Telos

Spirituális hírek, fordítások

Apokatasztázis^

Cobra Logo

  1. április 16., szombat


( ^ A szó jelentése: helyreállítás; a Gonosz és a bűn előtti idők visszaállítása, az Újszövetségben Krisztus második eljövetelének időpontját jelöli a kifejezés.

Erről bővebben itt olvashatsz:

http://www.kislexikon.hu/apokatasztazis.html

és itt:

http://lexikon.katolikus.hu/A/apokatasztaszisz.html )


Egyre több jel utal arra, hogy a kozmikus ciklus végéhez közeledünk.

A jelenlegi, 25-ös napciklus sokkal erősebb, mint ahogy azt korábban jósolták:

https://www.dx-world.net/solar-cycle-25-update/

https://spaceweatherarchive.com/2022/04/06/solar-cycle-update-the-gap-is-growing/


Az erősebb naptevékenység valódi oka az, hogy a Nap kvantumszinten szinkronizálódik (összehangolódik) a Galaktikus Központ megnövekedett aktivitásával.

A Galaktikus Impulzusra készülve a Lokális galaxishalmazból származó pozitív civilizációk hatalmas kozmikus flottája gyűlt össze e naprendszer heliopauzája körül (a Naprendszer külső határa - a ford.). Ez az egyik legnagyobb flottagyülekezés az egész világegyetem történetében. Ezek a hajók fogják majd harmonizálni és irányítani az energiák áramlását, amikor az Impulzus bekövetkezik.

Ennek a flottának egy kis része már a Naprendszerben van, és ostrom alá veszi a Chiméra flotta utolsó maradványait. E flotta egy másik, kisebb része most Dyson-gömböket épít a Nap és a Föld körül, és mindkét projekt jól halad. Amint a Chiméra flottát teljesen legyőzték, a kozmikus flotta nagyobb része is belép majd a Naprendszerbe, és a szublunáris térbe tart, azzal a szándékkal, hogy végleg felszabadítsa ezt a bolygót.

A Föld bolygó felszínéhez közel még mindig elég sok kvantum és szubkvantum elsődleges anomália van. A Fényerők óvatosan elkezdik az anomália fizikai aspektusának tisztítását, és megkezdik a toplet bombák végső felszámolását is. A toplet bombákat a kvantum anomália tisztításával hatástalanítják, mivel a kvantum anomália eltűnésével a Fényerők le tudják állítani azt a láncreakciót, ami a közönséges kvark anyagot degenerált top kvark anyaggá változtatja:

https://cobramap.blogspot.com/2022/03/the-toplet-bombs.html


A kvantum anomália még mindig úgy nyilvánul meg, hogy a toplet bombákhoz rögzített implantátumokon belül a téridő fekete lyukakká omlik össze a fizikai, az éteri, az asztrális és a mentális síkokon, az implantátumokból származó összeomlott téridő pedig Széth alagútjain keresztül kiterjed a környező térbe. A Széth alagútjainak alacsony koncentrációja még mindig megtalálható a fizikai, az éteri, az asztrális és a mentális síkokon az egész Naprendszerben. Koncentrációjuk a szublunáris térben növekszik, e bolygó felszínén pedig már nagyon magas a sűrűségük.

Az implantátumok még mindig forognak az elektromágneses mezőben, és egy olyan növekvő örvényt hoznak létre, amely mikro fekete lyukakat vonz az emberi energiamezőbe (aurába). Az éteri mikro fekete lyukak az éteri testen belül olyan területeket hoznak létre, ahol az energiamező összeomlott, és ezek a fizikai testben rákként manifesztálódnak. Az asztrális mikro fekete lyukak az asztráltestben összeomlott energiamezőjű területeket hoznak létre, amelyek az empátia hiányaként nyilvánulnak meg. A mentális mikro fekete lyukak a mentális testben összeomlott energiamező területeit hozzák létre, amelyek a mentális test egy bizonyos meghatározott részén ostobaságként nyilvánulnak meg.

Az összeomlott téridő röviddel a világegyetem teremtése után, e kozmikus ciklus kezdetén, az inflációs (tágulási) fázisban jött létre az ős-fekete lyukakkal együtt:

https://academic.oup.com/ptps/article/doi/10.1143/PTPS.136.338/1820044


Ez volt az elsődleges anomália első mutációja, és a másodperc töredékrészével azt követően történt, amit a fizikusok ősrobbanásnak neveznek, körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt.

Az elsődleges anomália második mutációja akkor következett be, amikor körülbelül 7 millió évvel ezelőtt az érző lények elkezdtek kölcsönhatásba lépni az elsődleges anomáliával úgy, hogy implantátumokat ültettek be maguknak. A tudat(osság) és az implantátumokon belüli összeomlott téridő közötti kölcsönhatás teremtette meg a Gonoszt.

Az elsődleges anomália harmadik, és egyben utolsó mutációja 1996-ban következett be, amikor a Chiméra egzotikus fegyverei által kiváltott robbanás következtében a visszafojtott kvantum-anomália nagy része a fekete lyukakból kirobbant, és az addig meg nem nyilvánult szubkvantum-anomália nagy része elkezdett a kvantumhabban megnyilvánulni.

Ennek nagy részét már kitisztították, és közeledünk az apokatasztázis pillanatához:

https://en.wikipedia.org/wiki/Apocatastasis


Az apokatasztázis az a pillanat, amikor minden kvantum és szubkvantum anomália eltávolításra kerül, és minden gonosz tudatosság vagy átalakul Fénnyé, vagy megsemmisül a Központi Napban.

A fizikusok ezt a kvantum átmenetet hamis vákuum bomlásként írják le:

https://www.space.com/universe-end-false-vacuum-decay


Felfedezték, hogy ez az univerzum pont megfelelő állapotban van ahhoz, hogy valami ilyesmi megtörténhessen:


FalseVacuum

A kép feliratai és értelmezése: a bal oldali függőleges tengely a top kvark tömeget mutatja, az alsó vízszintes tengely a Higgs-részecske tömeget jelöli. A rózsaszín sáv az instabil régiót mutatja, a sárga sáv a metastabilitás régióját, a zöld a stabilitás régióját.


Az új, stabil kvantumvákuum az egész univerzumot egyetlen szuperösszefonódó tachyonmezőbe fogja bekötni, amely végre lehetővé teszi ennek az univerzumnak az akadálytalan evolúcióját a Fénybe:

https://www.sciencenews.org/blog/context/new-einstein-equation-wormholes-quantum-gravity


Entanglement

Képfelirat:

  1. Azt remélik, hogy a szupererős, szuper-nagy-nagy tachyonok az egész határtalan univerzumot beburkolják, szétporlasztják, összeolvasztják, átjárják és eggyé olvasztják össze.

  2. Azt remélik, hogy a szupererős, szuper-nagy-nagy tachyonok az univerzumban minden bolygót beburkolnak, szétporlasztanak, összeolvasztanak, átjárnak és eggyé olvasztanak majd össze.


Ennek a folyamatnak az egyik fontos lépése lesz egy hatalmas energiaportál megnyitása a bolygó felszínén 2023. április végén/május elején. Minden bizonnyal ez lesz az elmúlt évtizedek legerősebb energetikai eseménye. Erről egyelőre nem lehet többet mondani.

Végre közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a Felemelkedett lények szabadabban fogják tudni közzétenni az információkat. Mostanáig olyan sok sötétség és anomália volt jelen, hogy a felszíni emberiség nagy része egyszerűen összeomlott volna a tények súlya alatt, ha az Ellenállás idő előtt akcióba lendült volna, veszélybe sodorva ezzel az egész felszabadítási hadműveletet. A részleges információ volt a sok beteljesületlen remény és sok csalódás oka, ami pavlovi "jutalom vagy büntetés” reakciót váltott ki bizonyos emberekből. Amint elég anomáliát távolítanak el és elég Fény lesz jelen a bolygó felszínén, sok információ lesz közzétéve, és sok ember számára minden sokkal érthetőbb lesz.

