Telos

Spirituális hírek, fordítások

Az 1996-os nagy felejtés

Cobra Logo
  1. október 6., kedd


Az 1996-os megszállás alatt az Arkhónok és a Kiméra negatív akadályt helyeztek el a Naprendszer szélén (a heliopauza - a Naprendszer plazma burkán belül az a terület, ameddig a napszél elér). Minden élőlény a Naprendszerben lévő korláton belülre került. Minden földfelszíni ember, minden Cabal frakció, minden földalatti lény (nagyon ritka kivétellel), minden titkos űrprogram személyzete, minden plejádi, szíriuszi, andromédai, akrturuszi, drakonida, reptilián, zeta és minden egyéb érző lény plazma implantátumokat kapott és össze lett kötve a Kiméra mesterséges intelligencia hálózatával (a Fátyol).

Azon lények túlnyomó többségénél, akiknek volt kapcsolata a Felemelkedett Mesterekkel, a kapcsolatot megszakították. A spirituális természetű emlékek nagy részét elektronikus módon kitörölték a memóriájukból (EDOM).

Sokak, akiknek szándékában állt információt kiszivárogtatni a felszíni lakosság számára, elmeprogramozáson estek át és sok esetben hamis információt és emlékeket ültettek a tudatukba. Minden csatornázó implantátumot kapott és a legtöbb csatornázásukat komolyan zavarták.

Strangelet és toplet bomba mechanizmusokat helyeztek el arra az esetre, ha a Felemelkedett lények megpróbálnának kapcsolatot teremteni velünk. Ez hatékonyan olyan zónává változtatta a Naprendszerünket, amelyben nagyon kismértékű kapcsolat tudott létrejönni a Felemelkedettekkel. Még a Naprendszeren belül lévő plejádiak sem tudták közvetlenül elérni a Felemelkedett lényeket, mivel a kapcsolatfelvétel szélsőségesen korlátozott volt.

Ezt az 1996-os Nagy Felejtésnek nevezzük. Ez a felejtés annyira teljes volt, csak nagyon kevés ember emlékszik a spirituális kapcsolatra a saját Lelkével, illetve a Felemelkedett lényekkel 1996 előttről, sok embernek nehézségeket fog okozni, hogy megértse, amiről beszélek.

Most már az akadályok nagy része eltávolításra került, de mindenkinek a Naprendszeren belül (beleértve a felszíni embereket és majdnem minden lényt a föld alatti és űrbéli szövetségekből) megvan még az implantátumok azon része, ami elzárja a kapcsolatukat a Felemelkedett lényekkel.

Ezek az implantátumok kapcsolódnak a strangelet/toplet bomba mechanizmusokhoz, amiket a Kiméra irányít. Ez az oka annak, hogy nem hoztam nyilvánosságra információt a Felemelkedési tervről, mivel a helyzet egyszerűen még nem áll készen.

Ha valakinek kétsége van a strangelet bombák valóságát illetően, itt találja a strangelet átalakulás fizikáját:

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.105.141101

1999-ben, a Fényerők Fénykorlátot kezdtek építeni a heliopauzánál azzal a szándékkal, hogy a sötétség káros befolyását a Naprendszerünkön belül tartsák, és később megtisztítsák tőle. Ennek a korlátnak nagy része már készen volt 2014 vége felé és 2015 májusára teljesen elkészült.

Implant

2015 szeptembere óta a Fényerők nagy előrelépést tettek az implantátumok eltávolítása érdekében. Az implantátumok többé már nem forgó fekete lyukak egy mágneses mezőben, hanem csak csupasz szingularitás portálok, melyek még mindig tartalmaznak „furcsa kvark” előállító kvark-gluon plazmát (a kvantum-színdinamika egyik fázisa, az anyag alapvető részecskéire való bomlását jelenti)

Minden implantátum továbbra is kapcsolatban áll a hiperdimenzionális plazma féreglyukakkal (Tunnels of Set – Szeth alagútjai), melyek a mesterséges intelligencia által támogatott hálózathoz kapcsolódnak, a Naprendszer plazma örvényén (Yaldabaoth) keresztül kommunikálnak és kapcsolódnak a plazma strangelet és toplet bombákhoz. Ez a hálózat még mindig kapcsolatban áll az RHIC hadron ütköztetővel, és kisebb mértékben az LHC-vel a CERN-nel. Ezek a részecskegyorsítók juttatnak strangeleteket a hálózatba, főként gluon fúziós kölcsönhatással:

Strange production

Fényerők a kvark-gluon plazmával már könnyen meg fognak birkózni, de a kvantum elsődleges anomália az implantátumok csupasz szingularitásának középpontjában, elrejtve abban az erőteljes erőben, amely felelős a gluont megkötő energiáért, nagyobb probléma lehet:

https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-protons-and-neutrons-in-laymans-terms

Az implantátumok a fő okai a tagadás és kivetítés pszichológiai mechanizmusainak. Ez a két pszichológiai mechanizmus az a páros, amely folyamatos belső harcokat okoz a Fénymunkások (Nagy az egód! Nem, a Te egód nagy!) és Fényharcosok (Egy hamis próféta vagy! Nem, Te vagy hamis próféta!) között.

Ezt a két pszichológiai mechanizmust tovább fejlesztették a negatív nem fizikai entitások és az Arkhón/Kiméra Fátyol technológiája:

http://wakeup-world.com/2015/10/04/dislodging-negative-entity-attachments/

A Fény erők azt kommunikálták felém, hogy a Fényharcosok és Fénymunkások között egy közös célért, a bolygószintű felszabadításért dolgozó, belső harcoktól tartózkodó szövetségnek/koalíciónak kell létre jönnie a bolygó felszínén. Egy ilyesfajta szövetség döntő fontosságú a kompressziós áttörés sikerességéhez. Sárkány erők közölték, hogy egy ilyen koalíció csatornaként szolgálna a kompressziós áttörés pillanatában felszabaduló energiák számára és megkönnyítené az átmenetet.

Ha ez a szövetség nem jön létre, a Fényerőknek van egy alternatív terve, hogy végrehajtsák a kompressziós áttörést. Ez a második terv lassabb, de biztonságosabb. Részletek erről a tervről nem fognak megjelenni ezen a blogon, csak annyit mondanék, nem fog sokat változtatni azon, ahogy egy átlagember meg fogja tapasztalni az Eseményt.

Az Ellenállás közölte velem, hogy közvetlenül az esemény előtt fel fogják venni a kapcsolatot Drake-kel és lényeges információkkal látják majd el azért, hogy nyilvánosságra hozza őket. A Fényerők figyelik a felszíni lakosság folyamatos frusztráltságát, mert nem akarnak véget érni a belső harcok azon emberek között, akiknek a bolygószintű felszíni változások vezetőinek kellene lenniük. Ez az oka annak, hogy az Agarthaiak néha barbárnak látják a felszíni lakosságot. Ahelyett, hogy az emberek tagadásba mennének át és elitistának tartanák az Agarthaiakat, inkább hosszan és keményen bele kellene nézniük a tükörbe, fel kellene ismerni és megszelídíteni a belső barbárt.

Az Agarthai frakcióknak több száz évbe telt, és még évezredes elkötelezett önfejlesztésbe, amíg megtanultak békében élni. Az Esemény után, mikor a strangelet bombák eltávolításra kerültek, képesek lesznek majd közvetlenül segíteni az emberiséget, és kapcsolatba lépnek majd az emberekkel, de óvatosan teszik majd mindezt, mert nem akarnak célpontjaivá válni az emberek kivetítéseinek és támadásainak.


Underground2

Saját magam is megtapasztaltam az emberek támadásait és kivetítéseit szeptember második felében. Milyen kiszámítható - néhány ember annyira programozott és arkhón bábként viselkedik olyan kiszámíthatóan, hogy most már matematikai bizonyossággal ki tudom számolni, mikor fognak támadni.

Itt szeretném közölni, hogy azért hozok nyilvánosságra információt, hogy az emberek képesek legyenek a saját fejükkel gondolkodni és kiszélesítsék a látókörüket és nem azért, hogy a követőim számát gyarapítsam. Nem azért teszek közzé információt az Eseményről, hogy passzív várakozásra sarkalljam az embereket, hanem hogy vegyenek részt aktívan az Esemény megteremtésében, bármilyen módon, amire vezettetést éreznek. Még a legfelső szinten is, az információ nagyon részekre bontott és olyan elven működik, hogy akkor és annyit kap belőle az egyén, amikor és amennyi megfelelő számára. Szóval sem tudok mindent és a helyzet legmélyebb rétegeiről való megértésem idővel fejlődik, mikor újabb információhoz jutok. Mégis, a forrásaim nagyon megbízhatóak és nincsenek kitéve személyiség elferdítésnek, szubjektivitásnak és elmeprogramozásnak, mint a felszíni információforrások.

Sok ember azért frusztrált, mert még nincsenek látható, drasztikus változások. Bármilyen drasztikus változás, mint egy nagyszabású leleplező információ nyilvánosságra hozatala a tömegmédián keresztül, vagy egy közvetlen fizikai beavatkozás a felszínen a Fényerők részéről, események zuhatagát indítaná el, ami végül elvezetne a strangelet bombák beélesítéséhez. Következésképpen, drasztikus tettek a Fényerők részéről csak akkor fognak történni, mikor minden strangelet és toplet bomba eltávolításra került és egyáltalán nem jelent már fenyegetést.

A jelenlegi bolygószintű helyzetben a meglévő implantátumokkal, az entitás kötődésekkel és az emberi psziché gyógyításával kapcsolatos sürgető szükségre válaszolva a Sárkány források folyamatosan fejlesztik a technológiájukat az implantátum és entitás eltávolítással, aura védelemmel és fizikai- nem fizikai testek gyógyításával kapcsolatban. Ez a technológia itt elérhető:

http://www.light-mandalas.com/

http://www.light-mandalas.com/e-shop.html#!/Mandala-White-Star/p/45887832/category=11990044

Laser

Light Mandala lézer berendezés


Hatalmas geopolitikai változások zajlanak jelenleg, amelyek a Cabal végső vereségéhez fognak vezetni.

Egy érdekes szinkronicitás, hogy a szuper-hatékony orosz közbelépés Szíriában egyetlen héttel azután kezdődött, hogy nyilvánosságra hoztam a halafi kerámia szíriai örvény meditációt.:

http://sputniknews.com/middleeast/20151003/1027966788/isil-on-verge-of-collapse-under-russian-airstrikes-and-economic-problems.html#ixzz3nWEahZSJ


Ez egy lépéssel közelebb hozta a menekültválság megoldását:

http://sputniknews.com/middleeast/20151002/1027937885/syria-refuges-muallem.html


A Hassuna-Samarra Istennő örvény területe (Szíria és nagy valószínűséggel hamarosan Irak) jelenleg a Keleti Szövetség és a Cabal között zajló ún. proxy háborúnak (kívülről támogatott háború, melyben a nagyhatalom maga nem vesz részt a háborúban) a színtere:

http://www.sott.net/article/303214-Russias-campaign-is-snuffing-out-the-CIAs-Al-Qaeda-forces


Az Iszlám állam próbál elpusztítani annyi szépséget, amennyit lehetséges, mielőtt végleg vereséget szenved:

http://www.aljazeera.com/news/2015/10/isil-blows-arch-triumph-syria-palmyra-151005033238445.html


Évekkel ezelőtt a Kiméra sok fizikai Plejádi túszt zárt felszíni börtönökbe Szíriában és Afganisztánban. Ezeket a túszokat a Kiméra erői fogták el az 1996-os invázió előtt a Naprendszer különböző részeien és később a Földre szállították őket.

A túszok stratégi fontosságúak a Kiméra számára, mert megakadályozzák a Plejádi Flotta Föld felé való haladását, akik szeretnének segíteni a bolygó felszabadításában. Ezek a túszok a valódi okkult okai az amerikai negatív katonaság jelenlétének Szíriában és Afganisztánban.

Mindezen okok miatt jó volna, ha a lehető legtöbb ember végezné a halafi kerámia meditációt, hogy segítsen stabilizálni a helyzetet. A meditációval kapcsolatos információk ezen a hivatkozáson elérhetők:

http://2012portal.blogspot.com/2015/09/meditation-for-europe-report.html


Fontos mozzanatok zajlanak a színfalak mögött, amikről nem adhatok jelentést még akkor sem, ha szeretnék. Annyit mondanék csupán, hogy annak ellenére, hogy még semmi drasztikus változás nem történt, jelenleg fektetik le az alapjait azoknak a pozitív változásoknak, melyek örökre át fogják formálni világunkat.


A Fény győzelme!


https://cobrarozsa.blogspot.com/2017/08/az-1996-os-nagy-felejtes.html


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások