Telos

Spirituális hírek, fordítások

Planetáris Felemelkedési Folyamat

Cobra Logo

  1. július 17., csütörtökAz Esemény után el fog kezdődni a tényleges planetáris Felemelkedési folyamat. A Fátyolt fel fogják oszlatni az örvény technológia felhasználásával:

http://soul1.org/buddhiccol.htm

A Földet körülvevő energiatér valahogy így fog kinézni:

https://www.youtube.com/watch?v=msi6bnxYxTE&feature=share

Addigra el fog tűnni az összes pókszerű plazma entitás, melyek jelenleg körbezárják a Föld felszínén lévő nagyvárosokat. Nem véletlen, hogy a felszíni nagyvárosok az űrből nézve úgy néznek ki, mint a pókok.

City

El fognak tűnni azok a fizikai fémpókok is, melyek a Chiméra rács fizikai rögzítői:


Most már azt is elárulhatom, hogy a chimera tagjai tulajdonképpen rovarszerű (pókszabású) lények, melyek emberi testekbe inkarnálódtak és még inkább tele vannak anomáliával, mint a drakonidák (a drakonida és reptilián lények is emberi testekbe inkarnálódtak):

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=91124


Ázsiában a kínai jezsuita/Rothschild/kommunista/turbókapitalista réteg gyorsan szét fog esni és a Thubanról (Alpha Draconis) származó alapvetően pozitív Kék Sárkány taoista kultúra teljes mértékben aktiválni fogja Fényhálózatát a Kelet-Agarthai hálózat tevékenységein keresztül:

https://www.youtube.com/watch?v=rLAeqffVmHA


Az Ellenállási Mozgalom által ismert sok új technológia van már most fejlesztés alatt a felszínen, melyek meg fogják könnyíteni az életet:

https://www.infowars.com/portable-skin-printer-repairs-deep-wounds/

https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star-trek-replicator-prepares-meal-in-30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505


Nyugaton a Fehér Nemes családok fel fogják virágoztatni Atlantisz misztériumiskoláit:

https://www.youtube.com/watch?v=R64-NY-SUek


Napvilágot fog látni a létezés síkjairól szóló valódi okkult értelmezés:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/higher-self-protocol-1.html?m=1


Magyarul:

https://hungarian.welovemassmeditation.com/2018/04/felsobb-en-protokoll.html


A 13 sugárról / a Forrásból történő kisugárzásról szóló információk, valamint az Abszolút és az elsődleges anomália között lévő dinamikus kölcsönhatás értelmezése is felfedésre fog kerülni:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html


Magyarul:

http://2012portal-hungary.blogspot.com/2017/11/a-13-sugar-es-sikok.html


Valamint a spirituális beavatásokról szóló értelmezés is napvilágot fog látni. Torzított formájában még ma is létezik a spirituális beavatások ismerete:

https://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_(Theosophy)

https://meader.org/articles/spiritual-initiation-milestones-to-enlightenment/


Itt szükséges elmondani, hogy a negyedik beavatás (Arhat) a függőleges implantátum felbomlását jelenti. A függőleges elsődleges implantátum egy forgó plazma fekete lyuk, mely elválasztja a személyiségnek az ÉN VAGYOK jelenléttel való azonosulását. Amikor ez az implantátum felbomlik, az ÉN VAGYOK jelenlét elektromos tüze magába olvasztja a kauzális, a mentális, az asztrál, az éteri, a plazma és a fizikai testek összes élő anyagát és attól kezdve ki tudja magát vetíteni az idő/tér kontinuumba, a szivárvány feltámadt test egy dupla tórusz élő hologramjaként (Fénytest):

http://www.unariunwisdom.com/the-torus-dynamic-flow-process/


Annak a Felemelkedett lénynek a tudatossága, aki Arhat beavatásban részesült, teljesen mentes bármiféle negativitástól és szenvedéstől és telve van olyannal, ami valódi, jó és gyönyörű.

C 2

Az Esemény előtt a leggyorsabb módja annak, hogy felgyorsítsuk egyéni Felemelkedési folyamatunkat az, ha gyakoroljuk a Kozmikus Kobra Légzést (NEM kapcsolódik közvetlenül ennek a blognak az írójához):

http://www.ipsalutantra.org/practices/

(Magyarul itt lehet róla olvasni: http://babajisrbija.hol.es/hu/kozmikus-kobra-legzes/ - a ford.)


A másik nagyon fontos elem, hogy kapcsolódjunk az ÉN VAGYOK jelenlétünkhöz:

http://2012portal-hungary.blogspot.com/2017/05/helyzetjelentes-20170422-i-hivatkozasa_1.html

https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/


És összekapcsolódjunk a Felemelkedett lényekkel:

https://www.youtube.com/watch?v=1HM2oSTD9TM


És összekapcsolódjunk a természettel:

https://www.youtube.com/watch?v=-YTPFDFWaXE


Az Esemény és az Első Kapcsolatfelvétel után a felébredt Fénymunkások és Fényharcosok lélekcsaládonként fognak elkezdeni összegyűlni a Fényterületeken. Csoportos beavatáson és Felemelkedési folyamaton fognak keresztülmenni és a Felemelkedés első hullámában fogják teljesíteni ezt a folyamatot, amikor teleportálni fogják őket a Galaktikus Konföderáció anyahajóira. Sokan közülük Felemelkedett lényekként fognak visszatérni a bolygó felszínére, hasonlóan ahhoz, ahogy elmentek. Azok, akik a második hullámban fognak keresztülmenni a Felemelkedési folyamaton, szintén vissza tudnak majd térni a bolygó felszínére és elő fogják készíteni a harmadik hullámot, ami ugyanolyan módon fog zajlani és ezzel befejeződik a Felemelkedési folyamat e bolygó számára.

Beamships

Minden Fénymunkás (Csillagmag), akik szabad akaratukból a Felemelkedés mellett döntenek, teljesíteni tudják majd saját Felemelkedésüket valamelyik hullámban, ami egymástól néhány év eltéréssel fog bekövetkezni. Néhány földi eredetű ember is képes lesz teljesíteni a folyamatot.

Egyes körökben ezt a folyamatot Elragadtatásként ismerik:

https://www.thoughtco.com/what-is-the-rapture-700643


A Planetáris Felemelkedési folyamat nagy részletességgel és meglehetősen pontosan lett leírva az alábbi könyvben, az egyik nagyon ritka megbízható csatornázásban:

https://www.amazon.com/Crystal-Stair-Ascension-Channeled-Archangel/dp/1891850105


https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/07/planetaris-felemelkedesi-folyamat.html


A Fény győzelme!


Magyar Cobra Csoport

https://www.facebook.com/groups/163248541623141/


Victory of the Light!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások