Telos

Spirituális hírek, fordítások

Pontosítások az Arkhónokkal kapcsolatban

Cobra Logo
  1. május 10., csütörtök

Pontosítások az Arkhónokkal kapcsolatban


Ez a bejegyzés az Arkhónokról szóló információk folytatása, melynek az a célja, hogy néhány félreérthető dolgot tisztázzon.

Már az összes fizikai és nem fizikai reptilián, drákói, Arkhón és más negatív entitás teljesen el lett távolítva az egész univerzumból, a galaxisból és a Naprendszerünkből, kivéve egy kis réteget a Föld bolygó felszínén.

Minden reptilián és az egyéb sötét erők teljesen el lettek távolítva az összes földalatti katonai bázisról. Ezek a bázisok most üresek, a bejáratukat lezárták.

Most már csak két helyen találhatók meg a sötét erők:

Az első hely az éteri sík és az alsó asztrális sík (a 4. dimenzió) egy vékony rétegben a Föld felszíne alatt és felett, amely mindkét irányba legfeljebb 8,6 mérföldnyire (kb. 14 km) terjed ki. Ezeknek a nem inkarnálódott (testetlen – a ford.) sötét entitásoknak a nagy többsége a felszínhez közelebbi rétegben van, amely nem több, mint 60 lábnyira (kb. 18,3 méter) terjed ki mindkét irányba (lefelé a felszín alá és felfelé a felszín fölé). Úgy tűnik, hogy a legtöbb ilyen entitás a sűrűn lakott területeken koncentrálódik, nagyon kevés entitás található ott, ahol a természet eredeti formájában őrződött meg. Ezek a sötét entitások az Arkhónok egy kis csoportjából, a drákóiak egy nagyobb csoportjából, és a reptiliánok egy még nagyobb csoportjából, illetve temérdek amőbaszerű elementál lényből állnak. Háború zajlik az éteri és az alsó asztrális síkon, melynek keretében a nem fizikai fényharcosok eltávolítják a sötét entitásokat. Ez az éteri és asztrális felszabadító hadművelet Pandora kódnéven ismert.

A második és utolsó hely, ahol sötét erőket találhatunk, az a fizikai sík a Föld bolygó felszínén. A sötét erők néhány tucatnyi Arkhónból (főleg a jezsuita körökben találhatók) állnak, pár száz drákóiból (az Illuminátus bankkartell tagjai) és pár ezer reptiliánból (olyan magán zsoldoshadseregekben találhatók, mint a KBR és az Academi - korábban Blackwater). Ezeket a lényeket a közelgő tömeges letartóztatások során fogják eltávolítani.

Szóval a háború még tart, de közel vagyunk a győzelemhez, és a bolygó fel lesz szabadítva.

Az a tény, hogy az Arkhónok az Androméda galaxisból érkeztek évezredekkel, és néhány esetben évmilliókkal ezelőtt, nem jelenti azt, hogy mindenki, aki az Androméda galaxisból származik, az a sötét oldalon áll. Valójában az Androméda galaxis híres a Fényerők néhány nagyszerű hőséről.

Az Arkhónok vezetőjét a fizikai síkon az Ellenállás erői 2012. május 5-én letartóztatták, és elszállították a bolygóról. Átállt a Fény oldalára, és most szabad akaratából segíti a bolygó felszabadításának folyamatát.

A Karma Urainak semmi közük a Felemelkedett Mesterekhez. Az egész karmáról szóló tanítás egy dezinformációs programozási kísérlet, amely a sötét erők ügynökeitől származik, akik évezredekkel ezelőtt Indiában beépültek a misztériumiskolákba. Ennek a tanításnak a célja az volt, hogy az ősi Indiában megerősítse a kasztrendszer irányító mechanizmusát. A Karma Urai az asztrális síkon lévő lények, akik nagy mértékben meghatározzák az újra leszületendők inkarnációs útját.

A Mesterek

A karma soha nem tartozott a Felemelkedett Mesterek tanításai közé. A Felemelkedett Mesterek a szeretetről, megbocsátásról és felszabadulásról beszélnek. Jelenleg nem léteznek közvetlenül a Felemelkedett Mesterektől származó tanítások. Minden, a Földön elérhető, a Fényről szóló tanítás az ő tanítványaiktól származik, és ezek bizonyos mértékig mind torzult tanítások.


A Fény győzelme!


http://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások