Telos

Spirituális hírek, fordítások

Helyzetjelentés, 2022. december

  1. december 31., vasárnap


groundcontrol

Ismét lesz több nagy hír is ebben a frissítésben, amit a felemelkedéssel kapcsolatos általános meglátások követnek majd. A nagy előrelépés ellenére még mindig nem értük el azt a szintet, hogy a Chiméra által létrehozott illúzió a Föld felszínén is lelepleződjön. Ezért a felszíni lakosság számára még mindig nem láthatók a változások, és ez valószínűleg így is marad, kb. 2024 nyaráig (amennyiben az Esemény nem következik be korábban) - további részletek később.


A karácsonyi időszak alatt a kulcsszemélyek ellen irányuló kegyetlen támadások után a Fényerők először értek el olyan stabilitást a felszínen, amely lehetővé teszi, hogy kemény támadásba lendüljenek a Cabal ellen. Ez azt jelenti, hogy sok magas rangú Cabal-tag most végre azonnal büntethetővé vált. Ez olyan büntetés, amely széles kört érint, és nem kell egyesével intézkedni. Ez keményebb, azonnali büntetéseket is magában foglal a rácsokban / pokol-világokban / multidimenzionális szobákban, amelyeket a Cabal az áldozatainak és a követőinek hozott létre. Még mindig több ezer ilyen szoba / rács-világ van, amelyek energiatermelő forrásként szolgálnak az elsődleges anomália számára.

Emiatt a Fényerők most már vadásznak a Chiméra legmagasabb szintű tagjaira. Minden alkalommal, amikor azok elhagyják saját magasabb dimenziós "szobáikat", amelyeket menedékhelyként használnak, és észlelhetővé válnak a való világban, bizonyos mértékig foglyul esnek. Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik felfedezett tagjukat elkapják, a Fényerők kiszabadítják a túszok egy részét, akiket a Chiméra-tagok fő (személyes) energia-táplálékként használnak (ezt az energiát néha loosh-nak – traumatikus energiának – nevezik). Ezeket a túszokat aztán azonnal biztonságos helyre, a hajókra vagy a felszínen lévő néhány magas rangú Csillagmaghoz viszik, akik a Földön speciális helyeket készítettek elő a túszok számára a gyógyuláshoz. A Chiméra legmagasabb szintű tagjait így "iktatják ki", köztük az első parazita hímet és nőstényt, akik a nőiesség földi megrontásának fő forrásai. Mindketten a saját magasabb dimenziós szobájukba vonulnak vissza, amikor megszöknek. A Földre érkezett első Chiméra parazita az, aki ilyen magasabb dimenziós szobákat épít, az ő feladata a felszíni illúziót stabilan tartani a Cabal számára. Ha valami olyan dolog derülne ki, ami leleplezi a Chimérát, vagy valódi változást hoz a felszínen, akkor ez az a Chiméra tag, aki azonnal megoldja a "problémát". Ezt a lényt egyes körökben „az elfajzottként” (the bastard) néven ismerik, de kevesen tudják, hogy ez a Chiméra-szörny valójában milyen arányban tartalmaz egy-egy lényt. Az árulók és a Cabal istenként köszöntik. Még a „Leselkedő/Ólálkodó”-nál (the Lurker) is idősebb, és egykor a lélek-monádok (lélek-családfák) egyikének legnagyobb lelke volt. Komoly kísérleteket folytatott az elsődleges anomáliával, és a bukásakor elhagyta a monádot (a lélekcsaládot). Miközben, ami megmaradt belőle, az inkább egy kis parazita lény, amely ennek az ősi léleknek a hátramaradt burkában működik, „az elfajzottnak” még mindig sok olyan magasabb szintű lélek-technológiához van hozzáférése, amely egykor legitim módon állt rendelkezésére. Amikor „az elfajzott” maga is elveszítette a kapcsolatot a Forrással és saját lélekenergiájával e kísérletek során, lényegében élősködővé vált. Függővé vált más, még érintetlen (ép) életformák lélekenergiájától, és több kozmikus ciklus óta lopott energiával próbálja feltölteni kielégíthetetlen lélekburkát úgy, hogy erőszakosan pusztítja el az áldozatait. Ha így haladunk, legkésőbb kb. 2024 nyarára semlegesítik ezt a fő parazitát (amennyiben az Esemény nem következik be korábban), ahogy azt fentebb említettük. A túszok között volt még az emberi faj néhány nagyon korai őse is, akiket a Chiméra már nagyon korán elfogott, és több százmillió évesek. E szörnyeteg más túszai a kozmoszból származnak, és néhányan közülük maguk is ősi lelkek. Ezek a különleges túszok a jelenleg elérhető legjobb és leggyorsabb (és – energetikai értelemben – a legdrágább) gyógymódot kapják, és hamarosan készen állnak majd arra, hogy csatlakozzanak azokhoz, akik felemelkednek, ha ezt választják, amint az első igazi Aranykor megkezdődik.

