Telos

Spirituális hírek, fordítások

Helyzetjelentés 2023. július és augusztus

  1. augusztus 10., csütörtök


blog-july-august-2023

Ebben a bejegyzésben helyzetjelentés következik, majd ezután számos észrevétel és válasz jön a kérdésekre. A szubkvantum anomália és a chiméra csoport tisztázása még mindig teljes lendülettel folyik, nem sok különleges esemény vagy új áttörés történt, hanem inkább azok a tisztítási folyamatok haladtak előre, amelyekről az előző bejegyzésekben írtunk.

Mivel a spirituális közösségekben még mindig sok embernek van a New Age által előidézett problémája mindenfajta negativitással szemben, kérjük, hogy tartsátok szem előtt, hogy annak leírása, ami a Földön történt és történik, önmagában véve rendkívül negatív. Egyes bejegyzések itt ezért negatívnak tűnhetnek, de a felemelkedőknek minden bizonnyal meg kell érteniük a problémát, hogy helyesen kezeljék azt, és hogy végül részt vehessenek a gondok elhárításában. Ezért a Leleplezés szükségszerűen az árnyékoldallal is szembenéz, amely már árnyékmunka, és segít nektek is megküzdeni a személyes negativitásotokkal és elsajátítani az egyéni árnyékmunkátokat.


Ahogy a legutóbbi frissítésben említettük, a chiméra andromédai frakciójának „ördögi” tagjai már eltűntek.


Az orioni frakció egyik „gazembere” azonban megmaradt. Ezek a „gazemberek” igazgatták a földfelszínt, és stratégiai okok miatt az utolsót egy ideje hagyják aktívan tevékenykedni.


Az első női áruló leszármazottai mostanra hat főre apadtak. Bár ez nagy előrelépés, még nem jelenti azt, hogy bármi is megváltozna, hiszen még egyetlen ilyen chiméra tag is képes aktívan fenntartani az illúzióit.


Ezen kívül minden, a Központi Napba való küldési terv előre borítékolható mostanra az összes nagyobb chiméra-szörny számára, az itt említetteken kívül is. E szörnyek és probléma források többsége a következő öt hónapon belül elhagyja a Földet.


És általánosságban elmondható, hogy ennek ellenére még mindig a fátyol eltávolításának küszöbértéke alatt vagyunk, különben már most nagyobb változásokat látnánk a felszínen, amelyek majd a tényleges változásokat indítják be az emberi társadalom egészére nézve.


Az atlantiszi fajok mikroszkopikus méretű részének több bázisát semlegesítették. Az eredeti, mikroszkopikus atlantisziak nagy részben az emberiség régi ellenségei. Az intelligencia nem feltétlenül korrelál a mérettel, így ezek az apró atlantisziak, a miniatűr méretükhöz képest, viszonylag intelligensek. Míg Atlantisz az emberiség magas kultúrája volt, néhány ember a kapzsiság és a hatalom miatt bukott el. Azok az emberi klónok, amelyeket a mikroszkopikus, eredeti atlantisziaknak tenyésztettek ki, voltak azok, akikben ezek a hajlamok megmutatkoztak. Később lemészárolták az igazi embereket, és ők voltak az okai annak, hogy Atlantisz végül elbukott. Paktumot kötöttek a chimérával, hogy megszerezzék azokat az emberi testeket, amelyeket aztán a chiméra mesterséges intelligenciája stabilizált. Ezek az emberek szó szerint mikroorganizmusok által irányított emberek voltak. Megkülönböztethetetlenné váltak az igazi, természetes emberektől, amikor (először burkoltan) győzni kezdtek a versengésekben az igazi emberek ellen. Ez a versengés később egymás legyilkolásába torkollott. A mai napig ezek az atlantisziak a Földön élő emberek között vannak, akik az emberek kínzására és megölésére vágynak. Ez a hozzáállás abból a hitükből eredt, hogy a Föld az ő tulajdonuk volt, amikor az első emberi telepesek és a gyarmatosítók ide érkeztek. A dühös atlantisziak arra hivatkoztak, hogy a bolygójukat védik, és minden intézkedés alkalmas arra, hogy visszaszerezzék a Földet. Sok embert manapság még mindig ezek a miniatűr lelkek irányítanak, amelyek közül néhány a chiméra és a megmaradt atlantisziak csúcsminőségű fejlesztése. Ezek azok az emberek, akik (burkoltan) felforgatók a „saját” fajuk ellen. Még sok betegség, baktérium és vírus is atlantiszi fejlesztés, és ez azt jelzi, hogy néhányan közülük mennyire gyűlölik az emberiséget.

Mindig voltak azonban olyan atlantisziak, akik igazak maradtak és nem támadták meg az emberiséget. És bár az atlantisziak alkották az első mikroszkopikus életformákat, amelyek ezen a bolygón fejlődtek ki, a Föld a galaktikus és kozmikus törvények szerint nem az ő tulajdonuk. Minden hitüket és törvényeiket, amelyekre állításaikat és támadó magatartásukat alapozták, a galaktikus és kozmikus törvények segítségével elutasításra került. Az atlantiszi jogalap nagy részben csak a chiméra hazugsága, amelynek sem galaktikus, sem kozmikus szinten nincs alapja. Félretájékoztatták őket a jogaikat illetően, és emiatt a chiméra eszközül tudta használni őket, hogy az emberiség ellen forduljanak. A korai atlantisziak, akiket emberi testtel láttak el, lettek az atlantiszi istenek, akikről néhányan talán már hallottak az ősi legendákból. Valószínűleg a legtöbb embernek ezek az istenek jutnak eszébe, amikor az atlantisziakról hall, bár lényegük meglehetősen mikroszkopikus. Az atlantisziak tudásuk nagy részét a központi számítógépükön tárolták, amely az atlantiszi feljegyzéseket, népük legfontosabb ismereteit és fundamentumát kezelte, legyenek azok a lázadók vagy az élethez hűséges atlantisziak. A fő probléma ezzel a hozzáállással az, hogy az atlantiszi feljegyzéseket a chiméra folyamatosan manipulálta nem sokkal az inváziót követően. A döntő fontosságú részeket, különösen azokat, amelyek az atlantisziakat tisztességes magatartásra késztették volna, a chiméra folyamatosan átírta a maga javára. Mivel a bolygón trillió és trilliónyi ilyen mikroszkopikus atlantiszi élőlény él, a feljegyzésekre szükség van a szervezéshez, a túlélésükhöz, a más életformákkal való helyes interakcióikhoz és még sok máshoz. Alapvetően ezek a feljegyzések az egész fajuk szerveződésének fő eszközei. Tulajdonképpen a chiméra képes nagymértékben meghamisítani az adataikat és számításaikat, ami aztán rosszindulatú viselkedéshez vezet, amire még a jó atlantisziak is hajlamosak. Ezek a mikroorganizmusok nem csak egy kicsit vesznek körül benneteket, hanem az átlagos emberi szervezetben körülbelül 20-40%-ban vannak jelen még mindig ezek az ősi atlantiszi eredetű mikroorganizmusok. Miközben a chiméra háborút visel az emberi testek ellen mindenféle nanoanyagokon keresztül, beleértve a környezetszennyezést, a nano-botokat stb. ők is manipulálják az atlantiszi mikroorganizmusokat az ellenségeik ellen. A tested egy része folyamatosan ellened dolgozik, az okok legtöbbször a szennyezéstől kezdve egészen az okosan megtervezett nanobotokig terjednek, amelyek minimum az öregedésnek nevezett általános testromláshoz vezetnek. Ahogyan azt már korábban feltártuk, az emberi testek inkább megemésztődnek, mint öregednek, de az emberiség ezt még nem fogja tudni tudományosan megfejteni.

Pozitívumként megjegyzendő, hogy sok felemelkedő kapott pozitív mikroorganizmusokat, sőt pozitív nanobotokat is a Fényerőktől és más, a Földön jelenlévő idegen fajoktól. Ezek a különleges, új és pozitív organizmusok számos támadásban, amelyet a chiméra a célzott egyéneken hajt végre, a mérleg nyelvét jelenthetik és jelentik is. Néhány Csillagmag még eredeti, új mikroorganizmusokat is növesztett a testében bizonyos célokra, amelyeket szétosztanak a felemelkedők között, ha hatékonynak találják őket.


Az egyik legnagyobb, több milliárd lelket (főleg kisebbeket) tartalmazó rácsot nagyrészt lekapcsolták. Ez volt a chiméra egyik szimulációja, amelyik a legjobban hasonlított magához a Földhöz. Az illúzió annyira tökéletes volt, hogy néhány helyi lakos rendszeresen váltott a valódi Föld és e rács között, hogy ide hozzák néhány (téves) feltételezésüket, és szorosabbra fűzzék a rácshoz való kötődésüket. Ez a kikapcsolás minden bizonnyal pszichológiai problémákat fog kiváltani sok embernél a valódi Földön. Részben azért, mert helyet ígértek nekik ebben az eddigi legjobb chiméra-rácsban, részben pedig azért, mert a lelkük vagy lelkük részei összefonódtak a ráccsal, vagy akár már benne is éltek.

A deaktiválást azután rendelték el, hogy a rács lakóinak többsége úgy döntött, szabotálja a Föld felszabadítását. A lelkeket mostantól kezdve a következő hónapok és évek során a Felszabadítás jelenlegi fázisában a lehető legnagyobb mértékben evakuálni fogják, amennyire ez lehetséges. Ezek a pokolrácsok a legjobb fegyverek közé tartoznak, amelyeket a chiméra még mindig használ, mivel általában sikeresen mozgósítják az összes vagy majdnem az összes ott lévő lelket a Fényerők ellen. Ha ez megtörténik, döntést kell hozni, amely alapvetően a lélekenergia többségének stabilitásán alapul (a nagy lelkek többet számítanak ebben az egyenletben). Ezért a több ezer chiméra rács közül sokakat folyamatosan kiiktatnak, és a lakókat ezután evakuálják, amint az evakuálás eléggé megbízható lesz. Idővel a chiméra összes rácsa deaktiválódik, bár ez mindig kockázatos eljárás, amit a Fényerők folyamatosan stabilizálnak, és a lényeg az ezekben a rácsokban tartott lelkek mennyisége.


A Föld belsejében élő emberek többször is nagy költözésekbe kezdtek a felszínen lévő első "Fényszigetek" alatti területek felé. E mozgások egy része a Föld belsejének azon területeinek evakuálása volt, amelyek ebben a fázisban kockázatossá váltak. A szigetek és az alatta lévő földalatti területek lesznek az első viszonylag biztonságos területek, és menedékként szolgálnak a fentről és lentről érkező emberek számára. Ezek a területek lesznek egyúttal a formálódó "Új Atlantisz" magjai is. Ezek lesznek a legszentebb területek a felszínen, és ahol az első építkezések végül is megjelennek és fizikai formát öltenek. Jelenleg az építkezés nagyon titkosított és rejtett, főleg az emberek számára még láthatatlan fejlesztéseket tekintve. A chiméra parazita behatolásokkal szembeni védelmi mechanizmusok a legjobbak, amelyek valaha is léteztek a Földön, és messze felülmúlják az eredeti Atlantiszi vagy az egyiptomi magaskultúra védelmi mechanizmusait. Ezeket a rendszereket éppen most tesztelik és tökéletesítik, és a Földön valaha is jelenlévő legmagasabb szintű technológiával rendelkeznek. Alapvetően, míg Atlantisz a mag köré szerveződött körökből állt, hogy megvédje magát a parazitáktól, addig az "Új Atlantisz" gömb alakú lesz, erőterek által erősen megtámogatva, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre a Földön. Bár az erőtereket már tesztelték, ezek inkább az elkövetkező évek tervei, ráadásul azért, hogy a meghívott embereket megóvják a közelgő póluseltolódásból eredő cunamitól és katasztrófáktól. Ezek lesznek azok a területek, ahol a magasabb felemelkedők közül sokan fognak tartózkodni, míg az emberiség nagy részét evakuálják a katasztrófák előtt.


Azt követően, hogy az egyik felemelkedő és a Központi Faj között az első nem-fizikai kapcsolatfelvétel létrejött, az Ősök létrehozták az első dedikált és stabil kommunikációs vonalat a Fényerők és az első „Fénysziget” között. Ezáltal a Fényerők most már képesek ténylegesen hallani az ott állandóan tartózkodó felemelkedők gondolatait, az általános kommunikációval kapcsolatos egyéb előrelépések mellett. A telepesek munkája is összefonódik ezekkel az fejlesztésekkel, például a felemelkedők testéről készült első 3D-s képeket el lehetett küldeni a magas rangú parancsnokságoknak az űrbe és a Földre.


Volt egy eset, amikor Istent a chiméra felemelkedőkön keresztül üldözte. Míg Isten eléggé magabiztos a Föld megítélésében, és az emberiség általános stabilizálása érdekében magabiztosnak kell maradnia, a chiméra ezen a támadáson keresztül az egyik legnagyobb titkukat tárta fel. Képesek voltak teljesen meghamisítani Isten érzékelését a Föld bizonyos területeire vonatkozóan, amelyeknek köze volt néhány fő célszemélyhez. Ez természetesen Isten félrevezetéséhez vezetett, emiatt pedig majdnem kemény támadások történtek az említett Fénymunkások ellen. A Föld történetében a chiméra még soha nem tudta ilyen sikeresen manipulálni Isten érzékelését ennyire. Isten egy rövid ideig teljesen a Földön lévő főparancsnokságok és a Fényerők flottáinak szenzoraitól függött. Fontos megjegyezni, hogy a chiméra mindvégig rendelkezett ezekkel a képességekkel, de korábban nem mutatta ki vagy nem mutatta meg őket. Most először tették ezt széles körben a Fényerők jelenlétében. Ezért feltételezhető, hogy korábban sok fontos lelket rántottak le ilyen jellegű manipulációkkal, mivel a Fényerők korábban nem tudták ezeket a félrevezetéseket hatástalanítani.


Néhány szó az idősíkokról: jelenleg két fő idősík létezik a Földön, amelyek még mindig relevánsak. Az egyik a tényleges, élő Föld, ahogy majd folytatódik az Univerzumban. A második idősík leginkább törölt idősík, vagy legalábbis az lesz. Az alsó idővonal egyben az az idővonal is, ahová a chiméra maradványai kötődnek majd. Ez lesz az az idővonal, amelyben a Föld a végül elpusztul, ott már minden úgy van programozva, hogy megszűnik. A felemelkedők és a Fénymunkások egyelőre erősen ingadozni fognak e két idősík között. Részben azért, mert a chiméra anomáliával és rossz rezgésekkel terheli őket, részben pedig azért, hogy evakuálják az ott élőket az alsó idővonalból. Mondanom sem kell, hogy minden élő lelket kimentenek, vagy pedig bizonyos időpontban a tovább folytatódó idővonalra kerül. Jelenleg a spirituális munka része az élők elhozása az alacsonyabb idővonalról, és általában nincs miért aggódniuk a Fénymunkásoknak az ilyen jellegű fel- és lecsúszások miatt. Az alsó idővonal nem egy rács, vagy egy multidimenzionális-terem, vagy bármi más, amiről az emberek beszélnek, hanem inkább a Föld lehetséges jövője (arra az esetre, ha a chiméra győzni tudna). Ez az idővonal már törölve lett, bár a chiméra nem fog engedni ennek a bizonyosságnak, és folyamatosan dolgozik azon, hogy a fő idővonallá váljon. Továbbá, a folytatódó idővonal nem igazán az 5D Föld (a chiméra is 5D-ig terjed egyébként - tehát ez nem segítene), hanem csak a Föld azon jövője, amelyet a Fényerők fognak létrehozni. Bár az 5D Földet egyes kiadványokban a pozitív idővonallal szinonimaként használják, egyértelműnek kell lennie, hogy a Föld minden dimenzióban létezik, és az 5D Földhöz 5D érzékelőre lenne szükség. Ami igaz, hogy néhány felemelkedő eljut a magasabb dimenzióba, néhány Csillagmag valójában magasabb dimenziós lény, akik jelenleg főként 3D-ben dolgoznak. Ez az észlelés az, amely végül meg fogja teremteni az 5D-s vagy még magasabb Föld megtapasztalását. A személyes felemelkedési magasságotok az, ami ezt megvalósíthatja, ez nem éppen egy alapprogram mindenki számára a folytatódó idővonalon. Az is igaz, hogy még a 3D-s felemelkedőknek is lehetnek interakcióik és részben megérthetik az 5D-t a fejlődésük egy bizonyos fokától kezdve. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felemelkedők teljes egészében túllépnek a 3D-n.


A Földön jelenleg sokan élvezik a nyári hónapokat, de a chiméra által kiváltott energiaelszívás is sokkal intenzívebb nyáron. Alapvetően a sok ember jó érzését és a kinti szórakozás iránti vágyat részben a chiméra táplálja, vagy inkább a számtalan démoni entitás, akik nagy hasznot húznak az évnek ebben az időszakában. Az emberek gyakran azt veszik észre, hogy ebben az évszakban minden lüktet az energiától, és ez az igazság, ugyanúgy, ahogyan az entitások elszívása is virágzik, amely végül a chimérát táplálja. Sok ember a szokásosnál jóval kifelé fordulóbbá válik, és ennek nagy része mesterséges, és nagy (energia) veszteségekhez vezet, amit ezek az emberek soha nem fognak megérteni, vagy nem lesznek képesek helyesen kezelni.


Természetes tervrajzok, „morfogenetikus mezők” és a szépség


Míg a Fénymunkások közül néhányan még mindig erősen aggódnak a külső fizikai megjelenésük miatt, a felemelkedőknek nem kell sokáig aggódniuk. Az univerzumban minden életformának van egy tervrajza, és még néhány földi tudós is igyekezett fényt deríteni erre a jelenségre. Egyikük Rupert Sheldrake volt, aki a „morfogenetikus mezők” elméletét hirdette a tudományban - bár ezt gyakran áltudománynak tekintették, mivel az embereknek nem szabadna tudniuk róla, mégis elég közel áll a tényleges igazsághoz.

Még a Bibliában is szerepel az a közkedvelt mondat, hogy az ember „Isten képmására” teremtetett. A tervrajz, amellyel minden ember rendelkezik, tökéletes - mégis miért van az, hogy olyan kevés ember hasonlít valójában egy istenhez vagy istennőhöz? Az embereken gyakran megjelenő tökéletlen formák oka a parazita fertőzés - a tervrajzotok erősen torzult, amely már jóval a tényleges születésetek előtt elkezdődött. Bár a paraziták és entitások az emberek számára teljesen érzékelhetetlenek, a legtöbb ember belefullad ezekbe a láthatatlan élősködőkbe, és ezek aktívan torzítják és rosszabb irányba rendezik át a morfogenetikus mezőtöket. Tehát, mivel az implantátumok tisztítása jelenleg zajlik, az érintett emberek folyamatosan kissé jobb formákba fognak fejlődni. Ez még akkor is működik, ha a testetek már nem növekszik. Minél kevésbé torzul a morfogenetikus mezőtök körülöttetek, annál jobb formát fog a testetek elkerülhetetlenül felvenni. Alapvetően, ha nem lennének torzulások, az emberek elég gyorsan isten- és istennőszerűvé fejlődnének. Ez a torzulás az oka annak is, hogy a Fényerőkhöz tartozó magasabb rendű idegenek szemszögéből a legtöbb ember inkább démoni megjelenésűnek tűnik. Sok drogos és spirituálisan fejlett ember is arról számolt be, hogy minden embert démon-szerűnek érzékeltek maguk körül. Ennek a torzulásnak az okai az implantátumok, a démoni entitások és általában az élősködő lények, amelyekbe a legtöbb ember belefullad. Alapvetően minden egyes embert folyamatosan paraziták serege vesz körbe, különösen a feje körül vannak olyan koncentrációk, amelyek szintén erősen akadályozzák az alapvető és belső értelmet és intelligenciát. Nemcsak a lelketek és magasabb énetek kifejeződését gátolják meg ezek az élősködők a fogantatástól kezdve, a fizikai megjelenéseteket is deformálják.

Az implantátumok tisztulásával a felemelkedők ezért elkerülhetetlenül tökéletes formájukba fognak alakulni. Még azok a dolgok is meggyógyulhatnak, amelyek a tudomány szerint nem lehet meggyógyítani vagy átalakítani, minél magasabbra jutsz a felemelkedésben, és minél több implantátumot tisztítasz ki. Egy korábbi bejegyzésben említettük, hogy a korai emberi árulók alapvetően képesek újranőni, sőt könnyen képesek alakváltásra is. Ez a magasabb felemelkedők esetében is így lesz, nekik először nagyon kevés parazita fogja akadályozni a tökéletes alakjukat. A magasabb felemelkedők még arra is képesek lesznek, hogy a tervrajzaikat kiigazítsák, és a testüket gyorsabban visszanövesszék - amely alapvetően alakváltás.

Ezért felmenőként semmiképpen sem kell annyira aggódnod a tested és a külsőd miatt, hiszen a felemelkedéssel automatikusan szebb leszel, a felemelkedésed nagyságával arányosan.


Olvasói kérdések


Hogyan működnek a chiméra programok?

Ha a mesterséges intelligenciát ostobasággal etetjük, akkor ostobaságot fog produkálni, lásd például az olyan új mesterséges intelligencia-fejlesztéseket, mint a ChatGPT. Tehát hasonlóképpen, a chiméra évezredek óta ostobasággal etet minden intelligenciát a Földön és elsősorban az embereket. Különösen a spirituális közösségekben a nonszensz az, ahogyan szétzilálják azokat, akik felébrednek - azaz hány éve mondogatják a prepperek, hogy „idén” jön a „vég” vagy a 3. világháború - pedig soha nem jött el. Ugyanez történik szinte minden emberrel folyamatosan, főleg a tudatalattiban, de a programozásuk messzire eljut a fősodratú médiába is. Ezzel létrehozták a normalitás egy olyan általános érzetét, amely messze van a tényleges normálistól, és ezzel legitimálják az energiák kibelezését és a loosh-lopást (loosh: félelemenergia). Elhomályosítják az ilyen jellegű energialopások érzékelését is, ezért elsősorban a spirituális közösségeket veszik célba. Még a Cobra hivatalos Vízöntő kora csoportja a Facebookon is remek példa erre, nagyon sok olyan poszt van, amely messze eltér attól, amit a Portál blogon közzétesznek. A chiméra azonnal elküldi a saját kegyenceit, és egészen biztosan megzavarják az ígéretes csoportokat, egészen addig, hogy az ártatlan tagokat az őrületbe kergessék (a legtöbb ember azonban még azt sem veszi észre tudatosan, hogy felforgató tevékenységet folytatnak ezen közösségek ellen).

Az embereket évezredek óta arra programozták, hogy lejárassák és semmibe vegyék azokat, akik potenciálisan valóban segíthetnének nekik. Az alapprogramjuk az, hogy kivessék maguk közül és betámadják a legnagyobb lelkeket (részben megint csak öntudatlanul). A Felszabadulás ellen programozták őket, amelyről a chiméra már évszázadok óta tudta, hogy egy nap el fog jönni. Ez látható például azokon az embereken keresztül, akik állandóan követelnek valamit a Fényerőktől és még gyűlölni is kezdik őket, amiért nem változtatnak azonnal a helyzeten. Ezt a hozzáállást valójában a chiméra idézte elő a Fénymunkások számára, és ez már széles körben elterjedt a Fénymunkások között. Mégis a legtöbbjük nem érzi, hogy ez egy program, hanem inkább azt hiszi, hogy ez az ő személyes felfogásuk és a saját igényeik, amiket támogatnak. Ez is egy jó példa arra, hogy ezek a programok mennyire finoman működnek, az emberek általában összekeverik őket önmagukkal, és még akkor sem érzékelik őket, ha szembesülnek velük. Minél tovább mentek ténylegesen az Istennő akaratának teljesítéséért, annál előrébb kerültök a felemelkedésben, és annál könnyebben fogjátok érzékelni ezeket a programokat (más emberekben is). Még az is könnyebb lesz, hogy néhányat lebontsatok, minél jobb lesz az érzékelésetek.


Mit tehetek a fő csatolmány (a fő implantátum) ellen?

Ez egyike azoknak a kérdéseknek, amelyeket az emberek a történelem során sokszor feltettek maguknak. Ezt tükrözi egy régi cseroki közmondás is, amely két farkasról szól, egy fehérről és egy feketéről. Természetesen a végén az győz, akit etetünk. Ez mozgatta az emberiséget az idők során, hogy hogyan győzzön saját negativitása, saját negatív „oldala” ellen, miközben nyilvánvalóan nincs gyors megoldás.

Egy jó tanács: legyél önmagad legjobb változata, a legjobb, amit csak el tudsz képzelni. Legyél a legkedvesebb ember, aki csak lehetsz. De ugyanakkor keménynek is kell maradnod a körülötted lévő hamissággal és hazugsággal szemben. Általában sok felemelkedési tipp segít, törekedj arra, hogy spirituálisabb emberré válj, akár guruvá is, ha tudsz. Ne veszítsd el azonban a személyiségedet az úton. Az ego elvesztése szükséges, és a spirituális történelemben valószínűleg sokan a fő csatolmány elvesztését értették az „ego elvesztése” kifejezés alatt. Légy önzetlen és kedves a szegényekkel, de maradj erős a meglehetősen gonosz vagy rossz emberekkel szemben, és reméld, hogy megfelelően meg tudod különböztetni őket. Általában fejlesszétek spirituális érzékeiteket anélkül, hogy bedőlnétek a szimbológiának vagy jeleknek. Olvassátok el a jórészt igaz információkat a Portál blogról vagy olyan általános kiadványokról, mint például a https://www.bibliotecapleyades.net. A magasztos és igaz témákkal való időtöltés is segít bizonyos fokig megtisztulni. Ezeken az oldalakon rengeteg anyagot találsz arról, hogyan fejlesztheted a pszichédet, testedet és lelkedet. Készülj fel a harmadik szemed megnyitására, ha még nem tetted meg, hogy megfelelő helyet biztosíts a lelkednek. Lehet, hogy ebben a fázisban még át kell menned a „lélek éjszakáján”, de a felemelkedésed meg fogja érni. Fejleszd ki elméd és gondolataid abszolút csendjét, általában azt, amit néhány spirituális guru az ősi szentírásokban mondott, gyakran érdemes megtanulni.


A pszichedelikus drogok segítik a felemelkedést?

Szomorú, hogy egyesek még mindig azt hiszik, hogy a drogok segítenek a spiritualitásban. Bár potenciálisan segíthetnének a chiméra paraziták nélkül, jelenleg a drogok inkább akadályozzák a felemelkedéseteket. Egyszerűen azért, mert a legtöbb pszichedelikus drogot az idők során a chiméra készítette. Minden körülöttetek tele van láthatatlan parazita entitásokkal, amelyek elkerülhetetlenül ellenetek fogják felhasználni a drogoktól való sebezhető állapototokat. Néhány pszichedelikus drogot még a chiméra-tagok is „menedzselnek”, és súlyos problémákhoz vezetnek a természetes felemelkedési esélyeitek szempontjából. Például a magasabb Felemelkedőknek és a Csillagmagoknak rengeteg drog-áldozatuk van, akikről állandóan gondoskodnak. Míg néhány drogos ember valóban testen kívüli élményekre törekszik, sokan közülük aztán eleve nem térnek vissza a testükbe. A Csillagmagok és a magasabb rendű Fénymunkások azok, akiknek aztán el kell magyarázniuk ezeknek, hogy nincs visszaút a fizikai testükből való kilépés utáni kétségbeesett állapotukból. És ez egészen biztosan kétségbeejtő, nem akarnak mást, mint folytatni a (fizikai) életüket, ami akkor már egyszerűen nem lehetséges. Van, akinek elég egy joint elszívása, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, másoknak lehet, hogy erősebb pszichedelikus szerekre van szükségük ahhoz, hogy kiszabaduljanak a testükből. És kitalálod, hogy ki vagy mi veszi át a helyedet ezután a testedben? Sokan, akik tudatosan vagy tudat alatt támogatják a drogokat, a chimérának dolgoznak, és valójában energetikai támogatást kapnak hozzá. Sajnos sok ember nincs ennek tudatában, néhányan bizonyára szeretnének áloméletet élni és így lépre mennek, a végén természetesen ezért fogják a Földet elhagyni.


Tényleg belebotlok a „nem mindenki alapértelmezés szerint a Forrás része” kifejezésbe. Hogyan létezhet bármi is a Forráson kívül? Van olyan sík, ahol minden EGY, vagy nincs?

Az egész világegyetem alapvetően a Forráson kívül létezik. A Forrás volt az, aki megteremtette az univerzumot, amely az ő világán alapul. Úgy képzelhetitek el, hogy egyszerűen csak beletettek néhány energiát egy gömbbe, amelyben aztán az univerzum kifejlődött, és elnyerte azt a formát, amit ma ismerünk. A Forrás nem is volt jelen az univerzumban a kezdetektől fogva, bár a Forrás végigjárta az univerzum egész történetét, miután beléptek az „univerzumukba”. Tehát csak energiák vannak az univerzumban, amit valószínűleg úgy értesz, hogy "mindenki a Forrás része". És ezek az energiák még csak nem is teljesen magukból a Forrásból származtak. Csak néhány komplex összetett összetevőt választottak ki, amiből ezt a világegyetemet létrehozták.

Az a sík is, ahol minden EGY, inkább hangzik rémálomnak, mint spirituális igazságnak. Bár egy felsőbb szemszögből nézve minden energia nagyjából egy vagy „ugyanaz”, az univerzum inkább úgy működik, hogy egy elválasztó struktúrát hoz létre, egy bizonyos irányba tereli a résztvevő energiákat, amelyek aztán végül egy kiteljesedő életteret hoznak létre - önmagában véve minden biztosan nem lehet egy és ugyanaz. Az egész teremtés ezekre az energiákra épül, bár több különböző alapenergiát vontak be. Amit a spirituális emberek gyakran egységnek látnak, az inkább a lelkek egysége. A lélek egy olyan felület, amely alapvetően minden valóban élő lény számára azonos. És ezért ezek a lények egy magasabb szinten bizonyosan egyesülnek a lelkük mértékéig - mint az ugyanazon a fán növő gyümölcsök, amelyek mind hasonlóan néznek ki.

Az egység, amit számos spirituális csatorna hirdet, inkább a chiméra újkori propagandájának része. Azt akarják, hogy minden ember részese legyen a felemelkedésnek, különösen a saját ál-embereik. Ezek a ciméra-féle hamis emberek erősen függenek a valódi emberekkel való közelségtől, és ezért szeretik hirdetni az együvé tartozást és az egységet, minden rossz okból kifolyólag. A valódi egység csak az igazi, lélekkel rendelkező emberek között létezik, és nem a Cobra által említett kb. 500 millió ál-ember számára. Továbbá, mivel az emberiség nagy része ki lesz telepítve, az emberiséggel való egység ezek számára meglehetősen nagy mértékben csökkenni fog. Azonban azok az emberek, akik maradnak, a Felemelkedők, természetesen teljes harmóniában fognak élni, és az indítékokban is egységben fognak maradni valamikor a Felszabadulástól kezdődően.

Ami az „Isten vagyok - nem vagyok Isten” gyakorlatot illeti, ez az emberi életeteken keresztül az Istenné válás esélye miatt van és működik. Ahogy fentebb említettük, minden embernek van egy elég jó tervrajza Istentől. Bár, ha minden ember már most is Isten lenne, a Föld biztosan másképp nézne ki - ennek nyilvánvalónak kellene lennie. Az emberek képességei természetesen messze elmaradnak a Bibliában gyakran említett Isten képességeihez képest, akinek a pozitív spiritualitása az egyik legnagyobb, a Földön még mindig aktív lelkek között. Néhány felemelkedő bizonyára maga is kis Istenné válik, sőt, egyesek talán még nagyobb Istenné is válnak. A legtöbb felemelkedő azonban néhány Csillagmag kivételével messze a bibliai Isten szintje alatt marad. Néhány Csillagmag felemelkedik majd a saját eredeti magasságába, akik részben nagyon magas kozmikus jelentőségű Istenek lesznek. Ez a kifejezés tehát inkább a lehetőségeitek miatt hangzik jól, a potenciál miatt, amit a chiméra el akar hallgatni - ezért ez megmutatja, hogy hol szabotálják ezt a lehetőséget el, és hol nem, amikor használjátok a kifejezést.


Szia, Sebastian, elmagyaráznád röviden, hogy mennyire pontosak az akasha-olvasások?

Általában az akasha-olvasások lehetőség szerint olyan pontosak voltak, amennyire a földi emberek képesek voltak elemezni egy lélek egész földi létét (minden inkarnációját) (egyéb dolgok mellett). Ez volt a legpontosabb módszer, mielőtt a Fényerők és a magasabb idegen fajok jöttek a Felszabadítás érdekében. A pontosság erősen függött a feljegyzések olvasójától is, egyesek több részlethez férnek hozzá, mint mások. A Fényerők megérkezése óta azonban sokat emelkedett annak az elemzésnek a pontossága, hogy min ment keresztül egy lélek. A Fényerők között vannak olyan idegenek, akik sokkal több részletet látnak az általuk elemzett életformákról, mint ami a Földön valaha is lehetséges volt. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek sokkal nagyobb hozzáféréssel rendelkeznek a kozmikus igazsághoz és a részletekhez, mint bárki a Földön a Felszabadulás előtt. Így az akasha olvasások hosszú idő óta a legjobbak, amelyek a Földön elérhetők.

De a felszínen kevés ember tud valójában pontos olvasatot adni, és az emberi olvasatok persze mindig csak az igazság egy része, így sok múlik azon, aki olvas, mivel hajlamos megemlíteni azokat a dolgokat, amelyeket ő maga fontosnak tart. Eredetileg ezeket a leolvasásokat szavak nélkül, más nyelveken közlik, amelyeket az emberek általában nem tudnak megérteni. Ezért az emberek, akik ezeket a feljegyzéseket elmondják, az emberi nyelv korlátai miatt kénytelenek csak egy részét megemlíteni (még akkor is, ha az részben valódi). A felszínen nagyon kevés ember képes ilyen olvasásokat készíteni és azokat elfogadhatóan, jól közölni. Néhány ember képes olyan lényeket becsatornázni, akik talán egy kicsit jobban tudják nektek közvetíteni a fontos részeket. A legjobb olvasókat a Föld belsejében találjátok, de a legtöbb embert ott még nem fogadják be. A felszínen ezért nagyon óvatosnak kell lennetek azokkal az emberekkel, akik állítólag akasha olvasást végeznek.


A legtöbb fejlett és megtisztult fénymunkás fel fog emelkedni, amikor eljön az ideje, ezért szeretném tudni, hogy mit jelent valójában a leginkább fejlett és megtisztult?

Cobrának természetesen igaza van ezzel, valószínűleg erre gondol: A legfejlettebb azt jelenti, hogy emberként már van lelked. Nem minden lélek egyforma méretű (ami általában korrelál az evolúciójával). Tehát míg egyes emberek könnyebben felemelkednek, mivel nagyobb vagy fejlettebb lélekkel rendelkeznek, addig mások lassabban fognak felemelkedni. Természetesen folyamatosan fejlődhetsz a felemelkedésedben, de sok múlik azon, hogy a lelked már milyen szinten van, a többi pedig a kemény munka és a Föld felszabadításának segítése, amennyire csak lehetséges.

A megtisztított valószínűleg azt jelenti, hogy azok, akik sok implantátum eltávolítást érdemeltek ki, szintén könnyebben fognak felemelkedni. Az implantátumok eltávolítása nehéz munka azoknak a szellemi lényeknek, akik ezt mostanában végzik, ezért fogják kiválasztani a legígéretesebb embereket a különleges implantátumok tisztításra. Néhány implantátumot általánosan ki fognak tisztítani, míg mások kemény munkát igényelnek, és egy ideig különlegesek maradnak. Minél kevesebb implantátumotok van, minél tisztábbak vagytok, annál könnyebb lesz a felemelkedésetek. A pszichéteket és a mentális testeteket is meg kell tisztítanotok, hogy a felemelkedésben előre jussatok. Tehát igen, természetesen azok, akik lélekszinten a legfejlettebbek és megtisztították magukat árnyékmunkán és hasonlókon keresztül, biztosan felemelkednek majd a megtapasztalt életükben is, amikor úgy döntenek, hogy eljött az idő, hogy ténylegesen megéljék a felemelkedésüket.

Az is igaz, hogy néhány ember az Esemény után a magasabb technológia segítségével kapja meg a felemelkedését, és ahogy Cobra mondta, ez csak az Esemény után lesz elérhető. A felemelkedésnek az a része, amit az ilyen gyógyító-technológia meg tud oldani, természetesen leginkább a testtel/implantátummal kapcsolatos. Mint már mondtam, például a fő csatolmány eltávolítása sokkal gyorsabb és egyszerűbb lesz egy ilyen technológiával, valamint több ember is kiszolgálható lesz egyszerre. Ezek a gyógyítások inkább olyan problémákat oldanak meg, amelyek egyes embereket akadályoztak a megfelelő felemelkedésben, és a legtöbb ember számára megnyitják az utat a további felemelkedéshez. Sok felemelkedő csak ezután lesz képes megszabadulni például a fő csatolmányától, amely akadályozza az igazi isten-/istennő-szerű énjének kifejlesztésében létfontosságú részeket.


Vajon minden információt, amit a Csillagmagok a Fényerők számára nyújtanak, például [...] a Csillagmagok tudatosan adják, vagy lehetséges, hogy a Fényerők információkat vesznek át a Csillagmagok és a Fénymunkások tapasztalataiból, még ha a Csillagmagok nem is tudnak erről a mindennapi életükben?

Általában az információk tudatosan kerülnek átadásra, de a részletek természetesen nem tudatosak. Ezt úgy képzelhetjük el, mint egy adatfolyam továbbítását, amely egy bizonyos témáról szól. Míg a Csillagmagok tudatában vannak a témának és magának az átadásnak, addig nem tudatosul bennük folyamatosan az összes részlet (mivel ez túl sok lenne az emberi tudatosságuknak - olyan, mintha az egész élményt átélnék). Emellett néhány kisebb átadás is folyamatosan zajlik a háttérben, és bár a Csillagmagok ezt tudatosan is megtehetnék, nekik is van emberi életük, így ilyenkor az átadások inkább háttérbe kerülnek.


Egy másik kérdésem az, hogy az emberek hány százaléka nem lesz képes emberként tovább élni az élősködő részek miatt. Ezek alapvetően emberek nagyon kis lélekkel? És milyen életformákká alakulhatnak át? És ez valóban megtörténik a haláluk után? Vagyis a nagyon kicsi lelkek nem fognak újra emberként élni, miután a jelenlegi életük véget ér?

Alapvetően ez történik az emberekkel, miután meghalnak, néhányukkal még életük során is. Sok embert a chiméra inkarnált, és a lelkük nem képes stabilan tartani az emberi testüket. Őket a chiméra mesterséges intelligenciája stabilizálja, és soha nem fognak tudni róla. A Föld pozitív, elismert spirituális frakciói folyamatosan mentik azokat a lelkeket, akik nem képesek emberi életüket „fenntartani” és reinkarnálják őket állatokként vagy általában kisebb életformákként, amelyeket ezek az emberek valóban képesek megtartani és fenntartani. Sok tényező van ebben a folyamatban, de alapvetően egy nagy lélek potenciálisan jobban és stabilabban képes megtartani egy nagyobb testet, mint egy kicsi.


Miért döntöttek úgy az atlantisziak a maguk idejében, hogy feláldozzák az egyik istennőt?

Egyeseknél ez irracionális túlélési ösztön miatt történt, mások istenivé akartak válni azáltal, hogy erőszakosan megeszik és elfogyasztják az egyik Istennőt. Az egész forgatókönyvet azonban már akkoriban is erősen a fő parazita/chiméra irányította. És igen, ez a viselkedés még ma is visszhangzik az emberi társadalomban, olyan emberek részéről, akik szabotálják a többi, magasabb rendű lelket. Ez persze láthatatlan, mert hivatalosan minden embert egyformán kezelnek, és a lélekméret eleve rejtve van. Tehát sok ember nem igazán tudja, hogy mit csinál, és hogy pontosan azt teszi, amit a chiméra akar, amikor szabotálja a többi embert, akik gyakran magasabb lélekméretűek. Sok ember úgy alakítja ki ezt a tulajdonságot, hogy felületesen semmi rosszat nem tesz az emberiség által a Földön létrehozott társadalom normáin belül (természetesen erősen a chiméra befolyása alatt).


A biochip összegyűjti körülöttünk a szubkvantum anomáliát, hogy elnyomja a képességeinket?

Igen, ez az egyik legfőbb elnyomó eszköz, amit a chiméra használ rajtunk, különösen akkor, amikor közel vagyunk egy megoldáshoz vagy egy tényleges pozitív változáshoz vagy áttöréshez az életünkben. Míg a parazita fertőzésnek és az implantátumoknak általános negatív hatása van, ami meglehetősen önműködő és állandó, addig a csipek hatásait a chiméra teljesen és tudatosan irányítja és váltja ki. Ezért pontosan akkor tudnak megcélozni bizonyos embereket csipeken keresztül és anomáliával terhelni, amikor szükségük van rá. Jó példa erre az, hogy valaki áttörő pillanatban van, de hirtelen rájön, hogy pihennie kell, és aludni megy. A megcélzott emberek ezt természetes álmosságként fogják érzékelni, miközben valójában a csip az. Ugyanez vonatkozik az anomália előidézésére vagy bármi másra, amire ezek a csipek képesek. Az anomália azonban inkább a környezetből érkezik az egyénhez, nem pedig maguktól a csipekből, amelyek ebben az esetben inkább a támadás célpontjának a megtalálására szolgálnak.


Ha olyan kérdést szeretnél feltenni, amelyre a következő bejegyzésekben szeretnél választ kapni, kérlek, írj egy hozzászólást, amely csak a kérdést tartalmazza. Kérjük, hogy egyszerű szavakkal kérdezz, és lehetőleg rövid legyen.


theunveiling33.blogspot.com

Hozzászólások