Telos

Spirituális hírek, fordítások

Helyzetjelentés

Cobra Logo

  1. június 8. csütörtök


A Fényerők áttörést értek el az éteri síkon. Képesek voltak elpusztítani a Chimérának / a Karma Urainak sötét hálózatát az éteri síkon az összes technológiájukkal együtt, a legtöbb éteri Chiméra / Karma Urai entitást elfogták és a Galaktikus Központi Napba vitték, és a Chiméra közül nagyon kevesen a DARPA gödrön keresztül klónozott testekbe menekültek a fizikai síkra. Így most az egyetlen sötét irányítás alatt álló hely a fizikai sík, e bolygó felszínén.

Az éteri síkon még megmaradt néhány sötét entitás szervezetlen, menekülőben van, és már nem része a sötét hálózatnak. Mivel a Karma Urainak éteri irányítóhálózata megszűnt, az emberi lények már nem kényszerülnek inkarnálódni, és most már főleg a tudatos vagy tudatalatti késztetéseik alapján inkarnálódnak. Az éteri sík még mindig úgy néz ki, mint egy háborús övezet a háború után, a spirituális vezetők nincsenek jelen, és a véletlenszerű anomáliafelhők még mindig tartalmaznak sötét entitásokat, amelyeket még nem távolítottak el. Azok az emberi lények, akik meghalnak, a tudatossági szintjüktől és az érzelmi állapotuktól függően az éteri síkon keresztül sértetlenül mehetnek át a halálfolyamat után a viszonylag könnyebb asztrálsíkra, de az is előfordulhat, hogy nem így lesz.

A fizikai biochipek tisztítása folyamatban van, és ez eltart még egy ideig. Annak érdekében, hogy csökkentsék ezeknek a biochipeknek a hatását az emberi gondolkodási folyamatra, a Fényerők ezt a technikát ajánlják:

https://dokumen.pub/mind-clearing-the-key-to-mindfulness-mastery-1849053073-9781849053075.html


A szubkvantum anomália szintén tisztítás alatt áll, de a vártnál sűrűbbnek bizonyult és nagyobb kihívást jelent. Ez az anomália a negatív tapasztalatok és negatív érzések fő forrása, és a fő tényező, amely akadályozza az Eseményt, mert még mindig nagymértékben gátolja a Fény áramlását a buddhikus síkról a bolygó felszíne felé. Az a Fényerők terve, hogy ezt az anomáliát olyan mértékben eltávolítsák, hogy a sötétség a jövőben soha többé semmilyen körülmények között ne tudjon megnyilvánulni sehol az univerzumban, és hogy ezt a problémát egyszer és mindenkorra megoldják:

https://optimaltimeline.blogspot.com/2023/05/sub-quantum-disclosure-also-contains.html


A fősodratú tudomány valamennyire, egy bizonyos fokig tisztában van a szubkvantum anomáliával:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Planckian_problem

https://www.space.com/why-physicists-cant-see-inflation-big-bang.html


Sok információ van a szubkvantum anomáliáról, amit egyelőre titokban kell tartani, és remélhetőleg a felszíni lakosság számára is ki fogják adni, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik.

Csak annyit mondhatok, hogy a szubkvantum anomália gyakorlatilag mindenütt jelen van a szokásos téridőn kívül, és lokálisan olyan mértékben kihat a kvantumfluktuációkra, hogy a sötét tudatosság egy tenzormezőt hoz létre a buddhikus és a fizikai sík között. Egyszerűen mondva, a szubkvantum anomália hatása az egész univerzumban nagyon csekély, a mi naprendszerünkön belül csekély vagy közepes, és hatalmas hatása van e bolygó felszínén, ahol még mindig sok sötét entitás van jelen.

A bolygó felszínén a szubkvantum tenzormező olyan erős, hogy a karantén 26 000 évvel ezelőtti létrehozása óta szinte teljesen eltorzítja a hiperteret, sőt ezzel meg is akadályozza a hipertérben való utazást a felszínen és annak közelében. Ennek a tenzormezőnek az ereje 1996-ban és az azt követő években többszörösére nőtt, mert sok sötét entitás érkezett a bolygóra. Tulajdonképpen annyira felerősödött, hogy önmagába visszahajlott, és egy zárt hurkú tér (egy önmagába visszavezető sokágú cső, egy eltorzult tér, amiből nem lehet kijutni, csak körbe-körbe járunk benne – a ford.) alkotott, drasztikusan felerősítve a karantént.

Ez a tenzormező komoly navigációs problémákat okoz a csillagközi űrhajók számára, mivel az anomália miatt a hipertérben nem tudnak biztonságosan közlekedni a bolygó felszínének közelében, ha pedig a normál téridőben repülnek, akkor gyakran lelövik őket.

Contact

Az ezekről a leszállásra kényszerített űrhajókról szóló hírek képezik a nyilvánosságra hozatal fő tárgyát, amik egy informátortól érkeztek néhány nappal ezelőtt, épp időben ahhoz, hogy a Plútó a Vízöntőben első alkalommal gyakoroljon nyomást a Közzététel és a Kapcsolatfelvétel irányába, mielőtt június 11-én elhagyja a Vízöntőt:

https://thedebrief.org/intelligence-officials-say-u-s-has-retrieved-non-human-craft/

https://nypost.com/2023/06/06/us-collects-intact-ufo-crafts-in-secret-program-report/

Magyarul itt olvasható:

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2023/06/a-valaha-volt-legtitkosabb-amerikai.html


Néhány nappal később pedig egy még részletesebb közleményt adott ki egy másik kiszivárogtató:

https://public.substack.com/p/us-has-12-or-more-alien-space-craft


Aminek már politikai következményei is vannak:

https://www.theepochtimes.com/lawmakers-call-for-transparency-after-whistleblower-alleges-us-has-recovered-alien-craft_5315742.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&src_src=partner&src_cmp=ZeroHedge


Tucker Carlson első, több mint 100 millió ember által látott Twitter-monológjában foglalkozott az UFO-jelenséggel kapcsolatos médiacenzúra kérdésével:

https://www.zerohedge.com/political/tucker-carlsons-twitter-debut-goes-mega-viral-crushes-ratings-while-taylor-lorenz-makes


A Betelgeuse, az Orion csillagképben található egyik fényes csillag ismét annak jeleit mutatja, hogy hamarosan szupernóvává válhat:

https://www.universetoday.com/161751/betelgeuse-is-almost-50-brighter-than-normal-whats-going-on/


Evacuation

A Fényerők azt mondták, hogy az Esemény folyamata sokkal kaotikusabb lehet az eredetileg vártnál. Maga az Esemény magában foglalja majd több mint 400.000 Cabal tag tömeges letartóztatását, a pénzügyi újraindítást, és a felszíni Cabal, a titkos űrprogramok és a jóindulatú földönkívüli fajok létezéséről szóló információk nyilvánosságra hozatalát. Ez az egész folyamat körülbelül 1-2 hétig fog tartani, ami alatt a víz-, az élelmiszer-, az elektromosság- és az internet-ellátást biztosító csatornáknak nagyrészt érintetlenül kell maradniuk. A felszíni emberi lakosság egy része nem fogja jól fogadni az Esemény folyamatát, és sok diszfunkcionális viselkedés várható majd:

https://clifhigh.substack.com/p/the-flip-is-near


Ezért a közelgő pólusváltásról szóló információkat csak a kezdeti 1-2 hetes időszak után fogják fokozatosan eljuttatni a felszíni lakossághoz, amikor az értékesítési láncokat már nagyrészt stabilizálták.

Az Esemény után a plejádiak a technológiájuk segítségével elkezdik majd létrehozni a felszínen a Fényszigeteket, és ezek lesznek az egyetlen igazán békés zónák a bolygón, amikor az emberi társadalom többi része egy meglehetősen brutális ébredési folyamaton fog keresztülmenni. Ez az időszak várhatóan néhány hónapig tart majd, aztán a galaktikus szuperhullám lecsap a bolygóra.

Az én megalapozott becslésem szerint az Esemény 2025 folyamán fog bekövetkezni. A Fényerők NEM kommentálták az én megalapozott tippelési kísérletemet, ami lehet, hogy helyes, de az is lehet, hogy nem.

Egyelőre a következő néhány hónapban a szubkvantum anomália és a biochipek tisztázására összpontosítunk, és szeptembertől/októbertől a dolgok lehet, hogy kezdenek érdekesebbé válni.


Victory of the Light!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások