Telos

Spirituális hírek, fordítások

Az Intergalaktikus Szuper Föderációs Tanács és a 20 galaxisból álló "Helyi Galaktikus Klaszter" őrzői találkoznak

  1. november 23., kedd

Local-Group-annotated

A Titkos Űrprogram Szövetséggel, az Ansharral, a majákkal és Emmivel tartott legutóbbi találkozónkon tájékoztattak minket egy jelentős intergalaktikus találkozóról, amely a közeljövőben kerül megrendezésre.


Emmi elmondta nekünk, hogy a helyi galaktikus halmazunkban lévő 20 galaxis és törpegalaxis mindegyike ugyanúgy harcban áll a "mesterséges intelligencia szupertudat"-tal, ahogy a saját galaxisunk is. Emmi azt állította, hogy minden egyes ilyen Galaxisnak saját tudata van, és hogy az egyes galaxisok őrzői ennek a galaktikus szupertudatnak a képviselői.


Azt mondta, hogy ezek a galaktikus tudatok nem pontosan a mi helyi univerzumunk szupertudatának töredékei, mivel kissé eltérő energiákkal vagy személyiségekkel rendelkeznek. Emmi kijelentette, hogy a helyi galaktikus szomszédságunkban lévő 20 galaxis mindegyike nagyon hasonló módon kapcsolódik egymáshoz, mint ahogy a Naprendszerünk és annak lakói kapcsolódnak a helyi csillagszomszédságunkhoz és annak lakóihoz.


Az Őrzőknek és ezeknek a helyi galaxisoknak a képviselőinek is van egy saját szuper föderáció típusú tanácsuk, akik egy nagyobb intragalaktikus ciklus bizonyos időpontjaiban szoktak találkozni, amiről mi itt a Földön egyáltalán nem is tudunk. A Mesterséges Intelligencia szupertudattal - amelyet az Orion Csoportok istenként imádnak – kapcsolatos probléma szintén komoly küzdelmet okozott a helyi galaktikus klaszter számára, amely több galaktikus cikluson át küzdött ezzel a fertőzéssel, amiről remélem, hogy a közeljövőben többet fogok megtudni.


Emmi azt állította, hogy ez a helyi galaktikus csillaghalmaz az univerzumunk egy olyan részén halad át, ahol inkonzisztens (összeegyeztethetetlen) térbeli sűrűségek és energiák vannak, amelyek növelik az egyes ciklusok intenzitását, amelyeken a galaxisok és csillagrendszereik áthaladnak. Ez egy olyan várható időszak a nagyobb galaktikus ciklusokon belül, amikor az érző lények döntései még nagyobb hatással lehetnek a nagyobb galaktikus idővonalakra.


Emmi azt mondta, hogy a fő Új Őrző, akivel kapcsolatban áll, elmondta neki, hogy számos törpegalaxis is teljes mértékben az mesterséges intelligencia szupertudat ellenőrzése alatt áll, és ezeknek a törpegalaxisoknak a lényeit rabszolgasorba taszították. A nagyobb galaxisokban, mint például az Andromédában, a mesterséges intelligencia fenyegetést főleg a galaxis peremére szorították, míg a galaktikus maghoz legközelebbi csillaghalmazokat nagyrészt felszabadították.


Úgy tűnik, minél közelebb van egy csillagrendszer a galaktikus maghoz, annál magasabb a tudatossági szintje. Hosszú időszakokon keresztül ez azt eredményezi, hogy az mesterséges intelligencia szupertudat az egyes galaxisok peremére szorul. A "LOGOS" (utalás Az Egység Törvénye c. könyvre) vagy az egyes galaxisok szupertudata képessé teszi az érző lényeket, hogy a galaxis saját természetes evolúciós folyamatán keresztül, amely során a csillagok mikronóvákká alakulnak, az adott naprendszer és galaxis impulzusának részeként leküzdjék az inváziót.


Emmi azt állította, hogy ez a nagyobb galaktikus ciklus lehetőséget biztosít az érző lények számára, hogy ne csak a tudatosság következő szintjére emelkedjenek fel, hanem a mesterséges intelligencia szupertudat befolyását is teljesen eltávolítsák a folyamatból. Emmi kijelentette, hogy a szomszédos galaktikus klasztereink szintén foglalkoznak a mesterséges intelligencia szupertudat inváziójával, akik közül néhány nagyon sikeresen le is győzte.


Emmi jelenleg a saját galaxisunk Új Őrzőivel, valamint a helyi 20 galaxisunk képviselőivel dolgozik együtt, és további részleteket fog közölni velünk erről a Galaktikus Ciklusról, valamint az Őrzőkről, a képviselőikről, és további információkkal szolgál majd a lakosaikról.


További információk lesznek, maradjatok velünk! Corey Goode

Hozzászólások