A 2021. decemberi Isteni Beavatkozás Aktiválása meditációnk tektonikus változásokat indított el a bolygó felszabadításának folyamatában, ahogy azt ebben a blogomon nem olyan régen megjelent hozzászólásban nagy vonalakban elmagyaráztam:

Expanation.jpg

Képfelirat: Ahogy azt Cobra mondta nekünk az isteni beavatkozásról szóló sikeres meditáció után, a háború (tisztogatás, eltávolítás) fokozódott a nem-fizikai síkokon a bolygó felszínén. Ez végül a bolygó felszínét is érintette, legalábbis a nem-fizikai síkokon, és a fizikai síkon is a bolygó teljes felszabadulásához fog vezetni. Ami az elmúlt hetekben a bolygó felszínén történt, az – a sötétség kihatásának mechanizmusa – bizonyos mértékig valószínűleg ennek a nem-fizikai síkokon kialakult helyzetnek a következménye. Ez arra kényszeríti a sötéteket, hogy fejvesztve meneküljenek, ami nyíltabbá teszi a dolgokat. A barátaink odafent segítenek nekünk, beavatkoznak a nem-fizikai szinteken. Ez azt jelenti, hogy az általunk kért isteni beavatkozás oly módon zajlik, ahogy az jelenleg lehetséges. Egy ideig (a szükséges ideig) mindent el kell viselnünk, ami a felszínen történik, amíg az isteni beavatkozás a bolygó fizikai felszínét is érinteni fogja. Igaz, hogy a dolgok nem az elképzeléseink szerint mennek, de végül megkapjuk majd, amit akartunk. Köszönet minden eltávolított entitásért, az eltávolított Fátyol-technológia minden részéért, az eltávolított elsődleges anomália és szubkvantum anomália minden darabjáért.


A sötét erők nagyon is tudatában vannak a sikerünknek, néhány hónappal ezelőtt pedig mesterségesen távolítottak el 32.749 aláírást a petíciónkból:

Petition

Képfelirat: „Gaia” kommentje a „Helyzetjelentés és új Cobra interjú” című posztra: „Még el sem értük a hülyeség csúcsát, a petíciót máris célba vették , 116.595-ről 83.846 aláírásra csökkent. Volt”


Felhőhajók jelennek meg szerte a világon ismét, ez pedig március 25-én Tajvan déli részén jelent meg:

Cloudships.jpg

Ez most jó alkalom arra, hogy újra elkezdjetek kapcsolódni a Fényerőkhöz. Használhatjátok a „12 21 parancs”-ot a Fénycsapatotokkal való kapcsolatteremtéshez, és itt van néhány hasznos visszajelzés e blog olvasóinak hozzászólásaiból:

Command1221a

Képfelirat: Sok esetben segíthet, ha a „12 21 parancs” protokollon keresztül kéritek a felszíni Fényerő csapatotok segítségét. Azonban ez (a protokoll) nem tökéletes. Az egyik legnagyobb hiba, amire rájöttem, hogy a „12 21 parancs” csak a MOST pillanatában működik – így értelmetlen és időpocsékolás a Fényerő csapatotokat arra kérni, hogy tartósan horgonyozza le az energiákat és a rezgéseket, hogy akár csak néhány órára is védelmet nyújtson – a „12 21 parancs” csak reaktívan (visszahatásként) működik. Tehát, ha célpontokká váltok, naponta többször is be kell hívnotok a „12 21 parancs”-ot, amíg a támadó entitások fel nem adják. Ez energetikailag, és akár fizikailag is igazán fárasztó lehet. A „12 21 parancs” protokolljára igazán ráférne néhány frissítés, hogy ezt kezelje. Ennek ellenére nem árt kipróbálni.


Command1221b

Képfelirat: Én is azok közé tartozom, akik sokáig panaszkodtak, és nem jártak sikerrel a "12 21 parancs"-csal. De az utóbbi időben elég tisztességes sikereket értem el a Fényerő csapatommal, miután türelmesebb lettem, és elkezdtem különböző módszereket kipróbálni a velük való kommunikációra. A legfontosabb dolog, amire rájöttem, hogy úgy tűnik, képtelen vagyok telepatikusan kommunikálni a Fényerő csapatommal, és ők sem tudnak velem - nem érzik az érzéseimet, vagy nem hallják a gondolataimat, még akkor sem, ha szándékos próbálkozással feléjük irányítom őket. Használnom kell a hangomat, és hangosan kell beszélnem hozzájuk. Ha ezt teszem, akkor figyelnek és megértik, és gyakran mindent megtesznek. Tehát mindenkinek, akinek kevés eredménye van, vagy semmi, azt javasolnám, hogy próbáljon meg szóban kommunikálni velük, és ténylegesen beszélni, mintha valódi 3D-s emberek lennének előtted, ahelyett, hogy a gondolataidat / telepátiádat használnád, ha még soha nem tetted. Még néhány tipp, a tapasztalataim alapján: - Minél részletesebbek és konkrétabbak a Fényerő-csapatodhoz intézett kéréseid, annál jobb; például, ha fizikai problémáról van szó, írj le nekik mindent úgy, mintha egy nővérrel/orvossal beszélnél. - Amikor elkezdesz kommunikálni a Fényerő csapatoddal, ne várd, hogy az általad kért dolgok egyik napról a másikra megváltozzanak; kezdetben ez néhány naptól akár több mint egy hétig is eltarthat. Ki kell építened velük a kapcsolatot, és minden nap kommunikálnod kell velük, még akkor is, ha nincs mit kérned, hívd őket csak azért, hogy megköszönd a munkát, amit érted tettek, és kérd, hogy folytassák, amit érted tettek, és adjanak neked védelmet, kérdezd meg, hogy vannak (még akkor is, ha nem hallasz vagy érzel semmilyen választ), mondd el, milyen volt a napod. Ne feledd, hogy mindig mutasd ki a háládat. Miután kötődést alakítasz ki velük, a dolgok sokkal gyorsabban fognak haladni, olyannyira, hogy ha vészhelyzetben használod a "12 21 parancs”-ot, a probléma néha már azelőtt megoldódik, hogy elmondanád nekik, mi volt az (mivel úgy tűnik, nem tudok telepatikusan kommunikálni velük, gondolom, csak figyelik, mi történik a 3D-s környezetemben, és maguktól jönnek rá, hogy mi a baj, és proaktívan cselekszenek). - A fizikai és mentális gyógyulás kérése gyakran nagyon jól működik; - A kérés, hogy valaki vagy valami, aki vagy ami zavar, és megzavarja a békédet, hagyja abba vagy menjen el, gyakran működik; - Pénz kérése / a kérés, hogy javuljon a pénzügyi helyzeted, nekem EDDIG MÉG nem működött.


A plejádiak megállapodásra jutottak az Esemény utáni együttműködésről az egyik BRICS-országgal. Most úgy tűnik, hogy az Esemény utáni átalakulás fokozatos lesz, mivel a felszíni embereknek sok mindent kell megemészteniük, és a társadalom átalakulása az Esemény után akár néhány évig is eltarthat, ha a Galaktikus Impulzus váratlanul fel nem gyorsítja a dolgokat.

https://hu.wikipedia.org/wiki/BRICS


A BRICS-országok most az új pénzügyi rendszer kiépítésének korai szakaszában vannak:

https://thecradle.co/Article/interviews/9135


Erre készülve:

http://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html

Magyarul itt olvashatjátok:

https://telos.hu/posts/2012/Cobra/04/28/20120428/


Az orosz Védelmi Minisztérium információkat tett közzé Hunter Biden szerepéről az ukrajnai biofegyverek kifejlesztésében:

https://forbiddenknowledgetv.net/what-russia-is-saying-about-the-laptop-from-hell/

https://theeventhub2015.blogspot.com/2022/04/sputnik-news-2022-03-31-russian-mod.html


Sokkal több információ fog kiderülni erről, és ez lehet majd a kiváltó ok, amely általánosságban elindítja majd a közzététel folyamatát.

A fekete nemesi családok a Máltai Lovagok szervezetét használják fedőszervként, amely a katonai konfliktusok mögött álló rejtett kéz:

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_blackwater12.htm


Úgy tűnik, hogy Erik Prince, a Blackwater cég alapítója, az Oroszország és Ukrajna közötti háborús konfliktus mindkét szereplője mögött álló egyik legfőbb erő:

https://time.com/6076035/erik-prince-ukraine-private-army/

https://morningstaronline.co.uk/article/blackwater-mercenaries-training-far-right-militia-ukraine-donetsk-military-commander-claims

https://theintercept.com/2020/04/13/erik-prince-russia-mercenary-wagner-libya-mozambique/


A Világgazdasági Fórum negatív nagy újraindítása mögött álló valódi erőt a fekete nemesi családok jelentik, akik összehangolt akciót indítottak be a 2020-as világjárvány kezdetén:

https://remnantmd.substack.com/p/how-the-who-captured-your-constitution?s=w


A tervük az energiahálózat kiiktatása, ha a Fényerők közvetlen beavatkozást hajtanának végre a bolygó felszínén:

https://www.theorganicprepper.com/gridex-vi/


Az utolsó védelmi vonal, mielőtt a Fényerők fizikailag beavatkozhatnak a felszínen, az úgynevezett PIT-ek (a „pit” angol kifejezés, szó szerint: gödröt, vermet, aknát jelent, jelen esetben titkos földalatti bázisokra utal a szöveg – a ford.). A Pit-ek titkos katonai bázisok, akár 30 méter mélységig a föld alatt, amelyek korábban az Illuminátus Szakadár Komplexum tulajdonában álltak, és most a felszíni Cabal üzemelteti őket. Közülük néhány a Chiméra tagjait rejti. Ezek nem terjedhetnek ki 30 méternél mélyebbre a föld alá, mert az Ellenállás most már a legtöbb ennél mélyebben fekvő helyszínt meg tudja tisztítani, de a felszínhez közelebb még nem tudnak beavatkozni a toplet bombák elrettentő mechanizmusai miatt.

Világszerte körülbelül 1.000 ilyen bázis van, a két legfőbb közülük Ukrajnában, Odessza alatt és a Mariupolban lévő Azovstal acélgyár alatt. A mariupoli létesítményt Pit 404-nek hívják, és épp most tisztogatják:

https://expmx.com/2022/04/11/bio-military-experiments-in-pit-404-a-secret-nato-biological-laboratory-30-meters-deep-under-the-azovstal-in-mariupol/


Itt egy fénykép a Pit 404-be vezető alagutakról, és ezt a fotót felhasználhatod arra, hogy megtisztítsd a helyet az Ibolyalánggal:

Tunnels

Továbbra is nagy szükség van a napi 4 óránkénti meditációra a békéért Ukrajnában, és a Fényerők azt kérik, hogy a lehető legtöbb ember vegyen részt benne, amikor csak tud:

https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/urgent-meditation-for-peace-between-russia-and-nato-every-4-hours.html

A magyar vezetett meditáció a következő linken érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=GXUA76G6QGA


Az aktuális meditációkról itt találsz információt:

https://meditaciok4orankent.blogspot.com/


Az Istennő békét akar és béke lesz!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások