokon. Minden olyan negatívumot, amit tanítottak nektek, hogy elhiggyetek magatokról vagy másokról, az puszta kitaláció.


Nem tehetetlen áldozatok, vagy erőtlen lények vagyunk, akiknek sem céljuk, sem küldetésük nincs. Épp ellenkezőleg! A sötétek nem fektetnének ennyi erőfeszítést ebbe az őrült bajkeverésbe, hogy mindezt elhitessék velünk, ha tényleg ez lenne az igazság. Több milliárd dollárt költenek arra, hogy meggyőzzenek minket arról, hogy nincs erőnk és hogy soha semmi nem fog változni. Ha meditációval és belső munkával következetesen összekapcsolódsz a belső lényeddel, közvetlenül ráhangolódsz arra a Felsőbb Lényre, aki valójában vagy. Ismerd meg ezt a személyt, válj ezzé a személlyé. Légy a saját magasabb, végtelen önvalód, ne csak a személyiséged. Mélyebb igazság rejtőzik benned, ami készen áll arra, hogy kiderüljön.


A legtöbben, akik ezt olvassák, Csillagmagok, akik azért jöttek a Földre, hogy beteljesítsenek egy bizonyos, a bolygót érintő küldetést. Itt az ideje, hogy visszaemlékezzünk arra, akik valójában vagyunk, és hogy milyen fontosak vagyunk a Forrás és e Bolygó számára. Nem véletlenül vagytok itt, és nem vagytok jelentéktelenek. Mindent, amit belénk neveltek a médián, az iskolán stb. keresztül, azt sugallja, hogy nem számítunk, pedig tulajdonképpen ennek az ellenkezője igaz.


Mindannyian Isteni lények vagyunk és ez az Igazság!


Kérlek értsétek meg, hogy amikor a lélek nevet és boldog, helyreáll a Béke.


A Fény győzelme!


Fordította:Takács Anikó és Réder Ágnes


https://theeventhub2015.blogspot.com


https://2012portal.blogspot.com

Helyzetjelentés

Cobra Logo

  1. január 7., vasárnap


Sok áttörést fog hozni a 2018-as év. A Fényerők jelenleg egy hatalmas egyesített mező létrehozásán dolgoznak szerte a Naprendszerben egy fontos művelet második fázisában, amelyet már néhányszor megemlítettem ezen a blogon, és amely a Mjölnir kódnév alatt fut. Ennek a műveletnek a második fázisa január 3-án kezdődött és március elején fog befejeződni (kis késéssel a korábbi, február végére becsült befejezéshez képest). Ezt intuitív módon megírták az alábbi cikkben:

Mjöllnir

Olvass tovább …

A 13 sugár és a Síkok

Cobra Logo
  1. november 9., csütörtök


A 13 sugár és a Síkok


Cobra magyarázata szerint az Univerzum a Forrás (az Abszolútum alapelve) és annak logikai ellentéte, az Elsődleges Anomália (véletlenszerűség, értelmetlenség) közötti kölcsönhatás eredménye. A Forrás azért avatkozik be az Univerzumba, hogy helyrehozza, gyógyítsa és újra összekapcsolja önmagával, az Isteni akarat felhasználásával, de erejét korlátozza a rendellenesség, az anomália.

Az Univerzum különböző síkokba rendezte önmagát, amelyek különféle halmazállapotok. A síkok a Forrás jelenlétének és az anomáliának különböző arányait fejezik ki. A legfelső síkokat szinte teljes egészében a Forrás itatja át és minél lejjebb haladunk, annál több az anomália. A Forrás akarata az Univerzumban 12 sugaras szervezett és harmonikus sorozatként nyilvánul meg.

A 13. központi sugár a Forrás akarata, a többi 12 pedig a következő (Cobra nyomán):

1 fehér/neonkék - akarat

2 rózsaszín - szeretet

3 világoskék - kreatív intelligencia

4 gyöngyház fehér - harmónia

5 topázkék - konkrét tudás

6 rubinvörös - idealizmus

7 ibolya - manifesztáció

8 barnás rózsaszín - Isteni kegyelem

9 szürkés kék/lila - lángelme

10 opálfehér - integráció

11 ibolyakék - dimenziók közötti kapcsolat

12 akvamarinkék - abszolút pozitivitás


Vortex

Olvass tovább …

Helyzetjelentés

Cobra Logo

Tuesday, September 5, 2017

Helyzetjelentés

A Fekete Kő feloldódott, és az hozzá kapcsolódó Elsődleges Anomália várhatóan a szeptemberi nap-éj egyenlőség körül kerül eltávolításra.

A Yaldabaoth-entitás fog egyedül megmaradni, a tetején plazmabombákkal és plazma Elsődleges Anomáliával a belsejében. Lassan kezd ráébredni, hogy az ideje majdnem lejárt és nagyon erősen reagál a Galaktikus Központból érkező egyre növekvő energiákra. Ez az oka annak, hogy sokan rendkívül nehéz energiákat és helyzeteket tapasztalnak meg jelenleg.

Olvass tovább …

Új Cobra interjú Rob Potterrel

Cobra Logo

Thursday, August 31, 2017

Új Cobra interjú Rob Potterrel

Bevezetés

Helló, hölgyeim és uraim. Üdvözöljük a „Victory of the Light Radio Show” (A Fény győzelme rádió show) újabb különkiadásában.

Rob Potter vagyok, a házigazda. Los Angeles-ből, Eduardo Hernandez, a Prepare for Change csoportja vezetőjének hazából jelentkezem. Hernandez volt olyan kedves és megengedte, hogy innen készítsem ezt az interjút.

Yoda

Olvass tovább …

Joint Cobra / Corey Interview for the Unity Meditation

Cobra Logo

Monday, August 7, 2017

Joint Cobra / Corey Interview for the Unity Meditation

Cobra and Corey

The Light forces have asked me to publish this interview right during the partial Lunar eclipse, which is happening now on a very powerful timeline node just 14 days prior to the total Solar eclipse, to strengthen the impact of the message for unity.

Read more …

Helyzetjelentés

Cobra Logo

  1. április 22., szombat


Most, hogy a Cabalnak nem sikerült közvetlenül kirobbantania a III. világháborút:

http://www.bbc.com/news/world-asia-39638012


az elektronikus hadviseléshez fordultak.

A sokszor említett plazma skaláris fegyverek mellett most az irányított energiafegyvereket is maradéktalanul felhasználják, hogy célba vegyék a kulcsfontosságú Fénymunkásokat és Fényharcosokat, egy nyilvánvaló kísérletet téve arra, hogy eltávolítsák őket a bolygó felszínéről, mivel a Cabal globális háború kirobbantására vonatkozó terveiben az egyik fő akadályt a Fénymunkások és a Fényharcosok jelentik egyesített tudatosságuk erejével.

Az irányított energiafegyverek olyan fizikai rádiófrekvenciák, lézer-, mikrohullám-, hang- vagy plazmasugár fegyverek, amelyekkel harcképtelenné lehet tenni a célpontot:

Olvass tovább …

Bolygószintű helyzetjelentés

Cobra Logo

  1. április 7., péntek


A Chimera csoport eltávolítása folytatódik. A Fényerők folyamatosan intenzíven távolítják el a Yaldabaoth entitás fejét az összes plazma anomáliával és plazma toplet bombákkal, illetve a Fátyol összes skaláris technológiájával együtt. Ahogy a Chimera egyre inkább rádöbben, hogy veszíteni fog, rendkívül brutális módon fokozta a plazmatámadásokat a kulcsfontosságú Fénymunkások és Fényharcosok ellen.

Confederation

Olvass tovább …

Jelentés a tajvani Felemelkedés Konferenciáról

Cobra Logo

  1. március 13., hétfő


A Felemelkedés Konferenciánk stratégiailag fontos helyen, Tajpejben zajlott, a legsűrűbben lakott terület központjának közelében, az egyik olyan helyen, ahol a bolygón a legnagyobb a Fénymunkások és Fényharcosok aránya.

Csoportunk bámulatos volt és elindítottunk bizonyos projekteket. Ezek a projektek kivitelezésük előrehaladottabb szakaszában kerülnek majd nyilvánosságra.

Olvass tovább …

Helyzetjelentés

Cobra Logo

  1. február 12., kedd


A Chimera csoport eltávolítása folytatódik. Nemrég a helyzet drasztikus javulása állt be a Naprendszerünkben. A Fényerőknek sikerült eltávolítani a plazma anomália nagy részét a Naprendszerből és azon túlról. A plazma anomália túlnyomó része a még meglévő toplet bombákkal együtt a Földhöz közel halmozódott fel, a Föld középpontjától 3 földsugárnyi távolságban.

Plasmoid

Olvass tovább …