Telos

Spirituális hírek, fordítások

2023 májusi helyzetjelentés – Fényportál aktiválás

  1. május 4., csütörtök


portaloflight

A Fényportál aktiválása hatalmas siker volt, sikerült elérni a kritikus tömeget. A magasabb, nagyon intenzív energia lehorgonyzása még most is zajlik a legfelső szinten lévő felemelkedőkön keresztül. Sok új ember is tudat alatt úgy döntött, hogy elindul a felemelkedés útján, és csatlakozott az energiák lehorgonyzásához. A beáramlás nagyon magas és szinte agresszív intenzitása miatt, az energia nagy részét a legjobban felemelkedettek lassan osztják szét a többi felemelkedő között, mivel egyszerűen most ők rendelkeznek a legstabilabb spirituális gyökerekkel és kapacitással. De ezt az energiát az újabban felemelkedőnek és az új segítőknek is érzékelniük kell valamilyen mértékben. Talán nyilvánvaló, de az ehhez hasonló cikkek és bejegyzések, amelyeket Csillagmagjaink és felemelkedőink írnak, szintén a Fényportál meditáció Fényének lehorgonyzását és a Felszabadulásról szóló szükséges alapvető ismeretek nyújtását szolgálják.

Természetesen a chiméra is észrevette ezt az energia-átáramlást, és megpróbálta eltéríteni az energiákat azzal, hogy a 20 perccel később több erősebb felemelkedőt is meglátogatott. A cabal pontosan tudja, hogy nem képes kezelni ezeket az energiákat és mindent megtett, hogy a fő horgonyzók számát, akik a felemelkedők mellett a felszínen lévő legfejlettebb Csillagmagok voltak, lecsökkentse. A Fényerők viszont mindent megtettek, hogy megvédjék a felszínen lévő embereiket, de a támadások az eddigi legbrutálisabbak közé tartoztak. A legkeményebb támadásokat az ember/chiméra kereszteződések hajtották végre, amelyeket alapvetően ördögökként hivatkoznak sok spirituális szentírásban a Földön. Ugyanaz a koncepció, mint a felszíni "elfajzottak" (ld. előző blog bejegyzések), van egy fő "ördög" és sokkal több ilyen DNS kereszteződés a chiméra hierarchiában. (További részletek ezekről a lényekről a későbbi felemelkedési betekintésekben fogok leközölni, amelyek e helyzetfrissítés után következnek majd.) Több ilyen ördögöt megsemmisítettek a támadások során vagy nem sokkal utána. Néhányukat bezárták a Fényerők magasabb dimenziós termeibe, amelyek alapvetően egy személyes mátrixot jelentenek, amely aztán az ilyen lények köré épül, és elválasztja őket minden további érintkezéstől a chimérával és bárki mással. Ez tulajdonképpen az egyik legmagasabb büntetés, amit a Fényerők ebben a fázisban meg tudnak hozni, és azonnal és véglegesen hatástalanítja ezeket a lényeket, mivel ezeket a szobákat azonnal lepecsételik és elrejtik. Így jelenleg a chiméra folyamatosan veszíti el a legmagasabb rangú tagjait.

Egy másik nagy fejlesztés, amelyet a Fényerők már a május elsejei meditáció előtt néhány nappal is használtak, az emberi testek gyors teleportálása a felszínről. Tehát mostanra a Fényerők folyamatosan épülő technológiája végre képes arra, hogy egész emberi testeket könnyedén, egy pillanat alatt a Ganymedesre szállítson. Ezt minden bizonnyal a felszínen lévő, mintegy 500 millió chiméra tagon fogják alkalmazni, nyilván először a leggonoszabbakon, mivel ez a módszer még mindig nagyon költséges. A médiában egyelőre biztosan nem fogunk bábukat látni eltűnni, mert ez egy ideig a nyilvánosság háta mögött zajlik. Az ilyen problémás emberek eltávolításakor sok pozitív spirituális ember jól érzékelhető enyhülést vett észre, ami azt mutatja, hogy milyen súlyosan vannak feltöltve negatív technológiával ezek az árulók. Tehát már nem jelent nagy problémát az emberek azonnali eltávolítása a felszínről - továbbra is gondot okoz azonban, hogy ha ezek az emberek távoznak, nemcsak rengeteg negatív technológia tűnik el, hanem a több száz személyes túszuk életfenntartása is hirtelen megszűnik. Ezért a Fényerők stabilitási problémákkal szembesülnek az emberi infrastruktúra fontos részei esetében minden egyes eltávolításkor, amelyekre azonnal megoldást kell találni, hogy megakadályozzák a túszok hatalmas szenvedését. Ez az, ahol a Fényerők számára a magas költségek nagy része jelenleg a chiméra és általában a felső cabal minden tagjának eltávolításakor jelentkezik. Inkább az áldozatok stabilizálása az, ami a kezdetektől fogva megnehezíti a Föld felszabadítását azzal, hogy alapvetően minden ártatlan embert beleszőttek a túsz-drámájukba - ez egy olyan kártyavár a kezdetektől fogva, amelyet folyamatosan stabilan kell tartani.

Ráadásul magán Gaián kívül a legmagasabb és legidősebb szellemi lényt is el kellett szállítani a Földről, mivel a chimérával való összefonódása minden művelet során magas kockázatot mutatott. Alapvetően a Földön lévő legidősebb férfi lélek nagyon pozitív lény volt, bár a közelmúltban több, eléggé fontos művelet során segítséget nyújtott a chiméra számára. A lénye mélyére történt behatolás következtében egyes részeit a Földről is el kellett szállítani a Ganymedesen keresztül, és rövidesen felelni fog az okozott kárért. A chiméra több, meglehetősen pozitív szellemi lényt is manipulált már a Földön ilyen módon, ami csak akkor aktiválja őket, ha valódi pozitív változásra készülnek. Ekkor gonosszá válnak, pontosan azt teszik, ami megakadályozza ezt a változást, és rögtön utána ismét pozitívvá válnak. E lények némelyikének még csak nem is igazán van tudatos érzékelése a chimera javára történő rövid idejű pálfordulásaikról. Több ilyen öntudatlan "ügynök" vélhetően még mindig a Föld és a Föld belsejének magas szellemi frakcióiban található.

Időközben a chiméra megpróbál megfertőzni parazita génekkel többeket a legmagasabb felemelkedők közül. Ezeknek géneknek a segítségével alakítják át az ellenségeiket saját szörnyeikké. Mondanom sem kell, hogy a géntechnológia sokkal fejlettebb, mint azt sokan gondolják és főleg a tudomány hivatalosan elismer. A Fényerők minimalizálják a hatásokat, és ezeket a támadásokat úgy ellensúlyozzák, hogy pozitív géneket biztosítanak a felemelkedőknek. Ez a segítség hatalmas megtiszteltetésnek tekinthető, mivel ezek bizonyos esetekben magának az Istennőnek a genetikáját is tartalmazzák. Alapvetően ezek ellen-gének a chiméra parazita permetével szemben, és természetesen csak tovább segítik ezeket a felemelkedőket a felemelkedésükben és az Istennőhöz való közeledésükben. Ez viszont ismét vonzóbbá teszi őket a chiméra számára, de az természetesen egyértelmű, hogy az ilyen fontos génekkel felvértezett felemelkedők nem fognak elbukni. De ez alapvetően a pozitív génterápia mellékhatása, hogy természetesen a "makacsabb" implantátumokat is sokkal könnyebb eltávolítani.

Seth utolsó maradványai közül néhányat sikeresen elszállítottak a Központi Napba, a régebbi részek eltávolításáról már korábban beszámoltunk. Ez azt jelenti, hogy Seth nagy része, amely a cabalban volt, mostanra már semlegesítésre került, alapvetően csak minimális maradványok maradtak, és a chiméra a számítógépei segítségével helyettesíti az emberek számára a tárolt adatai és lényről korábban alkotott kép alapján. Az említett kitoloncolások közül többre idő előtt kellett sort keríteni a hatalmas kockázat miatt, és azokat magának az Elsődleges Teremtőnek a legmagasabb rendű leszármazottai hajtották végre. A Fényerők ezért némileg adósak (a biztonságos eltávolításhoz szükséges energiák tekintetében) ezeknek a legmagasabb leszármazottaknak, amint azt már régebben kifejtettük itt a blogon. Ezen eltávolítások között, amelyeket adósságból kellett végrehajtani, volt néhány olyan, a chiméra-hierarchia magasabb ördögei közül is, amelyek közel álltak ahhoz, hogy beindítsák a még megmaradt toplet bombákat, hogy teljesen elpusztítsák a Földet.

A chiméra központi parazitája még mindig furcsa hatással van az első emberi telepesekre, amely rövid ideig tartó, irracionális viselkedést okozhat. Ez azért történik, mert ez a fajta chiméra lény a célrendszerében minden életformát egyfajta parazita buborékba zár be. Egy olyan buborékba, amelyet az életformák nem igazán tudnak érzékelni, és amely kissé megváltoztatja a valóságérzékelésüket. Ez a buboréképítés nyilvánvalóan nem állította meg a Földet benépesítő legnagyobb lelkeket és szellemi lényeket. Ezeknek a buborékoknak a hatása az első és legnagyobb lelkekre, akik a Földet kolonizálták, minimális és nem hasonlítható a fent leírt legmagasabb rendű férfi szellemre gyakorolt hatáshoz, de mégis kissé negatív irányba befolyásolta a döntéseiket. Ez a buborék az oka annak is, hogy az Isten néven ismert szellemi lény itt-ott apró hibákat követett el, amely szintén befolyásolta gyermekei döntéseit és néhány, ilyen "Isten gyermekének" láthatatlan elfajulását okozta. Ennek megfelelően ez az oka annak, hogy a chiméra néhány nagyobb ellenségét teljesen észrevétlenül le tudta rángatni a rácsaikba anélkül, hogy ezek az ősi lelkek észrevették volna, akik folyamatosan őrködnek a Földön.


SZERKESZTÉS:

Néhányan a hozzászólásban előrejelzést és az Esemény időkeretét kéritek. Először is a Felszabadulásban részt vevő Elsődleges Teremtő legmagasabb rendű leszármazottai teljes mértékben és kizárólagosan felelősek az Eseményért.

Közülük a legmagasabb a Forrás, és ahogy valahol olvashattátok, a Forrás 2022 nyarán közölte, hogy a legnagyobb méretű chiméra-szörnyeket (és cabal felső vezetőt) két éven belül legyőzik - ami 2024 nyarán lesz. Ez nyilvánvaló ezeknek a leszármazottaknak, mint ahogy az elhajított kő egy bizonyos időpontban földet ér. Előre látható, hogy a chiméra ebben az időkeretben elbukik, és ennek megfelelően a Központi Napba kerül.


Arra a kérdésre, hogy az Esemény, vagy inkább annak Napvillanás része miért nem lépett működésbe:

Sokan összekeverik a kettőt. Az Esemény olyasvalami, amely feltétlen meg fog történni - a Földet a Galaktikus Konföderáció veszi át. Azt jelenti, hogy a pozitív idegenek végre elkezdik kézben tartani mindazt, ami a Földön történik.


A Napvillanás viszont feltételezhetően része az Eseménynek, de nem feltétlenül szükséges. Ez tulajdonképpen a negatív lények megtisztítása a Földön egy hirtelen nagyon nagy energiájú kitöréssel a Napból / Központi Napból - egy impulzus segítségével. Bár a legtöbb élősködő élőlényt és különösen az entitásokat kiirtja, nem szünteti meg az összes problémát, amely a chimérával kapcsolatban merült fel.


Hogy ezt még világosabbá tegyük, gondoljatok az emberiségre úgy, mint egy hatalmas fára, amelyet egy parazita támadott meg. A napvillanás ahhoz hasonló, mintha a napsugarakat erősebbé tennénk. Ez az élősködők elpusztulásához vezet, de a megfertőzött részek is kiszáradnak és elpusztulnak. A fa egy része így elveszik.


Tehát a Napvillanás mindenre kiterjedő lépés lenne, amely hirtelen és intenzív, de az emberiség és a kultúra jó része elveszne, nem csak a rossz részek, ha most következne be.


Ha biztonságos és általánosságban hasznos lenne az emberiség számára, biztosak lehettek benne, hogy az Elsődleges Teremtő leszármazottai már beindították volna.

Az a tény, hogy még nem történt meg, azt jelenti, hogy az emberiség jobban felemelkedik Napkitörés nélkül is. Az Elsődleges Teremtő leszármazottai, különösen a Forrás, pontosan tudják, hogy mit tesznek ebben a Felszabadításban, abszolút, mindentudó tudással rendelkeznek, és tudják, hogy melyik a legjobb út, amit választani kell a Földön kialakult élet legnagyobb részének megmentése érdekében.

Ha még nem következett be a nagy Napkitörés, akkor a Leszármazottak úgy gondolják, hogy ez a Föld és az emberiség számára mindenképpen ez a legjobb út, ami potenciálisan megtörténhet.


Én személy szerint a Felszabadulással kapcsolatos személyes meglátásaim alapján a következő időkeretet tartom valószínűnek, amely csak egy becslés, ahogyan azt Cobra is gyakran mondja:

A Forrás 2024 nyarára vonatkozó közlése hiteles és helyes. A chiméra felső vezetése akkorra eltűnik. Ez NEM jelenti azt, hogy az Esemény akkor fog bekövetkezni, nem is beszélve a Napvillanásról. DE sok minden sokkal könnyebbé válik attól az időponttól kezdve.

Azoknak a korlátoknak a fenntartásáért, amelyeket a chiméra jelenleg fenntart az aktuális, fizikai, látható változásokkal szemben az emberi társadalomban, szinte teljes egészében éppen ezek a csúcs-chiméra szörnyetegek a felelősek.

Ez azt jelenti, hogy 2024 nyarától kezdve egyre több tényleges változás fog történni a Földön és a társadalomban, ami (talán lassanként) az Eseményben fog tetőzni. Onnantól kezdve lassan a pozitív emberek számára egyre könnyebb lesz. Azok számára lesz a legkönnyebb, akik létfontosságú szerepet vállaltak a Felszabadulásban, ami azt jelenti, hogy például Cobra, mint az egyik legnagyobb felemelkedő ember, magasabb beteljesülést fog kapni, mint az egyik első ember a Földön. Ez a beteljesülés természetesen tovább fog áramlani a következő legnagyobb felemelkedőhöz, és így tovább.

Tehát először is szelektív kiteljesedés lesz, amely a természet rendjével összhangban történik, ami nagyjából a felemelkedők magassága. A legelső kapcsolatfelvétel egyénileg is így fog működni.


Mindezek a pozitív változások, amelyek ténylegesen megváltoztatják az emberi társadalmat, aztán oda vezetnek, hogy a Fényerők nem csak a színfalak mögül veszik át az irányítást, hanem előbb-utóbb valóban nyilvánosan is leszállnak. Ez lesz nagyjából a tényleges, nyilvános Esemény kezdete.

Nekem személy szerint egyáltalán nincs információm a Napvillanás időzítéséről. De az biztos, hogy ebben a forgatókönyvben a magasabb energiák több nagy beáramlása fog bekövetkezni. Először egyenként, majd később ezek az infúziók általános ütemben jönnek, amelyek az egész megmaradt emberiséget ellátják majd.


Hogy még jobban megvilágítsuk ezt a feltevést, gondoljunk ismét az emberiségre úgy, mint egy fára:

Az egész emberiséget nagyjából egy év óta vizsgálják át erősen a Fényerők. Az élősködőktől a magas életformákig válogatva. Ez azt jelenti, hogy a Fényerők mindenkit a saját képességeinek megfelelő pozícióba sorolnak a Vízöntő Korszakban. Az élősködők ténylegesen kevesebb, a pozitívak pedig végül több életenergiát kapnak. A szociopaták és a mini-lelkek veszíteni fognak, amíg a pozitív emberek és a nagy lelkek nyernek (természetesen vannak kis-lelkű pozitív emberek is).

A fával való összehasonlításban ez ezt jelenti: A Fényerők a hosszabb utat választották, és meggyógyítják a fa élősködőktől sújtott részeit. Nem akarják hagyni, hogy ezek a részek kiszáradjanak és elpusztuljanak, hanem inkább rendbe szednek mindent az átállás érdekében. Így maradunk meg leginkább épségben emberiségként a Vízöntő Korszakában. Most az emberiség energetikai gyógyítása zajlik, mindenkit rendbe szednek, hogy kényelmesen be tudják fogadni a magasabb energiákat, amelyek ebben a korban uralkodóak lesznek.

Ez a válogatás magában foglalja a Ganymedes állomáson zajló kitelepítéseket és szortírozást is. Nem mindenki fog tudni a Földön maradni, ahogy azt Cobra is kijelentette.


Mindennek tetejébe a természeti katasztrófák és a pólusváltás is elkerülhetetlen egy idő után. A Fényerők késleltetni fogják ezeket a hatásokat, amelyek magának Gaiának a felszabadításához is kapcsolódnak, ameddig szükséges. Azok az emberek, akik nem képesek túlélni ezeket a katasztrófákat, evakuálva lesznek, mielőtt ezek a katasztrófák bekövetkeznek.


SZERKESZTÉS #2 pontosítás a manifesztációval kapcsolatban: bár a valódi manifesztációt jelenleg minden felemelkedő számára többnyire tiltja a fő csatolmánya, ahogy alább írjuk, természetesen vannak dolgok, amelyek segítenek. Még egyetlen aszcendens sem szabadult meg ettől a fő kötődéstől, és bár egyesek azt állítják, hogy a manifesztáció működik, ez nem igazán így van. Az aszcendensek határozottan rendelkeznek manifesztációs erőkkel, de ezek diffúzak, torzak és átirányítottak, így nem fognak működni, különösen akkor nem, ha még komolyabbra fordul a helyzet.

Ami működik, az a segítő magasabb spirituális erők elérése (ami nem ugyanaz). Magasabb spirituális erők, akik megismertek téged, segíthetnek az akaratod elérésében, és ez valóban úgy nézhet ki, mint a megnyilvánulás, de ez nem igazán te magad vagy akkor. Fontos, hogy tiszta legyen a jellemed és a szándékaid, hogy ilyen segítséget kapjál. Nem biztos, hogy mindig tudnak segíteni neked. Általában lehetséges, hogy néhány, akár kisebb szellemi erő észreveszi, hogy mit próbálsz tenni, és beugrik segíteni, de ez megint csak nem megnyilvánulás tőled, és biztosan nem megbízható. Az, hogy más szellemi erők tudnak-e és akarnak-e segíteni neked egy adott helyzetben, erősen függ az aktuális szellemi magasságodtól. Könnyebb dolgod lesz, ha magasabb spirituális magasságban vagy, ráadásul akkor láthatóbb is vagy számukra.

Másodszor, sok jól ismert spirituális eszköz még mindig sokat segít. A pozitivitáson való meditálás, akár a kívánt egyetlen szóra is, mindenképpen segít. A pozitív gondolkodás még mindig pozitív, a negatív még mindig negatív. A pozitív dolgokra való gondolkodás persze rezgésszámban és magasságban is felemel. Az elme megnyugtatása szintén erősen ajánlott készség a felemelkedéshez. A meditáció általában hasznos. Az imádkozás alapvetően ugyanez, csak azzal a szándékkal, hogy magasabb szellemi erőkhöz kapcsolódj, ez is segít természetesen.

A plejádi protokollok általában tényleg felhívják rád a plejádiak figyelmét, és ők segíthetnek, attól függően, hogy mennyire súlyos a probléma, amivel szembesülsz.

Az új korszak programjának nem minden része hamis, az összeesküvés csak összekeverte az igazságot egy csomó rossz dologgal, és különösen a rossz dolgokat hangsúlyozta ki.

Ha el kell érned bizonyos dolgokat az életedben, maradj a józan észnél, ne pedig a gondolataidon alapuló megnyilvánulásra hagyatkozz. Cobra többször említette, hogy mennyire fontos a józan ész a felemelkedés során. Mit tesznek mások, hogy elérjenek egy bizonyos dolgot? Mit kell tennetek, hogy ti is elérjétek azt?

Ne feledd, hogy minden pszichológiai gyengeség, amely megjelenik, mint a kétség, önbizalomhiány, depresszió, rossz érzés az életeddel kapcsolatban általában stb. többnyire archónok, amelyek befolyásolják a gondolataidat. Ha úgy érzed, hogy a pszichológiai hiba bármely vetülete megjelenik benned - akár a gondolataidban megjelenő "nyomás" -, akkor itt az ideje, hogy eltávolítsd az archónokat a környezetedből. A rossz hangulat ellenére is segít a jó közérzet és a pihenés. Az ibolya láng segít. Tehát a Cobra és más blogok által említett eszközök többsége még mindig segít, de a manifesztáció nem igazán működik még.

Remember that all psychological weaknesses appearing like doubt, self-doubt, depression, bad feeling about your life in general etc. are mostly archons influencing your thoughts. If you feel any aspect of a psychological defect arising in you - even 'pressure' in your thoughts - it is time to remove archons in your surrounding. Feeling good and relaxing despite bad mood helps. Violet flame helps. So, most of the tools Cobra and other blogs mention still help, but manifestation does not really work yet.


Általános felemelkedési meglátások

1 Majdnem minden embernek van egy fő csatolmánya, amely közvetlenül a chimérától származik. Míg az összes többi kötőelem csupán bizonyos funkciókkal rendelkező entitás, addig ez a fő kötőelem egy érző, öntudatos lény. A nap 24 órájában ármánykodik ellened, és az egész célja az, hogy gondot okozzon az adott embernek. Minden jó és egészséges gondolatot megpróbál elutasítani tőled, és inkább olyan ötleteket ad neked, amelyek hosszú távon problémákat okoznak. Megpróbál mindent megtagadni, amit szeretnél, miközben néha megenged valami apró dolgot csak azért, hogy konfliktusokba keverjen vele. Szinte minden problémát, amivel az életedben szembesültél, ez a lény aprólékosan kitervelt, vagy legalábbis részt vett a felmerülő problémákban. Mindent befolyásol körülötted, beleértve a többi embert is a kötődéseiken keresztül, hogy problémákat okozzon neked. Ha nem pontosan olyan életet élsz, amilyet szerettél volna, akkor is "nyerésre áll" ellened. Míg egyesek valóban azt hiszik, hogy az áloméletüket élik, vagy az élet jó volt számukra, valójában ez a csatolmány ad nekik valamit, csak azért, hogy utána még jobban elbukjanak, vagy drasztikusabb módon használják fel őket. Csak arra ad lehetőséget, hogy bonyolult problémákba bonyolódj. Sokkal intelligensebb, mint az átlagember. Együttműködik a körülötted lévő többi emberben lévő ugyanilyen típusú csatolmánnyal. Az emberiség történetében nagyon kevés ember szabadult meg teljesen ettől a fő kötődéstől, főként a felemelkedett mesterek és hasonló spirituális nagyságok. Ez minden embert előbb vagy utóbb a biztos halálba vezet, és a legtöbb ember nyilvánvalóan elfogadja, hogy meg kell halnia, mint a legalapvetőbb igazságot. Néhányan megragadják ennek a lénynek a felszínes felismerését azáltal, hogy a "gyengébb, közbeeső énjüknek" tekintik. Minden betegségért és pszichés hibáért, amit szereztél, társfelelős, és folyamatosan dolgozik az újabbakon. A nagyobb lelkekhez vagy magasabb felemelkedőkhöz egy rátermettebb lény kapcsolódik, és több segítség áll rendelkezésére több entitás/implantátum formájában, amit felhasználhat. Mindazokat az embereket, akik bedőlnek a "te teremted a saját valóságodat" és egyéb manifesztációs képességeknek, általában ez a lény csapja be. Mint mondtam, befolyásolja a környezetedet és tudja, hogy mit akarsz elérni. Azt az illúziót fogja kelteni, hogy a manifesztációd működött, de ez, beleértve a manifesztációba vetett hitedet is, csak problémákat fog teremteni ilyen módon. Ha biztos akarsz lenni a manifesztációs képességedben, próbálj meg egy néhány centiméter átmérőjű fizikailag létező aranygömböt manifesztálni. Ez működni fog, ha egyszer teljesen megszabadultok ettől a gonosz lénytől, de a legtöbb embereknek nyilvánvalóan nem fog menni. Azt fogja mondani nektek akkor, hogy a manifesztáció csak az elmében működik, de ez nem az igazság. Az igazság az, hogy a legtöbb ember nem tud manifesztálni, amíg a legtöbb kötődésük el nem tűnik, és a legtöbb embernek ezer és ezer kötődése van. A manifesztációba vetett téves hit az, ami segíti a cabalt, nem pedig az emberek, akik hisznek benne (bár ez még mindig egy érvényes motiváció lehet a magasabbra való törekvésre). Ez a lény megpróbálja elrejteni a létezését előletek, és még a tudatosságotokat és az emlékezeteteket is megpróbálja eltéríteni ettől az információtól.

2 Habár az entitások, az implantátumok és a fő csatolmányok távol tartanak ettől, az emberi test rendkívül jó képességekkel rendelkezik, ha teljesen megszabadul ezektől. A testedben alapvetően meglévő ősi képességek ilyen jellegű aktiválását általában csak a cabal használja ki, és csak a követőikkel fordul elő. Ezért van az, hogy ezek az aktivált emberek azután könnyedén túljárhatnak az ártatlan emberiség eszén. Ezzel az aktiválással ellentétben a cabal az ellenségeit inkább káros, deformáló genetikával "permetezi", amely elpusztítja az emberek Isteni DNS-ét. Ismétlem, kevés ember jutott át igazán, és a legtöbbjüket felemelkedett mestereknek nevezik, és Saint Germain, Mohamed, Jézus és hasonlók soraiból kerülnek ki. A Vízöntő Korszak felemelkedői átjutnak és aktiválódnak attól függően, hogy milyen spirituális magasságot és teljesítményt érnek el. Ez a felemelkedés az istenszerű, valódi énjében történik most minden felemelkedőnek egy bizonyos fokig. Ezek a felemelkedők rendelkeznek majd minden képességgel, amit valaha is olvastatok a spirituális szentírásokban. Mindazzal is rendelkezni fognak, amire állítólag más fajok, mint például a kis szürkék képesek, és még sokkal többre. A legmagasabb felemelkedők képességei és ereje közel áll majd azokhoz, amelyekkel az első emberek és a mi valódi őseink rendelkeztek - attól függően, hogy milyen magas képességeket érnek el a felemelkedésben. Ezeknek a képességeknek nagy része azonban a lélek méretéhez kapcsolódik, és függetlenül a cabal tündérmeséktől, a lélek mérete nem változtatható meg annyira ezen a bolygón. Bár a felemelkedők jelentősen fejleszthetik ismereteiket az invázióval kapcsolatban a megfelelő ellenintézkedéseik miatt, a képességeik nem fognak olyan sokat változni - mindenki inkább csak teszi a dolgát a minket körülvevő természetes renddel összhangban.

3 Az "ördög" a legmagasabb hierarchiarétegben, a chiméra saját bevallása szerint eléggé nehéz az ember/chiméra kereszteződés. Sok ilyen kereszteződés jött létre, amelyek mind együttesen testesítik meg a chiméra ördögöt. Hasonlóan azokhoz, akiket a felszínen "elfajzottaknak" neveznek, ezek csak emberi genetikai kísérletek, de ezek az ördögök általában a hajóikon vannak, és ezért sokkal kevesebb problémájuk van a testükkel. Szintén ezekkel szembesülnek a felemelkedők a későbbi a felemelkedésük során, amikor már elértek egy bizonyos szintet. Amikor már a felszínen lévő "elfajzottakat" többé-kevésbé legyőzik, akkor még az ördögök továbbra is problémásak maradnak. A chimérán belüli hierarchiájuknak megfelelően, ezek az ördögök hatalmas pszichikai erővel rendelkeznek, és pszichikai befolyáson keresztül képesek a felszínen lévő embereken "keresztül" beszélni. Általában csak a felemelkedőkhöz képest bizonyos távolságon kívül lévő emberekkel képesek ezt megtenni, mert a közeli kapcsolat szinte lehetetlen a felemelkedőket árnyékoló lélekmező miatt. Ez nagyjából hasonlít ahhoz, amit a Wachowski testvérek a 'Mátrix' című filmjükben Smith ügynökkel fejtenek ki. Bár a legtöbb általuk felhasznált ember távolról sem ördög vagy akár gonosz, a belőlük áradó pszichikus erő ijesztő lehet, mivel azt az illúziót közvetíti, hogy ezek az emberek valóban gonoszak. Ez a benyomás főként az elhangzottak súlyos, ráerőszakolt átértelmezése és negatív feltöltése, nem pedig maguk a szavak révén alakul ki. Bár általában ezek a hatások olyan szinten maradnak, hogy gyakran csak nagyon bosszantóak, és jó, ha észben tartjuk, hogy ez csak egy illuzórikus benyomás, amit a chiméra kelteni akar. A helyes felfogás és hozzáállás kifejlesztése ezekkel a gyakori illúziókkal szemben a magasabb szinteken segíthet a felemelkedőknek sokkal könnyebben felemelkedni.

4 Minden népszerűségi algoritmust az összeesküvés irányít olyan módon, hogy nem maguk az algoritmusok, hanem inkább az ezekben az algoritmusokban használt szabályok szerint manipulálnak. Míg a Twitter, a Facebook és társai okos és „tisztességes” algoritmusokkal rendelkeznek a felhasználói tartalmakhoz, a cabal minden részletet ismer, és inkább manipulálja a körülményeket, a véletleneket és a „szerencsét”, amelyek a (felszínesen) tisztességes algoritmusok ellenére végtelenül leminősítik az ellenségeiket. Ezért ezek a cégek termékeikben tiszták maradnak, de ennek ellenére az összeesküvés eszközévé váltak. Ez vonatkozik a legtöbb népszerű hálózatra, és a manipuláció közel 100%-os - aszcendensként aggódnod kell, ha ebben az időben népszerűséget érsz el ott. A cabal ismeri az összes szabályt, és ezek közül néhányat ki fognak használni, hogy mindenkit leminősítsenek, aki nem felel meg a nekik. Ezzel szemben mindenkit, aki (legalábbis tudat alatt) megfelel a cabalnak, erősíteni fognak. Ez része a régóta tervezett Új Világrendjüknek, hogy ilyen módon démoni törvényeket kényszerítsenek az emberiségre. Összefoglalva, a tervük az, hogy elérjék, hogy abszolút semmi ne működjön azoknál az embereknél, akik nem felelnek meg a cabalnak, beleértve természetesen a technológiát, a népszerűséget, a pénzt és egyebeket.

5 Az emberiséget 1996 óta alapvetően teljesen meghekkelték. Bár a társadalomban történtek nagy része szabad akaratnak tűnik, ha a helyzet komolyra fordul, az abszolút többség tudat alatt még mindig a cabalt szolgálja. Minden döntésük tudat alatt a chiméra akarata felé hajlik anélkül, hogy bárki észrevenné a befolyást, amely 1996 óta az egész társadalmat enyhén negatív irányba fordítja. A legrosszabb esetben ezek az emberek minden tudatalatti erejükkel egy ember ellen fordulnak. A tömegmédia egy nagy karmestere volt és még mindig az, amely kivetíti ezeket a tudatalatti erőket, amelyekkel szinte minden ember rendelkezik. Ezek az erők egyébként a legtöbb emberben lappangnak legbelül. Ez a manipuláció okozza, hogy a rendkívül összetett testük legtöbb része teljes munkaidőben a cabalnak dolgozik, és ezeket a tudatalatti erőket használják például a felemelkedők, és más pozitív emberek és spirituális frakciók megzavarására. Felületesen ezek a megrontott emberek talán még úgy is néznek ki, mintha a Felszabadulásért dolgoznának, de testük minden láthatatlan részét arra használják, hogy a Felszabadulást szabotálják a nap 24 órájában - ilyen messzire nyúlik a trükközés. Ez először főként tudat alatt történik, de egyre inkább a tudatos manipuláció felé halad az embereknél, akik később aktív árulásba kezdenek - legyen az a siker, a hírnév vagy akár a túlélés érdekében is egyes esetekben. Minden bizonnyal undorító, ahogy az emberek nagy többsége burkoltan tönkreteszi a nagyon kevés jót, miközben felszínesen teljesen normálisan viselkedik. Ezzel lényegében megismétlődik az első földi incidens, ami ahhoz a katasztrófához vezetett, amit sokan Atlantisz bukásával, az első nagy földi kataklizmával azonosítanak. Kifejezetten az akkor történtek visszhangja, ha ezeket a defektes embereket a „sokan egy ellen” módszerével használják fel. Ezért 1996 óta az emberi társadalom részben bábszínházzá fajult, amely tagad minden felszínre kerülő igazságot, és mindent megtesz, hogy eltitkolja a magasabb technológia érintettségét. Amit évek óta a Földön látunk, az inkább a chiméra "játéka", ami lejátszódik. Egy maroknyi okos, telepátiával rendelkező emberről van szó, akik lényegében minden más emberi lényen eszén túljárnak anélkül, hogy ők ezt valaha is észrevennék. Mindezek mellett azonban nem szabad elfelejtened, hogy a chiméra legmagasabb szintű lehetséges képességei és intelligenciája minden ranglétrán 30%-os. Potenciálisan a fényerők intelligenciájának körülbelül 30%-át érhetik el abszolút maximumként. Tehát miközben tanúi voltunk mindennek a hanyatlásnak az emberiség számára az évek során, teljesen világos, hogy a Galaktikus Konföderáció hamarosan átveszi az emberi kapcsolatok minden létfontosságú részét a Fény felé. Azon vagyunk, hogy tanúi legyünk az átváltásnak egy élősködők által vezérelt rendszerből egy valóban élő rendszerbe, összhangban a Vízöntő Korszakba való átlépéssel.

6 A "Teremtsd meg a saját valóságodat" abszolút new age-es ostobaság, és ez abszolút értelmetlen badarság marad minden felemelkedő számára. A felemelkedők inkább megkapnak majdnem mindent, amit csak akarnak az életükben, de ezt biztosan nem fogják "saját valóságuk megteremtésének" nevezni. Inkább azt fogják tudni tenni, amit akarnak, sokkal magasabb fokon, mint korábban valaha is lehetséges volt. A saját valóság megteremtésének fogalma ráadásul egy olyan program, amit a cabal arra használ, hogy a kisebb lelkeket és az ellenségeiket csapdába ejtse a rácsaikba és mátrixaikba, ahol az áldozatok (előbb vagy utóbb) valóban befolyásolni tudják az egész valóságot. Néhányan azt mondhatják, hogy a saját valóság megteremtésének koncepciója csak arról szól, hogy finoman befolyásoljuk a saját életünket a jobb irányba, de még ez is leginkább a cabal manipulációja. Azok a bestseller könyvek, amelyek a manifesztációt és a saját valóságod megteremtését népszerűsítik, nem véletlenül voltak bestsellerek, ez inkább több cabal-program terjesztése volt azoknak az embereknek, akik ébredeznek vagy spirituális beállítottságúak, és ezért kockázatosnak tekintik őket.

7 Azoknak, akiket lenyűgöznek az AI fejlesztései a művészetben és a kultúrában, mint például a ChatGPT és számos művészeti generátor, vegyék figyelembe, hogy a Fényerők mesterséges intelligenciája minden tekintetben felülmúlja azokat. Amit az összeesküvés ezekkel az AI rendszerekkel be tudott vezetni, az inkább egy rossz vicc, és főként az emberek által éveken át kimerítő odaadással megszerzett számos készség érvénytelenítését szolgálja. Cobra már másodszor is kijelentette, hogy azok az AI rendszerek nem szolgálnak sok jó célt, és egyelőre el kell őket kerülni. Mint az 1996 óta az emberi társadalomba bevezetett újdonságok esetében gyakran előfordul, ezek a rendszerek nem fognak semmilyen lényeges és valós problémát megoldani, hanem inkább újakat fognak okozni. Hogy képet kapjatok a Fényerők mesterséges intelligenciájáról, képzeljétek el, hogy másodpercek alatt képesek megteremteni mindazt, amit az emberiség évek munkájával képes előállítani. Olyan emberi testeket tudnak valós időben megépíteni, amelyek teljesen megkülönböztethetetlenek az évtizedek alatt felnőtt valódi emberi testektől. Hasonló módon képesek új fajokat létrehozni, amelyek helyesen működnek az ökoszisztémánkban, és könnyedén kiegyensúlyozzák az ökológiai problémákat. Olyan összetett kreatív alkotásokat tudnak létrehozni, mint a (valódi vagy animációs) filmek, amelyekben akár azok a személyek is szerepelhetnek, akik a semmiből megélték az adott történetet. Cobra már sokat mesélt a gyógyító technológiáról is. Mindez és még sok más is bemutatásra kerül, amint a Fényerők valóban biztonságban lesznek, hogy a Föld felszínére jöjjenek, és a cabal a múlté lesz. Ez természetesen az Esemény része lesz. Világosnak kell lennie, hogy senkinek sem áll érdekében valódi bulit szervezni, amíg jellemtelen emberek, vagy akár olyan aljas emberek, mint a cabal, még köztünk vannak. Ezek a technológiai fejlesztések elsősorban a felemelkedők számára lesznek először elérhetők - a legtöbbjük valóban olyan nagy partikat fog rendezni, amilyenekre korábban soha nem volt lehetőség a Földön, amint a biztonság szempontjából eléggé előrehaladtunk a Felszabadulás folyamatával.


Hogy motiváló megjegyzéssel fejezzem be, ne feledjétek, hogy ezekben az időkben a szellemi magasság megszerzése a legfontosabb. Lehet, hogy eltart néhány évig, amíg a spirituális emelkedés hatása megmutatkozik, de ez alapvető fontosságú az élet megtapasztalásának minősége szempontjából, különösen a Vízöntő korszakában, amely egyre jobban közeledik.


A Fény győzelme!


theunveiling33.blogspot.com

Hozzászólások