Telos

Spirituális hírek, fordítások

Kvantum Pénzügyi Rendszer (KPR) - Földön túli monetáris rendszer

Thursday, November 14, 2019

Kvantum Pénzügyi Rendszer (KPR) - Földön túli monetáris rendszer


Bevezető a Kvantum Pénzügyi Rendszerhez és a Globális Valuta Újraindításhoz


A KPR rendszer alternatíva nélküli fejlődése


Valós időben tetten ért politikusok és bankárok


A Mélyállam csatája elveszett; közel a győzelmünk


Minden országnak meg kell felelnie a GESARA-nak, hogy részt vehessen a KPR-ben


A KPR véget vet a korrupt Cabal jegybank-ügyleteinek


QFS ends corrupt Cabal central banking


A Kvantum Pénzügyi Rendszer (KPR, angolul QFS), amelyet Oroszország és Kína indított el az amerikai, központilag felügyelt Swift-rendszer felváltására.

Ez az új Kvantum Pénzügyi Rendszer egy olyan kvantum számítógépen fut, amelyet egy Föld körül keringő műholdon helyeztek el, és amely a Titkos Űrprogramok védelme alatt áll, biztosítva, hogy ne lehessen feltörni. A kvantumtechnológiát a galaxisunkból érkező jó szándékú földönkívüliek bocsátották rendelkezésünkre. Az új pénzügyi rendszer célja az, hogy véget vessen a Cabal korrupciójának, az uzsorakamatnak, és a Cabal manipulációjának a bankvilágban. A fő, hogy olyan korlátozásokat vezessünk be, amelyek megakadályozzák a korrupt bankárokat abban, hogy jelentős haszonra tegyenek szert.

corrupt Cabal central banking

A KPR teljesen független a már létező központosított rendszertől, amely minden korábbi utalási rendszert, mint pl. a blockchain alapú adattovábbítás (jelentése: blokklánc), feleslegessé tesz. Legalábbis nincs szükség blockchain technológiára, mivel azt a hibái miatt már legalább két másik utalási hálózattal helyettesítették, ami igencsak megkérdőjelezte a kriptovaluták szükségességét. Sőt, az Újraértékelés után minden fő pénznem aranyalapú vagy eszközfedezetű lesz, fenntartható értéket biztosítva, amely elavulttá teszi a fedezetlen kriptovaluták iránti igényt, mivel azok csak számjegyek a számítógép memóriabankjaiban.

Továbbá a kriptovaluták körüli felhajtás egy modern kori példája a birkanyáj-mentalitásnak. Nyilvánvalónak tűnik a logikus gondolkodás hiánya. Amikor valami értékkel bíró dolgot veszünk, racionálisnak tűnik valami azzal azonos értékűre elcserélni, mint amit a gazdát cserélt pénzösszeg képvisel. Mivel a kriptovaluták semmilyen belső értéket nem hordoznak, így esetükben soha nem lehet szó kiegyenlített üzletről.

Galactic-Alliance.png

És ami a kriptovaluták névértékét illeti, soha nem lesz stabilitás a vevők és a kriptovalutákat árulók között, és ugyanez a helyzet az összes többi értékesítéssel is. Egy hasonló példával élve: nagyon valószínűtlen, hogy egy feldobott érme az élére esik, mint ahogy az is nagyon valószínű, hogy mindig lesz egy többség, aki venni akar, vagy egy többség, aki kripto-érméket kíván eladni.

A KPR aktiválásával a Galaktikus Szövetség teljesen el fogja pusztítani a Központi Bankrendszert, amelyet arra terveztek, hogy elpusztítsa a világgazdaságot, és a lakosságot állandó adós rabszolgaságba vesse. A kevéssé ismert igazság az, hogy a KPR több hónapon, sőt, több, mint egy éven át párhuzamosan működött a Központi Bankrendszerrel, és sok feltörési kísérletet hárított el, amikor a Cabal megpróbálta ellopni annak tőkéjét. Ennek az lett az eredménye, hogy sok bankárt értek tetten illegális pénzátutalásokon, és ezt követően rögtön le is tartóztatták őket.


A KPR rendszer alternatíva nélküli fejlődése


Kevesen tudják, hogy ezt az új rendszert a Központi Banki Adósságrendszer átvételének előkészítésére találták ki, hogy véget vessen a pénzügyi rabszolgaságnak és a lakosság feletti kontrollnak. A Szövetség úgy adta át a régi bankrendszer átvételének megoldókulcsát Trump elnöknek, hogy azt meg se kelljen megváltoztatni.

A KPR nem hasonlítható semmihez, amit eddig a világon bevezettek. Nincs semmi, ami vele egyenrangú lenne; minden eddigi rendszer technológiájánál fejlettebb. Teljesen új. Abszolút uralkodó az alkalmazott technológia terén, ami 100%-os pénzügyi biztonságot és átláthatóságot ér el, amire minden számla tulajdonosnak szüksége van.

A KPR-rel a világ monetáris rendszerét könnyen át lehet váltani arany-fedezetű pénznemekre, amely teljesen kihagyja az utalásokból a régi Cabal-féle központi banki rendszert. Sajnálatos módon, ahhoz, hogy a maga teljességében szemléltethessük a KPR fejlett struktúráját, nem létezik vele egyenértékű technológiai analógia, ami példaként szolgálhatna.


Valós időben tetten ért politikusok és bankárok


Senki sem gondolta volna, hogy ez a nagy teljesítményű kvantum számítógépes rendszer digitális azonosítót képes hozzárendelni minden egyes fiat dollárhoz / euróhoz / jenhez, legyen az a világ bármely bankszámláján, és valós időben figyelemmel kísérheti azt. Pontosan nyilvántartja, hogy az adott bankjegy hova kerül, kinek és mikor utalták el, ki milyen bejelentkezési adatokkal utalta tovább, és hogy melyik bankszámlára érkezett meg. Képzelhetjük, hogy milyen frusztrált lehet az a bankár, aki épp ellopott egy kis pénzt, amelyet azután illegálisan átutalt egy másik számlára, és ezért a lopásért valós időben letartóztatják.

Politicians-and-Bankers-caught-red-handed

Elhiszi azt valaki, hogy ez anélkül fog megtörténni, hogy a Mélyállam (vagy Háttérhatalom) által ellenőrzött bankárok az összes lehetséges módon megpróbálnák megakadályozni ennek bevezetését? Hogy nem vetnének be minden bűnügyi trükköt, minden undorító csalit, minden elképzelhető dolgot, hogy megakadályozzák az új rendszer bevezetését? Természetesen már megpróbálták, és még mindig próbálják megakadályozni, a mai napig is. Minden úton-módon megpróbálták feltörni és elpusztítani ezt a rendszert, de hiába! A Cabal az utolsókat rúgja, de legyünk biztosak benne, hogy egyértelműen masíroznak le a térképről. A csatájuk elveszett; a győzelmünk közel van.


A KPR megállítja a Mélyállamot


A Szövetségnek Földön túli, helyesebben szólva más dimenziós technológiákkal kellett beavatkoznia, hogy elhozza nekünk, Földlakóknak, ezt a szuper, technológiailag fejlett monetáris rendszert, amely a kvantumszámítógép intelligenciájában gyökerezik, amely nem egy harmadik dimenziós kreálmányon keresztül jut el hozzánk. Semmilyen harmadik dimenziós kreálmánnyal nem jár olyan mindent-megmondó "felismerő rendszer", amely egy élő entitás teremtését utánozza. Ez egész egyszerűen Mesterséges Intelligencia (MI), amely olyasmivel jár, ami képes tudatos emberi lényeket helyettesíteni.

Quantum-Physics

Földbolygónk egy élő entitás, melynek életerejét a planetáris szimbólumok képviselik. A KPR-t élőnek tartják, melyben egy Kvantum Jószándékú Intelligencia található, amely minden pénzügyi tranzakcióval kapcsolatba lép, bárhol is legyen a pénzügy világában, biztosítva, hogy minden legális, a számla tulajdonosának szándéka szerinti és átlátható legyen. Ha valaki érti a kvantumfizikát, akkor érti ennek a Kvantum Intelligenciának a hatását minden pénzügyi tranzakcióra, amely áthalad a Kvantum Pénzügyi Rendszeren. Ezt nem lehet kijátszani.


Így aztán azok a politikusok, akik világszerte a Swift Utalási Rendszert használták nem megfelelő módon szerzett illegális pénzük utalásaihoz, nem tudtak arról, hogy a KPR már működik a Swift Utalási Rendszerrel párhuzamosan, járőr üzemmódban. A politikusok sem aggódtak, hogy elkapják őket, mivel a bankárok az ő oldalukon álltak, hogy majd kivehessék részüket a tranzakcióikból.


Arany-, eszköz-fedezetű pénznemek


A KPR-en keresztül csak olyan arany- vagy eszközfedezetű valutákat lehet átutalni, amelyek rendelkeznek digitális arany- vagy eszközérték-fedezeti tanúsítvánnyal. A tanúsítvány a pénznemet támogató, tartalékban megőrzött darab arany vagy eszköz sorozatszámára fog utalni. A Földön túli technológiákat arra használják, hogy elkülönítsék a valuták fedezetéül szolgáló, tartalékba helyezett aranyat és/vagy eszközöket. Nem fordulhat elő, hogy valaki ellopja vagy kiveszi a biztonsági széfekből, ahol ezeket tárolják. Ezért hívják ezt aranyfedezetű pénznek, mert hivatkoznia kell arra a darab aranyra vagy eszközre, ami azt fedezi.

Gold-backed-currencies

Az eszköz-fedezetű pénznemekre való hivatkozás az a folyamat, amivel olyan valutát lehet létrehozni, amely a származási országban található eszközökön alapszik. Az eszközök adják az igazolást az országban elérhető pénzösszeg megteremtésére, de a pénznemek összes címletét el kell fogadni a KPR-en belül, és egy arany- vagy eszköz-fedezeti tanúsítványra van szükség, hogy a KPR-en belül aktiválni lehessen őket.


Ha az eszközöket a földből bányásszák vagy vonják ki, a piactéren fogják őket eladni minden más áruval együtt. Ez bonyolult rendszer, és nem könnyű feladat véghez vinni. Azonban ez egy olyan folyamat, amelyre szükség van, hogy a KPR-ben használt világvaluták értéke biztosítva legyen.

Minden fiat pénzt (valós fedezet nélküli beválthatatlan pénz), amely nem nevezhető tisztának, világosnak, terrorizmustól mentesnek, vagy nem tisztán, legális úton jutottak hozzá, ki fog zárni a rendszer, ahogy a legtöbb - ha nem az összes - fiat papírpénzt is. A fiat valuták ennek értelmében nem lehetnek legálisak a KPR-ben.

A KPR teljeskörű hatályba lépése idején, a legális üzlet során szerzett, birtokunkban lévő fiat valutákat a bankban aranyfedezetű valutákra fogják cserélni.


Az itt említett folyamatot "egyeztetésnek" nevezik, amely legálisnak vagy illegálisnak minősíti az adott pénzátutalást, amit egy ötödik dimenzióbeli jóindulatú tudatos entitás fog végrehajtani.*


A KPR e jóindulatú alkotóelemének megerősítése és kinyilatkoztatása lesz a biztosíték és bizonyíték arra, hogy az utalási rendszer száz százalékosan semleges, jóindulatú és biztonságos.

Minden központi banki tevékenység relevanciája (jelentősége) meg fog szűnni ebben az új Kvantum Pénzügyi Rendszerben, ha a régi fiat pénzt nem tudjuk az új KPR-hez igazítani. Az összes olyan ország, amely nem felel meg a GESARA-nak (Global Economic Security and Reformation Act, azaz Globális Gazdasági Biztonsági és Reform Törvény), kimarad a KPR-ből, és végül a nemzetközi kereskedelemből is. Azok az országok, amelyek nem GESARA-kompatibilisek, ha lesz ilyen egyáltalán, kénytelenek lesznek barterben árut cserélni egymással, vagy kidolgoznak valamiféle hitelcserét más országokkal, egy olyan rendszert, amit most még nem hoznak létre a releváns üzleti tevékenységre. (A cikk megírása óta a GESARA-t már a Föld minden állama aláírta - a ford. megjegyzése.)


GCR - Globális Valuta Újraindítás


Global-Currency-Reset.png

Minden országnak meg kell felelnie a GESARA-nak ahhoz, hogy a Kvantum Pénzügyi Rendszer részévé váljon. A Szövetség egy speciális kvantitatív formulát (mennyiségi képletet) fog használni, hogy létrehozza az elérhető pénzmennyiséget "egy olyan országban", amely a KPR-ben aranyfedezetűnek számít majd. A képlet eredményei minden ország eszközeinek igazságos értékét fogják megállapítani, amivel azt majd össze lehet hasonlítani más országokéval. A szükségesnél sokkal több arany áll rendelkezésre, mint amennyire szükség van a világ összes valutájának fedezetének biztosításához. Miután kresztül megyünk a Globális Valuta Újraindításon, az arany ára lényegtelenné válik.

Ha az arany ára emelkedik, akkor az összes valuta értéke is emelkedni fog, ami semmilyen nettó változást nem okoz majd a valuták névértékében. A képlet alapeszközökben fogja tartalmazni az ország gazdaságát, lakosságát - amely az ország egyik eszköze -, és számos más paramétert, amikkel meghatározható egy ország pénzének értéke. Ezt a képletet minden országra alkalmazni kell, hogy az összes pénznem névértéken álljon az összes többi országgal. A képlet alkalmazása és az összes arany közös értéke azt jelenti, hogy az egyik ország pénznemének ugyanazzal az értékkel kell rendelkeznie, mint egy másik ország pénznemének.

Ezt nevezik Globális Valuta Újraindításnak - amikor minden valutát egyenértékűvé tesznek minden más világvalutával, és mindegyiknek lesz egy arany-fedezeti tanúsítványa, amely a hitelességét bizonyítja. Ez az előfeltétel minden ország számára, hogy használhassa az újraindító képletet és a világi sztenderdeket alkalmazni tudja, hogy a KPR úgy tujon funkcionálni, ahogy azt megtervezték. Ezért kell az országoknak GESARA-kompatibilisnek lennie ahhoz, hogy részt vehessenek a KPR-ben.


Bízz a tervben!


Q-the-real-deal

A Szövetség megerősítette, hogy a Mélyállam legyőzésére irányuló céljuk sokkal összetettebb, időigényesebb, és bonyolultabb, mint ahogy előrelátták és eltervezték. Kezd egyre nyilvánvalóbbá válni, hogy egy, a világot megváltoztató információ lesz bedobva, valószínűleg a vártnál hamarabb, amit nagy valószínűséggel a várva-várt tömeges letartóztatások fognak kísérni.

Egész pontosan több, mint 70.000 lepecsételt bűnügyi vádirat áll készen a végrehajtásra. Ha az események e sorozata megtörténik, akkor már a felébredett olvasókon múlik, hogy segítsenek a többi embernek megérteni, hogy mi történik, elmagyarázva az éppen zajló és folyamatban lévő változások pozitív jellegét.

Sose feledjük: a fiat valutáinknak a központi bankok vezetői általi előre megfontolt leértékelése lopásnak, és mint olyan, pénzhamisításnak minősül. Az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái a pénzhamisításra súlyos bűncselekményként tekintettek, amiért halálbüntetés jár.

A Mélyállam emberei pánikban vannak, mivel az emberek kezdenek felébredni, ők pedig kezdenek rájönni, hogy nem képesek ezt megállítani. Folyamatosan megpróbálják megakadályozni és elnyomni ezt az ébredést, de az igazság kezd a felszínre kerülni.

http://finalwakeupcall.info/en/2019/02/27/the-yellow-vest-movement/


Most van itt az idő, hogy az emberek megtanuljanak önállóan gondolkodni, elszakadni a felkapott hírektől, a hamis reklámoktól, amikben a csoportgondolkodás egy esztelen módja miatt például emberek tömegei jutnak arra a következtetésre, hogy valami értékes, miközben, ha logikusan végiggondolnák, arra a következtetésre jutnának, hogy nem ez a helyzet. A világban a média sok mindent szándékosan magyarázott félre vagy mutatott be nem megfelelően.

Alig vannak függetlenül, kritikusan gondolkodó emberek. Ez a hiány könnyen betölthető, ha elolvassuk és tanulmányozzuk A nagy ébredés (The Great Awakening) című könyv 1. és 2. részét, majd utána következetesen megtapasztaljuk és örömmel, tudatosan is megértjük a vele járó fejlődést.

Japánból kaptunk egy felkérést, hogy fordítsuk le japán nyelvre a Végső Ébresztő Hívásról (Final Wake Up Call) szóló cikkeket. Ha még valaki mást is érdekel a cikkek bármely más nyelvre történő fordítása, kérem, ne habozzon ezt jelezni a known.info@finalwakeupcall.info email címen. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb ember ébredjen fel és maradjon éber. A célunk elérésében alapvetően fontos, hogy az embereket a saját nyelvükön tájékoztassuk; ez a cél pedig az emberiség végleges felszabadítása.

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=190953


https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/10/kvantum-penzugyi-rendszer-kpr-foldon.html


Magyar Cobra Csoport


Source:

http://finalwakeupcall.info/en/2019/03/06/qfs-off-world-monetary-system/

Hozzászólások