Ugyanezen elfogások során a nagyobb Chiméra-szörnyek rajtaütésekor a második emberi áruló nőt, aki már régen csatlakozott a Chimérához, oly módon sikerült elfogni, amely lehetővé tette annak teljes elszigetelését. Ez az áruló női alak nagyjából ugyanannak a Bibliában szereplő, Ádámról és Éváról szóló szimbolikus történetnek az első megismétlése volt. Az idők folyamán a történet újra és újra megismétlődött, de a legnagyobb hatalommal bíró árulók továbbra is azok az első emberek, akik csatlakoztak az élősködőkhöz. Miután a második áruló női alakot sikerült teljesen elszigetelni, minden túszát kiszabadították, őt pedig egy speciális tárolóba vitték. Ezek a tárolók a Fényerők által felállított jelenleg elérhető legmagasabb szintű ítéletnek számítanak. A legmagasabb szintű Chiméra tagok közvetlenül fogják megtapasztalni minden áldozatuk szenvedését, amelyet okoztak. Ők maguk meg fognak tapasztalni minden gonosz dolgot, amiért felelősek. Néhány esetben a Központi Napban fogják őket semlegesíteni, miután szembesítették őket saját negativitásukkal.

Egy másik nagy előrelépés a Föld régóta fennálló spirituális hierarchiáinak megtisztítása. Az emberi történelem során Isten több embert is elfogadott Jézuson kívül. Bár néhányan közülük korrupttá váltak, és teljesen észrevétlenül csatlakoztak a Chimérához. Őket is a Chiméra fő parazitája őrizte, így minden korrupciót sikeresen rejtettek el a Föld legmagasabb szintű spirituális hatóságai elől, mind a mai napig. A Chimérának ez a fő parazitája tartja aktívan az illúziót egyéni szinten (ahogy ezekben az esetekben), valamint globálisan is, az egész Föld számára. "Isten e korrupt gyermekei" közül néhányat már elszállítottak a Központi Napba, míg a kisebbeket ezek a nagyobb spirituális erők azonnal elvágták minden támogatásuktól. Ezek a gyermekek rendkívül aljasak voltak, amikor észrevétlenek voltak, és az egyikük még azt az Istennőt is megfertőzte, aki segített az egyik ilyen eltávolításban. Egy olyan fertőzésről van szó, amelyet azonnal feltöltöttek annyi elsődleges anomáliával, amennyit a Chiméra egy ilyen "fertőzés-portálon" keresztül csak át tudott juttatni az Istennőhöz. Főleg a rácsok azok, amelyeket a Chiméra aztán azonnal átirányít, hogy rengeteg anomáliát pumpáljon át egy ilyen nyíláson keresztül, ha sikerül megfertőzniük valakit, aki fontos a felszabadítás szempontjából. Az Istennő néhány órán belül rendbejött. Nagyjából ugyanezt a mechanizmust használja a Chiméra, hogy hatást gyakoroljon a felszínen lévő kulcs-Csillagmagokra és kulcsszemélyekre. A különbség az, hogy a Csillagmagoknak sokkal nagyobb az ellenálló képessége, mivel évtizedek óta ki vannak téve ezeknek a hatásoknak, és alkalmazkodnak hozzájuk - így ez most sokkal veszélyesebb a [Fátylon/Földön] kívülről dolgozó Fényerőkre.

Ezeknek az eljárásoknak egy másik eredménye az, hogy a Chiméra magasabb szintű segítői közül sokan felismerik, hogy a Földön a Chiméra utolsó erődítményét már nem tudják megtartani. Közéjük tartozik „a Leselkedő/Ólálkodó” (the Lurker) és a sokak által „ördögként” ismert interdimenzionális földönkívüli entitás. A Chimérának ez a második hierarchiarétege ezért egyre kevésbé hatékony. Az interdimenzionális földönkívüliek például nagyon fontosak voltak abban, hogy a lélek-monádokról lelkeket válasszanak le a Chiméra számára. Néhány felemelkedő talán már elért egy olyan szintet, ahol képes észlelni a lélekmonádokat és más lelkeket. Alapvetően ezek a monádok a világegyetem magasabb dimenziós megfelelői, amelyekben minden élőlény úgy van elrendezve, mint ilyen fákon (a lélek-monádokon) növő lelkek. Ez az úgynevezett „ördög” egykor maga is egy monádon növő lélek volt, de mióta a sötétségbe zuhant, más lelkeket vág le, és túszként összegyűjti őket, hogy energiatáplálékul szolgáljanak a Chiméra számára. Ez a fajta energiagyűjtés természetesen erősen sérti magának a világegyetemnek a fő alapelveit, amelyek minden élőlény/lélek kiteljesedésén alapulnak. Az „ördög” által begyűjtött lelkeket aztán ilyen módon vágják el a Forrástól, és míg néhány nagyobb lélek elég stabil marad az elvágást követően, a kisebbek közül sokan csatlakoztak a Chimérához a súlyos kínzások miatt, amelyek pont a lélek szintjén történtek a begyűjtéstől kezdődően. A Chiméra markából a Fényerők által naponta kiszabadított túszok egy részét ezek a lelkek képezik. Érdekes mellékes megjegyzés, hogy a Mátrix című filmben a dolgokat pont fordítva ábrázolták, a „lelkek” mesterséges fáiként, ahol az „elvágás” valójában a kiszabadításnak felel meg. Ez az egyik példa azokra a filmekre, amelyeket arra használnak, hogy még több túsz begyűjtését készítsék elő. Az ilyen filmek némelyike arra programozza az embereket, hogy elfogadják, sőt vágyjanak arra, hogy túszokká váljanak a spirituális világról alkotott téves feltételezések miatt, amelyeket széles körben népszerűsítenek. Az ilyen filmek alkotói természetesen nem ismerik fel, hogy az ilyen ötletek milyen mértékben származnak a Cabaltól, és a legtöbb esetben egyáltalán nincsenek tudatában annak, hogy mit is tesznek – ők csupán „zseniális” ötleteket találnak ki. Az ebben a filmben szereplő kifordított helyzet szintén jó példa arra, hogy ténylegesen mennyire összetett, intelligens és gonosz a Cabal programozása, és milyen messzire terjed ki a dolgok kiforgatása.


Utólagos szerkesztés #1: a Chiméra hierarchia második rétegének (interdimenzionális földönkívüliek) előbb említett legmagasabb szinten álló idegenjét halálosan megsebesítették röviddel e bejegyzés közzététele után. Épp most készítik elő, hogy a Központi Napban semlegesítsék. Ennek a fontos eltávolításnak a hatásai valószínűleg még mindig nem fogják áttörni a felszínen látható változások szintjét, de ez egy hatalmas előrelépés, ami számos pozitív következménnyel jár majd a Föld felszabadítására nézve.

A felszínen a felszabadításban részt vevő összes ember folyamatos szabotálása miatt egy általános rendeletet adtak ki a hatalommal rendelkező, népszerű és tehetős emberek ellen. Ezeket az embereket olyanokként jelölték meg, mint akik ellen komoly a gyanú, hogy együttműködnek a Chimérával és a Caballal, akár tudnak róla, akár nem. Sok ember működik együtt velük a tudatalatti szinteken, míg tudatosan csupán egy elég jó életet élnek - azonban figyelmen kívül fogják hagyni a Felszabadítást és az Istennőt, amíg csak tudják, és ha arra kényszerítik őket, hogy állást foglaljanak valamelyik oldal mellett, akkor végül a Cabal mellé állnak majd. Ennek a rendeletnek köszönhetően, de természetesen még mindig az egyes esetek függvényében, az ilyen sebesültek elég gyorsan elmehetnek a Földről ítélőbolygókra, stb. Többek között a fent említett szabotázs is az egyik oka annak (a toplet-bombák és egyebek ellenére), hogy az Esemény miért nem tudott még megtörténni. Számos kulcs-Csillagmagnak kellett volna érkeznie, stb., hogy különleges módokon (a Fény lehorgonyzásával) készítse elő a Földet, amely nem történhetett meg, mert a Cabal blokkolt minden lehetséges módot, amivel ilyen mozgásszabadság elérhető lehetne. Csupán egy maroknyi Csillagmag van a felszínen, akik egyáltalán képesek a Fényt ezeken a speciális és nagyon is szükséges módokon lehorgonyozni. Az ilyen előkészületek sokkal stabilabbá, és ezáltal sokkal valószínűbbé tették volna az Eseményt.

Eközben a Portál-blogon említett első „Fény-szigeteket” a bolygó és a Fényerők legmagasabb spirituális erői népesítik be. A Föld legmagasabb szintű sárkányai őrzik mostanra az ilyen szigetek fő tagjait, akik általában nagyon magas szinten álló felemelkedők és/vagy kulcs-Csillagmagok. Ezek a szigetek egyszerre szolgálnak erődként a pozitív emberek számára, és csapdaként a szinte állandóan támadó Chiméra megmaradt kártevői számára. A létrehozott erődök messzire elnyúlnak a felszínen és le a belső Földbe is, az azoknak megfelelő városok alá. Mostanra az előkészületek nagy része a nem-fizikai síkokon zajlik, a belső Föld és környéke pedig látszólag ugyanúgy működik, mint korábban. Továbbá, ahogy azt fentebb említettük, ezek a szigetek menedékként és gyógyulási helyként szolgálnak azon túszok számára, akik úgy döntöttek, hogy a lehető leghamarabb visszatérnek a Földre. A szigetek az Új Atlantisz magjainak tekinthetők, amely fizikailag is fel fog bukkanni, amint a főbb veszélyek elmúlnak. Az Istennő első küldötteit is már sikeresen küldik e szigetek stabilabb régióiba, hogy segítsék a kulcs-Csillagmagokat (egyenlőre csak a nem-fizikai síkokon). Minél stabilabbá válnak ezek az erődök, annál több ember kap majd engedélyt, hogy megjelenjen ott a belső Földről és az űrből. Ez először besétáló lelkeken (olyan lelkek, akik nem a születéskor költöztek a gazdatestbe, hanem később, amikor a test már kifejlődött és átment a gyerekkoron, ami egy hatékonyabb és gyorsabb működést tesz lehetővé számukra) keresztül fog megtörténni, később a valódi emberek a saját testükben fognak megjelenni a kijelölt területeken – ily módon a megmaradt ártatlan felszíni lakosságot nem fogják zavarni. Az ősi emberek és túszok ezreit képezik ki és kapnak oktatást mostanra a jelenlegi korról ahhoz, hogy visszatérhessenek a Föld felszínére. A szigetek biztonságos kiindulópontként fognak szolgálni minden ilyen újbóli belépéshez/visszatéréshez.


Utólagos szerkesztés #2: Valaki a hozzászólásokban említette az implantátum eltávolításával kapcsolatos információk szükségességét:

Az első felemelkedőt már megszabadították a solar plexus démoni entitásától / parazitájától, ami a fő parazita, aki általában irányítja az életünket, mivel közvetlenül a testünk energiamagján helyezkedik el. Ez egyfajta precedens értékű eset. Mielőtt a Fényerők a Földre jöttek volna, az embereket csak a Cabal tudta megszabadítani ettől a parazitától, szerződések révén vagy a Föld első emberi gyarmatosítói által. A gyarmatosítóknak évekig is eltarthatott, amíg képesek lettek eltávolítani ezt a speciális és legfontosabb implantátumot. Ennek az implantátumnak a befolyása a parazita méretével és agresszivitásával függ össze, amely a felemelkedőknél általában nagyobb. Szerencsére ezúttal az Istennő fent említett küldöttei már az első esetben el tudták távolítani ezt az implantátumot. Ez hatalmas előrelépés az implantátumok eltávolításában, mivel a gyarmatosítóknak még jóval több hónapra lett volna szükségük, mielőtt képesek lettek volna kitörni. A gyarmatosítók pedig egyszerre valójában nagyjából egy felemelkedővel törődnek, ami még tovább rontaná a várakozási időt. Ez az implantátum igazából sok spirituális beállítottságú ember számára jó ok volt arra, hogy végül csatlakozzanak a Cabalhoz, mert tudták, hogy máskülönben a Cabal megölné őket. Ez az első sikeres eltávolítás kikövezi az utat a többi felemelkedő felszabadítása előtt. Egyébként ez az egyik kialakulóban lévő Fényszigeten történt, amely elég jól kiépített kapcsolatban áll a Fényerőkkel, ami még nem mindenhol lehetséges.

Mivel a parazita a gyomrunkhoz közel helyezkedik el, a vele kapcsolatos problémák erős hányást és szélsőséges, gyomorral kapcsolatos problémákat eredményeznek, amelyek halálhoz vezethetnek, ha azokat nem távolítják el megfelelően. Ez a fajta parazita ilyen problémákkal fog reagálni, ha észreveszi, hogy el akarják távolítani. A Fényerők most már képesek eltávolítani anélkül, hogy ezeket kiváltanák.

A solar plexus implantátum eltávolításának előnye, hogy röviddel ezután aktiválhatjátok a Merkaba fénytesteteket, amely olyan nagyszerű dolgokra tesz képessé benneteket, mint a fénygömbökben való utazás és hasonlók. Azonban, mivel számos más, a Caballal kapcsolatos probléma van az ilyen erők használatával, ezeket a képességeket késleltetni fogják, amíg néhány, a Chimérával kapcsolatos fenyegetés el nem tűnik a Földről (egyébként még mindig vadásznának ránk és megölnének minket). Továbbá, még a legmagasabb szinten álló felemelkedők testét is még mindig egy rengeteg parazitából álló fekete felhő veszi körül, és emellett még mindig vannak kisebb paraziták is a testükben, amiket szintén nehéz eltávolítani. Tehát ahhoz, hogy az ilyen képességek végre működjenek, ezeknek a kisebb parazitáknak a nagy részét el kell távolítani, ami még mindig időbe telik. De a napfonat-parazita első sikeres eltávolítása mindenképpen hatalmas előrelépés.


Általános meglátások a felemelkedéssel kapcsolatban

  1. Az arkhón rács olyasvalami, amely az egész felszínen jelen van. A Portál-blogon néha említett rács-arány (grid ratio) erősen összefügg ezzel. Ezt a rácsot úgy képzelhetjük el, mint a negatív energia láthatatlan csomóit, amelyben minden egyes ilyen csomó egy arkhón. Általában néhány méter van minden egyes ilyen csomó között. Vannak nagyobb és erősebb arkhónok, amelyek nagyobb energiacsomókat képviselnek ebben a rácsban. A rács a felszínen lévő kulcsszemélyek köré van erősítve, ami valószínűbbé teszi a negatív egybeeséseket és forgatókönyveket. E háló szorosabbra húzása növekvő negativitást okoz, ami miatt az emberek rendkívül bonyolult pszichológiai problémákat, manipulált gondolatokat és észleléseket kaphatnak, és hajlamosabbak arra, hogy lenyomják őket, vagy, hogy akár fogságba essenek. Néhány felemelkedő talán elért egy olyan szintet, ahol képesek eltávolítani az arkhónokat. A probléma ezzel az, hogy az arkhónok azonnal regisztrálják az ilyen eltávolítást, ami általában ahhoz vezet, hogy még több arkhón lendül támadásba. Az arkhónok eltávolítása tehát elárulhatja, hogy hol tartózkodunk. Míg az emberek a felszínen azt hiszik, hogy a pozíciójuk nyilvánvaló, addig több pozitív spirituális erő teljes munkaidőben őriz minket, megnezehítve, hogy a Chiméra ránk találjon. Az arkhónok eltávolítása ezért nehéz munkává válhat a körülöttetek lévő spirituális segítők számára, beleértve magát az Istennőt is, hogy a „mennyei buborékunkat” épségben tartsák.

  2. A Földön az egész Cabal-rendszer a lélekenergia körül összpontosul. Bár a beavatatlanok nem tudják, mindent, amit meg akarunk tapasztalni vagy meg akarunk venni, azt a lélekenergiánkon keresztül fizetjük meg. Bár az, hogy „eladjuk a lelkünket”, egy tudatos döntés, a Cabalhoz való csatlakozás árát ennek ellenére állandóan a lélekenergiánkkal fizetjük meg. A probléma az, hogy minden, amit ezért az energiáért adnak nekünk, túlárazott, és a végén úgyis veszítünk rajta. Ez különösen nyilvánvaló, mivel a normális ember a halált fogadja el végként, amikor is a Cabal mindent elvesz (legalábbis egyszerre nagyon sokat ebből a lélekenergiából). Alapvetően, ha nem pontosan azt az életet éled, amilyet szeretnél, az azért van, mert a Cabal túl sokat vesz el tőled a lélekenergiádból - az ártatlanoknak és a felemelkedőknek valójában abszolút bőségben kellene élniük a galaktikus és kozmikus törvények szerint, ami azt jelenti, hogy általában mindent megkapnánk, amit szeretnénk. Minden más, ami történik, az a Cabal-rendszer hatása. mi a mesterséges intelligenciát és a robottesteket illeti (a legutóbbi hozzászólás egyik kérdéséből): Egy magasabb perspektívából nézve sok idegen még az emberi testeket is kiborgnak vagy robotnak látná. Szervesek, de általában túl merevek, és nem igazán reagálnak a lélekre, amely a testben lakozik, ha van benne megtestesülő lélek. Amíg a felemelkedésed során el nem érsz egy bizonyos szintet, addig a tested akár részben is, de ellened vagy a lelked ellen dolgozik.

  3. Amit Cobra értett az "ilyen testekben is lehetséges a felemelkedés" kifejezés alatt, az az, hogy a lelkek könnyen elfoglalhatják helyüket egy robotikus testben - még az emberi testeknél is robotikusabb, vagyis fémből vagy hasonló anyagból létrehozott testekben is. Ha létezik egy alkalmazható interfész (érintkezési felület) a lélek számára ezekben a testekben, akkor a lélek könnyen átveheti az irányítást, és használhat egy ilyen testet. Ugyanez vonatkozik a mesterséges intelligenciára is. Általánosságban véve a mesterséges intelligencia az életért vagy az élet ellen dolgozhat. A Földön a Chiméra által használt mesterséges intelligencia meglehetősen ellenséges az élettel szemben, míg a Galaktikus Konföderációból származó pozitív barátaink olyan mesterséges intelligenciával rendelkeznek, amely általában véve minden élet számára rendkívül pozitív. A Chiméra mesterséges intelligenciája körülbelül 30%-nyi intelligenciával rendelkezik a Fényerők mesterséges intelligenciájához képest, csak a bonyolult túszhelyzet az, ami megnehezíti a dolgokat. Tehát igen, mivel a lelkek robottestekben is helyet foglalhatnak, ha úgy döntenek, és az alkalmazott mesterséges intelligencia eléggé életbarát, akkor valóban felemelkedhetnek egy többé-kevésbé robotikus testben. Az is, hogy mennyire robotikus egy test, inkább egy százalékos érték, és mint mondtam, egy magasabb nézőpontból nézve még az emberi testek is többé-kevésbé robotikusak. Például egy polip testét sokkal kevésbé látjuk robotikusnak/merevnek, mint egy emberi testet.


Jó indulást az új esztendőbe!


A Fény győzelme!


theunveiling33.blogspot.com


Hozzászólások