Telos

Spirituális hírek, fordítások

Az Arkhónok bukása

Cobra Logo
  1. május 8., kedd

Az Arkhónok bukása

Volt némi kétségem ennek az információnak a posztolásával kapcsolatban, mert néhány ember számára sokkoló lehet, ennek ellenére utasítást kaptam rá, hogy megtegyem. Az elmúlt napok eseményei még inkább meggyőztek róla, hogy most van itt az idő ennek nyilvánosságra hozatalára. Nem azért posztolom ki, hogy félelmet keltsek, hanem hogy információt adjak. Ha tudatában vagyunk a helyzetnek, az egységes tudatunk képes lesz azt megváltoztatni és feloldani. Ez majdnem teljes összefoglalása a fény és sötét erői közötti helyzetnek és a Fény végső győzelmének.

25.000 évvel ezelőtt a sötét erők megteremtették a Föld karantént, és túszul ejtették az emberiséget. Létrehoztak egy virtuális valóság ellenőrző rendszert, amelyből senki nem menekülhetett el. Foglyul ejtették azokat a Fénylényeket, akiknek kapcsolata volt a Forrással, hogy ezt a virtuális képződményt táplálják.

Ez a virtuális valóság ellenőrző rendszer bizonyos mértékig még mindig jelen van, és általában a Mátrixként hivatkoznak rá. A fizikai síkon az irányítást az orioni-babilóniai típusú adósság alapú pénzügyi rabszolgaság rendszerével és a tömegmédia elmeprogramozásának segítségével tartják fenn. Az éteri, asztrális és mentális síkokon az irányítást elektromágneses tér-idő torzító kamrákkal tartják fenn, hasonlóan azokhoz, amelyeket a Philadelphia kísérletben alkalmaztak. Ezek a kamrák egy zárt hurok rendszer illúzióját keltik, amely örökkévalónak tűnik, és ez az oka annak, hogy miért sikerült olyan kevés embernek kiszabadulni, felszabadulni és megvilágosodni.

A Mátrixot az Arkhónoknak (görög elnevezés, jelentése: irányító, uralkodó - a ford.) nevezett lények irányítják. Ők olyan lények, akik az Androméda-galaxisból jöttek, és azt választották, hogy megtapasztalják a sötétséget. Megtagadták, hogy újra összekapcsolódjanak a Forrással. Visszautasították a kapcsolatot a Forrással. Évezredeken át, génmanipulációkon keresztül megteremtették a drákói és a reptilián fajokat, és arra használták őket, hogy rabszolga harcosokként sötét birodalmukat kiterjesszék.

A Föld ennek a sötét birodalomnak az utolsó felszabadítandó bolygója. Már csak nagyon kevés Arkhón maradt a Föld bolygón.

Az éteri és az asztrális síkon a Karma Uraiként ismerik őket. Ők azok, akik nagymértékben döntenek bárkinek az életútjáról, aki inkarnálódik. Ők választják ki a szüleinket, és bizonyos mértékig meghatározzák az életkörülményeinket. Ez a programozási rendszer karmaként ismert. Az asztrális síkon fejlett, hullámformákat generáló technológiával ők manipulálják a bolygószintű energiák asztrális áramlatait, és rosszindulatú asztrológiai befolyásolásra használják azokat. A torzított tér-idő szerkezetet implantátumokkal tartják fenn, amelyek tér-idő fekete lyuk anomáliát hoztak létre, összezavarva ezzel az emberi elmét és érzelmeket. Az implantátumok olyan programozható kristályok, amelyeket erőteljes elektronikus eszközökkel helyeztek be a Földön élő minden egyes ember mentális, asztrális és éteri testébe.

Az éteri és az alsó asztrális síkokon az Arkhónok drákói ügyintézői tartják fenn a mesterséges intelligenciával működő technológiát, ami a Mátrixot működteti. A Mátrixnak van egy riasztó rendszere, így ha egy felébredett lény a fényével egy lyukat hoz létre ezen a Mátrixon, a drákóiak egy reptilián rabszolga harcost küldenek, hogy nyomást gyakoroljon ennek a felébredett lénynek a pszichológiai gyenge pontjaira, hogy így vigye le a rezgését és zárja be ezt a lyukat. Ezek a reptilián rabszolga harcosok emellett folyamatosan nyomást gyakorolnak a Földön testet öltött emberi lények elméjére és érzelmeire, hogy meggátolják a spirituális fejlődésüket, és hogy elnyomják a szabadságért folytatott küzdelmüket. Ha ez nem lenne elég, akkor amőbaszerű elementál lényeket is küldenek, amelyek további nyomást gyakorolnak rájuk. Az összes ilyen negatív lény általában mind az asztrális és éteri síkok torzított tér-idő struktúrájának gyűrődéseiben rejtőzik.

Quatum Foam

Az erejük a félelemben és a rejtett terveikben rejlik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal és bátorsággal szemben. Ha mindezeknek félelem nélkül tudatában vagyunk, a tudatosságunk fénye elegyengeti a tér-idő struktúra e torzulásait, és minden ilyen negatív lény eltávolításra kerül a Föld bolygó asztrális és éteri síkjáról:

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/

Az Arkhónok a fizikai síkon jezsuita szervezetekbe inkarnálódtak, és spirituálisan irányítják az ügyintézőiket (a drákói Illuminátusokat, akik a pénzügyi rendszert irányítják), a drákóiak harcosait (a reptilián zsoldosokat, akik az Illuminátusokat védik), és a rabszolgáikat (az emberiséget, amely nekik dolgozik a 9:00-17:00-ig tartó munkahelyein). A jezsuita társaságokon és a 33. fokozatú Szabadkőműveseken keresztül ők tartják egyben az Illuminátus struktúrát. Ez a struktúra most végre esik szét.


Az Arkhónok inváziói

Az emberi történelem során három fő inváziója volt a világűrből érkező Arkhónoknak és alárendelt fajaiknak, a drákóiaknak és a reptiliánoknak. Mindhárom megtörtént a fizikai és a spirituális síkokon is.

Az első a Kurgán invázió volt, ami körülbelül i. e. 3.600-ban történt. A sötét lények a kaukázusi dimenziókapun keresztül léptek be:

Kurgan

A céljuk a neolitikus Európában virágzó békés, Istennő-imádó neolitikus kultúrák elpusztítása volt. El akarták pusztítani az Istennő tiszteletét, mivel a feminin energia a közvetlen kapcsolatunk a Forráshoz:

The-Chalice-and-the-Blade.html

A második a Kazár invázió volt, ami kb. i. sz. 393-ban történt. A sötét lények ugyanazt a kaukázusi dimenziókaput használták:

Khazar invasion

Ennek az inváziónak a célja a misztériumiskolák, a keresztény gnosztikus csoportok és a természetimádó pogányság elpusztítása volt, és annak helyettesítése a keresztény kultusz elmeprogramozásával. Ezt az elmeprogramozást tovább erősítette a virtuális valóság poklainak megteremtése az alsó asztrális síkon, amelyeket aztán az Egyház arra használt, hogy a hatalmát megerősítse.

A harmadik a Kongó invázió volt, ami 1996-ban történt. A sötét lények a háború-sújtotta Kongón, Ruandán és Ugandán keresztül léptek be. Ez az invázió főleg az éteri és az alsó asztrális síkokra irányult. Ennek az inváziónak a célja a New Age mozgalom és a Felemelkedési mozgalom elpusztítása, illetve a Mátrix megerősítése volt, amely a Földön zajló tömeges ébredések eredményeként 1995-ben már kezdett szétesni. A legtöbb lénynek nincs tudomása erről az invázióról, mivel az emlékeiket a Fényről, ami 1996 előtt jelen volt a Földön, erőteljes implantátumok beültetésével 1996 és 1999 között törölték.


A Fény győzelme

A tavaly novemberi (2011. november 11.) 11:11:11 portál aktivációja után a Mátrix végre esik szét. Az események rögtön az aktiváció után mozgásba lendültek (lásd a Keenan per), ami végre elhozza a teljes felszabadulásunkat. Ezúttal az Arkhónok nem fognak tudni megszállni minket a világűrből, mivel a Föld az utolsó felszabadítandó bolygó.

Ez a döntő ütközet a Vénusz tranzit portál ideje körül várható 2012. június 5-én. Már e döntő fordulópont időkeretén belül vagyunk. Bár a Fény győzelme biztosítva van, és minden negatív idővonal ki lett törölve, rendkívül ébernek kell lennünk.

Az Arkhónok az asztrális síkon továbbra is nyomást gyakorolnak majd a Földön lévő pozitív erők kulcsszereplőinek pszichológiai gyenge pontjaira, hogy megosztottságot és konfliktusokat teremtsenek közöttük. Ez azt a céljukat szolgálja, hogy a figyelmünket kicsinyes viták felé terelje, és a Cabal megdöntésére irányuló eltökélt szándékunkról elterelje. El kell engednünk ezeket a konfliktusokat, és azonnal vissza kell állítanunk a figyelmünk fókuszát. A felszabadulást előidéző tudatosság áramlása elég erős ahhoz, hogy hatástalanítsa az Arkhónok befolyását, de még mindig elég hatalmuk van ahhoz, hogy szükségtelen késedelmet idézzenek elő. A Cabal tagjainak tömeges letartóztatása nem csak a fizikai síkon zajló hadművelet, spirituális támogatásra is szükség van, hogy amikor a letartóztatások megtörténnek, a tömeg ne essen pánikba.

Egy bizonyos ponton a Galaktikus Központi Nap energiái átégetik majd a Mátrix minden akadályát az asztrális és az éteri síkokon, és minden negatív entitás el lesz távolítva. Angyalok és spirituális vezetők veszik majd át a helyüket, ahogy azt egy prófécia gyönyörűen kimondja:

A hálónak meg kell semmisülnie, véget ér, a Fény belép.

Az utolsó lépés egyszerűen a háló megsemmisítése. Ennek meg kell történnie, és ezt gyorsan követik majd az események ezután.

Az EGY fogja kibocsátani mindezt az energiát, hogy magát a hálót megsemmisítse, és ezután az események szinte azonnal beindulnak majd.

A programoknak nem lesz hová rejtőzniük, nem lesznek portálok, nem lesz felszerelés, nem lesz semmi. Elvezetik őket és elkezdődik a fényesség időszaka.


Az Arkhónok inváziójáról szóló rész bővített információkkal videó formájában is megtalálható a YouTube-on:

https://www.youtube.com/watch?v=HshHfW6X8cI


http://2012portal.blogspot.com


Kapcsolódó linkek:

https://goodethungary.blog.hu/2015/09/12/cobra_a_sotetseg_eredete_arkhonok_es_az_emberi_faj_kiszabadulasa_1_resz

https://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/cobra_a_sotetseg_eredete_arkhonok_es_az_emberi_faj_kiszabadulasa_2_resz

Hozzászólások