Telos

Spirituális hírek, fordítások

Kompressziós Áttörés

Cobra Logo
  1. április 8., vasárnap

Kompressziós Áttörés


Mi az a Cobra?


A COBRA egy kódnév a kompressziós áttörésre (a kompressziós áttörés angol megfelelőjének rövidítéséből ered – COmpression BReAkthrough – a ford.). A Föld bolygó felszínét szendvicsszerű (két oldalról érkező – a ford.) nyomás éri. A Galaktikus Konföderáció Fényerői az ég felől haladnak lefelé a bolygó felszíne felé. Az Ellenállási Mozgalom Fényerői a föld alól haladnak a bolygó felszíne felé.

Így a felszín a Fény és a Cabal sötét erőinek nyomásának van kitéve, akik már nem tudnak hol elrejtőzni. Nem tudnak féreglyukakon, csillagkapukon vagy teleportáló kamrákon keresztül az űrbe menekülni. Semmilyen hivatalos vagy titkos űrprogram űrjárműveit nem használhatják. Nem áshatnak lyukakat vagy mély föld alatti bázisokat, hogy ott rejtőzzenek el. Még az alsó asztrális síkon sem rejtőzhetnek el többé.


Compression

A kompresszió most zajló folyamata azt jelenti, hogy minden, ami rejtve van – kollektív vagy egyéni szinten –, az ki lesz téve a Fénynek. Amikor a fentről és lentről érkező Fény pont a bolygó felszínén találkozik, az lesz a kompressziós áttörés pillanata. Ezt a jelenséget nevezzük az Eseménynek. Az Esemény magába foglalja, de nem korlátozódik a Cabal tagjainak tömeges letartóztatására. Ez inkább egy multidimenzionális beindító esemény, amely elindítja a régóta várt Aranykorba való belépés folyamatát. A sötétség eltávolításával az emberiség képes lesz saját jövőjének társteremtőjévé válni.

Kicsoda Cobra?

Cobra egy kódnév ennek a blognak a szerzőjére (www.2012portal.blogspot.com). Cobra kilétének egyenlőre számos ok miatt rejtve kell maradnia. Cobra nem áll kapcsolatban a katonasággal vagy Drake-kel (a pozitív katonaság képviselője a nyilvánosság előtt – a ford.), bár a Terv legmegbízhatóbb hírnökeként tekint Drake-re. Cobra lehet, hogy tagja, lehet, hogy nem tagja az Ellenállási Mozgalomnak.

Az üzenet a fontos, nem a hírvivő. Az emberi elme az adott üzeneteket általában a hírvivő észlelt tulajdonságaival társítja, ami úgy tűnik, elhomályosítja objektivitását.

Az Ellenállási Mozgalomtól származó posztokkal és más fejlett forrásoktól származó információkkal együtt Cobra alkalmanként bizonyos írásokat posztolhat Benjamintól (Benjamin Fulford – a szerk.), Drake-től vagy más megbízható forrásoktól. Mind együtt vagyunk ebben a Fény győzelméért vívott harcban!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások