Telos

Spirituális hírek, fordítások

Utolsó jelentés: A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum Szakadár Civilizáció az Antarktiszra utazik, hogy a "régi isteneket" felébressze alvó állapotukból

Tuesday, November 16, 2021

PreAdamite Old Gods

November elején felvittek a maja hajóra, amely egy nagyon titkos és sajátos módszerrel rendelkezik az ellenséghez, az Orion Csoporthoz tartozó rendkívül biztonságos létesítményekbe és városokba való behatolásra és felderítésre. A fedélzeten volt egy kis Anshar küldöttség, néhányan a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsából - akik jelen voltak a korábbi felderítő küldetéseken -, González és 4 maja bajtársa, majd végül Emmi, az általunk Zuluknak nevezett csoportból.

A maják azóta figyelték a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumot (BVK-ICC - nem ez az igazi neve), hogy a zulu vén, Emmi hetekkel korábban meglátogatta a titkos Bolygóközi Vállalati Konglomerátum-értekezletet a Hold Műveleti Parancsnokságon (LOC). Miután Emmi és az Új Őrzők átadták üzenetüket a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumnak, a BVK találkozott az Orion Csoporttal és szövetségeseikkel, akik mindannyian a Szuper Föderáció szakadár tagjai voltak. Ezen a találkozón úgy döntöttek, hogy azt a tervet, miszerint a Földön élő emberek többségébe beültetik a technológiájukat és áttérítik őket az új, egységes transzhumanista vallásra, teljes mértékben életbe kell léptetni, mielőtt túl késő lenne. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum vezetése és az intuitív empaták, akik részt vettek az Orion Csoporttal való találkozón, sok félelmet és bizonytalanságot érzékeltek földönkívüli szövetségeseikben. Amikor ezt jelentették a BVK Szuper Tanácsának, úgy döntöttek, hogy drasztikus lépéseket tesznek.


A maják megfigyeltek egy nagy létszámú BVK küldöttséget, amint a Holdról az Antarktisz egy olyan területére utaztak, ahol évtizedekkel korábban az ásatások során egy ősi várost tártak fel, három nagy anyahajó maradványaival. Ezek a hajók egy olyan csoporthoz tartoztak, amelyet mi preadamitáknak, vagyis Ádám előttieknek neveztünk el, a földönkívüliek egy csoportjához, amelyet a földi emberi elit Ősi Fajként vagy Öreg Istenekként emlegetett. Azért kapták ezt a nevet, mert ez a csoport egy nagy civilizációt épített ki a Földön, amely több mint 50.000 évig fennállt, jóval azelőtt, mint amikorra a modern tudományos elméletek teszik a modern emberek megjelenését a Földön (erről bővebben a későbbi jelentésekben lesz szó).


Ha korábban már hallottad az erről szóló leírásaimat, érdemes lesz odafigyelned, mert a közelmúltbeli eligazításokból származó részletesebb információk miatt frissültek az akkori információk.


A preadamiták egy olyan faj volt, amely arról a bolygóról származott, amelyet ma Mars néven ismerünk. Akkoriban egy hatalmas birodalmat alkottak, amely egy olyan bolygón létezett, amelyet "Szuper-Földként" emlegetnek. A bolygó nagyon hasonlított a mi bolygónkra, kivéve, hogy sokkal nagyobb volt, és sokkal erősebb gravitációs mezővel és légköri nyomással rendelkezett. A bolygó körül több hold is keringett, amelyek közül az egyik lakható volt, és végül a bolygó lakosai teljesen olyanná alakították, mint a Föld (lakhatóvá tették – a ford.).


A fő bolygón élő lények magasak voltak, emberszerűek, és nagyon nagy koponyával rendelkeztek. Volt egy második csoport is, amely élén saját királyi családjuk állt, amely átköltözött a holdjukra, hogy egy különálló, de velük párhuzamosan működő királyságot és civilizációt hozzon létre. Több ezer év után ez a csoport a korábbi termetük alacsonyabb és kissé más kinézetű változatává kezdett fejlődni. Mindkét párhuzamos civilizáció nagyon harcias volt, és miután valamilyen erőforrás miatt vitába keveredtek a helyi csillagszomszédságunk egyik civilizációjával, úgy döntöttek, hogy manipulálják az ősi védelmi rácsot, amely körülveszi és védi a helyi csillaghalmazunk összes csillagát. Ezt a védelmi rácsot egy általunk Ősi Építő Fajnak nevezett csoport építette legalább kétmilliárd évvel korábban.


Nagyon keveset tudunk az Ősi Építő Fajról. Azt tudjuk, hogy számos csillagrendszerben felfedezték a civilizációjuk romjait, és hogy létrehoztak egy védelmi rácsot, hogy a csillagrendszereken belül fejlődő civilizációt védjék a külső csoportok befolyásától. A védelmi rácsot sok millió kivájt hold és kisbolygó hozta létre. Támadó és védekező technológiákat helyeztek el ezekben a holdméretű hajókban, amiket stratégiai pontokon helyeztek el a helyi csillagszomszédság körül, amelyek aztán nagy erejű elektrogravitációs hajtóműveket használtak arra, hogy a téridőt szingularitásba húzzák, amely a Kozmikus Hálóhoz csatlakozott. A Kozmikus Háló egy olyan elektro-plazmatikus energiacsatorna, amely elektromágneses szálak formájában köt össze minden galaxist és a bennük lévő csillagrendszereket a szubtérben és a téridőben is. Ha beírjátok a "Kozmikus háló" kifejezést egy keresőbe, további információkat és képeket találhattok, amelyek segítenek szemléltetni azt, amiről beszélünk.


Az Ősi Építő Faj védelmi rácsa olyan frekvenciát vont el a Kozmikus Hálóból és táplált a Kozmikus Hálóba, amely megakadályozta, hogy a rajta keresztül működő természetes portálrendszer a védelmi rácson kívülre kapcsolódjon. Ezenkívül minden olyan hajót és szondát, amely megpróbált a helyi csillagszomszédságunkba behatolni, nem halálos eszközökkel szorítottak vissza. Ez a védelmi rács már több mint kétmilliárd éve működött, és megakadályozta, hogy számtalan genetikai farmer faj jusson el ezekbe a csillagrendszerekbe, és gyűjtse be a genetikájukat a nagy kísérletükhöz.


Amikor a preadamiták úgy döntöttek, hogy feltörik ezt a védelmi rácsot, rájöttek, hogy a rácsot egy stabil szuperkapu portál táplálja, amely a mi naprendszerünkhöz van a legközelebb. Ez az óriási portál általában a szomszédos galaxisokkal állt kapcsolatban, de miután a védelmi rácsot létrehozták, a címe csak önmagára vagy más, a helyi csillagrendszerekben lévő természetes portálok valamelyikére csatolt vissza. A preadamiták tisztában voltak a mikronóvák természetes ciklusával is, amelyen a galaxisunkban lévő minden egyes csillag keresztülmegy. Kifejlesztették azt a rosszul kidolgozott tervet, hogy az ősi védelmi rácsot és a rendelkezésére álló hihetetlen mennyiségű energiát fegyverként használják fel a csillagszomszédaikkal folytatott vitájukban.


A preadamiták feltörték az ősi védelmi rácsot, és azt tervezték, hogy annak teljes energiarendszerét közvetlenül a Kozmikus Hálóba vezetik. Az impulzust pontosan a Kozmikus Háló ritmusára kellett időzíteniük, oly módon, hogy az ellenség naprendszerében idő előtti mikronóva eseményt idézzenek elő, amely elpusztítaná az ellenség felkészületlen civilizációját. Pont a legrosszabb pillanatban hajtották végre a tervüket, és amikor megnyitották az energiarendszereket a védelmi hálóból, saját csillagjuk azonnal mikronóvaként tört ki, óriási elektromos villámokat küldve szerte szét. Ezek a villámok elpusztították a közvetlenül az útjukba kerülő bolygót. Így pusztult el az általuk otthonnak nevezett Szuper-Föld bolygó, amely felrobbant, és a darabjai az egész csillagrendszeren keresztül szétszóródtak, egészen az Oort-felhőn túlra.


A robbanás elpusztította a felrobbant bolygó holdjait, és új pályára küldte őket a csillaguk körül. Az a csoport, amelyik a kezdeti robbanást túlélte, költözött át az egyik földszerűvé átalakított holdra - az általunk Marsnak nevezett bolygóra -, és ők voltak az ősi védelmi öv részét képező egyik kivájt és átalakított hold lakói is. A túlélők ezen az ősi szerkezeten kilökődtek a pályájukról és a belső Naprendszer felé sodródtak. A hatalmas ősi űrállomás fedélzetén lévő technológia nagy részét a mikronóva megsemmisítette, de a fedélzeten lévők képesek voltak átvenni az irányítást a navigációs rendszerek felett, és a szerkezetet a Föld bolygó felé irányítani. A működő technológia utolsó darabját használva rögzítették az állomást a bolygóhoz úgy, hogy mindig ugyanazt az oldalát mutassa a Föld felé, így kaptuk meg az általunk ma ismert Holdat.


A preadamiták nagy területeket fedeztek fel a holdon belül, amelyeket évmilliárdokkal korábban az Ősi Építő Faj lakott. Képesek voltak ezeket a területeket az építkezésben kiindulási alapként újrahasznosítani, hogy megőrizzék a bolygójuk kultúráját. Sok ezer preadamita élt a Holdon belül ezeken az átalakított területeken, amikor a hatalmas napkitörés történt. A hold lakói közül sokan meghaltak, de elég sokan élték túl, akik elkezdtek kolóniákat létrehozni a lenti bolygón, miközben a holdat állomásként használták, hogy felügyeljék az új betelepülési projektet.


Viszont a másik holdon, a ma általunk Marsnak nevezett bolygón, a megmaradt civilizáció a túlélésért küzdött. A Marson még mindig sok százezer ember maradt életben, de ahogy a légkör évről évre egyre jobban kezdett elszivárogni az űrbe, a dolgok kezdtek egyre reménytelenebbé válni. Végül a királyi család és a tudósaik megállapították, hogy a Nap ismét kezd mikronóvává válni, ezúttal a természetes ciklusának megfelelően, és felismerték, hogy a következő naptevékenység a bolygójuk légkörének maradékát is leszakítja majd. Úgy döntöttek, hogy elhagyják a bolygójukat és megmaradt alattvalóikat, és az egykor hatalmas flottájuk utolsó három működő anyahajójával a Földre és annak holdjára menekülnek.


A Szuper-Föld bolygót elpusztító kezdeti naptevékenységet 500.000 évvel ezelőttre datáljuk, és azóta sok más mikronóva kitörés is bekövetkezett a Nap természetes ciklusában. A Marsról elmenekült három anyahajó éppen egy újabb naptevékenység előtt jutott el a Föld Holdjára. A Hold megszállói is tisztában voltak a közelgő naptevékenységgel, és kétségbeesetten igyekeztek a Hold lakói közül minél többet evakuálni a Földön lévő fő kolóniájukra, amit egykor az Ősi Építő Faj foglalt el. Rengeteg hasznos ősi technológiát találtak, és új fővárosukat az ősi romokra kezdték el felépíteni. Ezt a területet már több ezer éve elfoglalták, és gyönyörű alapot alakítottak ki egy új civilizációhoz.


A három anyahajó számos utat tett meg, hogy a lehető legtöbb embert vigye át ebbe az új városba, de nyilvánvaló volt, hogy nem lesz idejük mindenkit megmenteni. Miután népük egy újabb csoportját felvették a fedélzetre (a Holdon – a ford.), a három anyahajó éppen a Föld felé tartott, amikor a mikronóva bekövetkezett, amely katasztrofális károkat okozott a három hajóban, és kényszerleszállásra késztette őket. Az űrhajóikkal képesek voltak az új fővárosuk közelében leszállni, majd elkezdték kiszerelni az anyagokat és a berendezéseket, hogy felépítsék a várost, amely az új civilizációjuk új fővárosa lesz a Földön.


Annak, hogy a preadamiták feltörték az ősi védelmi rácsot és fegyverré alakították, az volt az egyik következménye, hogy a helyi csillagszomszédság többi részén is összeomlott a rács. Ekkor, körülbelül 500.000 évvel ezelőtt, a Galaxis minden részéből érkező földönkívüli fajok most már szabadon bejöhettek az űr egy olyan területére, amely több mint kétmilliárd évig karantén alatt állt. E csoportok közül sokakat "genetikai farmer fajoknak" nevezünk, mert legtöbbjük a genetika mestere volt, akik beavatkoztak a bolygók természetes fejlődésébe és felemelkedési folyamatába, valamilyen nagyszabású kísérlet keretében, amelyben közreműködtek. Ezalatt a helyi csillagszomszédságunkba érkező más csoportok némelyike inkább abban volt érdekelt, hogy ezeket a korábban kiaknázatlan csillagrendszereket bevegye a kereskedelembe anélkül, hogy teljes mértékben figyelembe vette volna, hogy az új technológiák és eszmék hogyan hatnak majd a velük kapcsolatban álló bolygók társadalmára. Ezek a csoportok végül arra kényszerültek, hogy csatlakozzanak a Szuper Föderációs Csoporthoz, amely felügyeli és érvényesíti a kozmikus törvényeket és kereskedelmi vitákat ebben a galaxisban.


A preadamiták már foglalkoztak genetikai kísérletekkel a Földön, és több száz generáción keresztül keverték genetikájukat a régi bolygójukról származó különböző típusú lényekkel. Amikor megérkeztek a Földre, elkezdték összeilleszteni a DNS-üket az általuk összegyűjtött más földönkívüli csoportok DNS-ével, hogy különböző típusú mesterséges rabszolgákat hozzanak létre. Számos új genetikai farmer fajjal kezdtek el kereskedni, és még fejlettebb géntechnológiai módszereket tanultak meg, valamint egyfajta új és fejlettebb technológiát, amellyel kapcsolatban az új kereskedelmi partnereik azt ígérték, hogy a civilizációjuk hasznára válik majd. A preadamiták több mint 50.000 éven át építették a civilizációjukat, és nagyon sikeresek voltak az új bolygójukon. Az új kereskedelmi szövetségeseiktől, az Orion Csoporttól kapott új technológiák valóban gyorsabban fejlesztették a civilizációjukat, mint ahogy azt a preadamiták valaha is képzelték volna. Akkoriban még nem jöttek rá, de ezeknek az új technológiáknak a bevezetése valójában a preadamita civilizáció végét jelentette. Amint a tudósaik kifejlesztették és beültették a testükbe az új nanotechnológiákat, elkezdtek másképp viselkedni, és áttértek arra a vallásra, amelyet az Orion Csoport a kulturális cserék során osztott meg velük.


A preadamita civilizáció a Földön ekkor kezdett ketté szakadni. Voltak, akik mindenkire rá akarták kényszeríteni az implantátumokat, és át akarták őket téríteni az új vallásra, és voltak, akik meg akarták őrizni a preadamita örökséget és életmódot. Annyira belemerültek ebbe a polgárháborúba, hogy nem vették észre a következő szoláris esemény közeledtét. Normális esetben észrevették volna a Nap energiáiban bekövetkező változásokat, amelyek negatív módon befolyásolták az egészségüket és a tudatosságukat. Felkészültek volna azokra az energiákra, amelyek szinte lehetetlenné tették a racionális gondolkodást. Miközben a Nap energiái által okozott egyfajta végidő őrületben szenvedtek, és saját polgárháborújuk kellős közepén voltak, bekövetkezett a Napkitörés. Ez volt az egyik nagyobb Napkitörés, amely 30 fokos szögben billentette ki a Földet, mielőtt az nagyrészt visszabillent volna. Ennek során egy hatalmas óceáni hullám keletkezett, amely elborította azt a kontinenst, amelyen a preadamita főváros volt - az Antarktiszt -, miközben azonnal több kilométernyi szilárd jéggé fagyott. A preadamita királyi családból és a tudósok közül még 300-an sem tudtak eljutni a három anyahajójuk legnagyobbikának maradványain lévő hibernációs alvókamrákba. Az egymás alatti emeleteken lévő alvókamrák némelyikében néhány genetikai alkotásukat is sikerült megmenteniük.


Három emeletnyi alvókamra volt, az első emeletit a Chimera foglalta el, a vörös hajú óriások, és más genetikailag kevert lények, a második emeleti alvókamrákat pedig civilizációjuk tudományos és mérnöki kasztja töltötte meg. A naptevékenységtől legjobban elszigetelt legalsó emeletet a királyi kaszt számára tartották fenn. A mély földalatti barlangrendszereket is képesek voltak a papi kaszttal benépesíteni, akik a fagyott város gondozóiként működtek, és a következő generációknak adták át az utasításokat az alvókapszulák fenntartására vonatkozóan, sok más titkukkal együtt. Ez a csoport elszigetelve tartotta magát a civilizációjuk bukása után felemelkedett emberi civilizációktól, és évezredeken át nagyon nehéz körülmények között örökítette tovább a hagyományait és a titkait. A nehézségek és a gondozók szegényes genetikai állománya miatt sok titkuk és hagyományuk kezdett elveszni.


A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum tanácsa azért utazott az Antarktiszra, hogy a gondozók e csoportjával konzultáljon. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum megállapította, hogy szövetségeseik, az Orion Csoport nem lesz képes elkerülni a kozmikus tárgyalásokat, amelyek felügyeletére az Új Őrzők utasították a Szuper Szövetséget. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum és a többi uralkodó elit ezen a bolygón mind az általuk "régi vallásnak" nevezett dolgot gyakorolták, a származásukat pedig a preadamita vérvonalakig vezetik vissza. Az Eredeti Fajnak nevezik őket, és Atlantisz Régi Isteneiként imádják őket. Ez a "régi vallás" végső soron az Orion Csoporttól származik, amikor évezredekkel korábban hatást gyakoroltak a predamitákra. Ennek a régi vallásnak a gyakorlása és az Eredeti Isteneik imádata volt az, ami miatt a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum hajlott az Orion Csoport csábításai - technológiáik és vallásuk - felé, amelyek az általuk akkor már gyakorolt "régi vallást" tükrözték.


A maja felderítőhajó fedélzetén mindannyian figyeltük, amint a preadamita gondnokok egy kis csoportja szertartásos köntösökbe öltözve elkezdett besétálni az alvókamrák alsó szintjére, ahol a királyi kaszt volt eltemetve a felette lévő közel két mérföldnyi jég alatt. Sárga és vörös virágszirmokat szórtak a padlóra, miközben apró dobok dobolása visszhangzott a régi anyahajó falai között. A Bolygóközi Vállalati Konglomerátum tanácsának vezetősége ezután egy sorban lépett be a nagy terembe, mindannyian vörös csuklyás köntösbe öltözve. Az egyik Gondnoknak egy fiatal nőt adtak, aki úgy tűnt, hogy valamilyen kábítószer vagy transz hatása alatt állt. A nőt az egyik alvókapszula lábazatához vitték és feláldozták. Ezután az a Gondnok megfordult, és egy hosszú fémrudat dugott át több fémkarikán, amelyek emelőkarokhoz voltak kapcsolva. A fémrúd összekötötte az összes emelőkart, így egyszerre lehetett meghúzni őket. Amint meghúzta a kart, az alvókamrák kettéváltak és szétnyíltak, a különálló kapszulákból pedig fagyos, hideg köd áramlott ki.


Néhány perc múlva nyögéseket hallottunk és mozgást láttunk az alvókapszulákból kiáramló ködön keresztül. A preadamita lények egymás után kezdtek előbújni a kapszulákból, csuromvizesen, valamiféle nyálkával borítva, és úgy reszkettek, mintha hipotermiában szenvednének. A felügyelő preadamita lények beszélni kezdtek az újonnan felébredt tagokhoz, akik nagyon zavarodottnak tűntek. Rövid beszélgetés után az újonnan felébredt preadamiták zavarodottsága sokkba és abszolút félelembe fordult át. Az egyik felügyelő a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum tanácsához fordult, és így szólt: "Mit tettünk? Nem kellett volna felébresztenünk őket!"


A felügyelők elmagyarázták, hogy a szóbeli és egyéb hagyományaik nagy része elveszett, beleértve a királyi osztály felébresztésének időzítését is. Azt mondták, hogy a királyi osztály tagjait csak a következő szoláris esemény után kellett volna felébreszteni. A mesterséges intelligencia technológiájukat használták fel arra, hogy megjósolják vele a valószínűsíthető jövőt, és úgy találták, hogy az emberiség nagy valószínűség szerint a negatív idővonalat fogja választani, így ők megmenekülnek majd a Szuper Föderáció ítélete elől. Elmagyarázták, hogy ha korábban ébrednének fel, az azt jelezné, hogy a valószínűsíthető jövőre vonatkozó előrejelzéseik tévesek voltak, és akkor egy ismeretlen idővonal alakulna ki. A preadamiták nemcsak azért voltak felelősek, hogy a helyi csillagszomszédságunkat körülvevő ősi védelmi rácsot elpusztították, megtörve ezzel annak karanténját, hanem ők voltak a felelősök a Földön a cselekedeteik miatt bekövetkezett negatív idővonalért is. Nemcsak a saját helyi csillagszomszédságunk lakói, hanem a Szuper Föderáció körében sem voltak népszerűek.


Ekkor Emmi, a zulu vén a maja hajó fedélzetén vett egy mély lélegzetet, és azt mondta: "Itt az idő". Emmi ezután onnan, ahol állt, egyenesen az általunk az Antarktiszon látott jelenet közepébe teleportált. Emmi újra megjelent a preadamita anyahajó fedélzetén. Az újonnan felébredt preadamiták dühösen kiabálni kezdtek a felügyelőkkel és a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum tanácsával, miközben mutogattak és az öklüket rázták. Emmi ekkor a preadamiták nyelvén kezdett beszélni, és hirtelen egy másik lény jelent meg a szobában. Az általunk "Ragyogóknak" nevezett egyik Szuper Föderációs csoport volt az. Több mint két és fél méter magasak voltak, világító fehér bőrük volt, fehér göndör hajuk, és olyan íriszű szemük, amely úgy világított, mint egy szivar meggyújtott vége, amikor épp szívják.


Az egyik "Ragyogó" aztán egy nagy tekercset húzott elő az övéből, és olvasni kezdett belőle. Ahogy olvasott, minden egyes szó dübörgött és visszhangzott a régi anyahajón, amitől a preadamiták, a felügyelők és a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum Tanácsának tagjai a kezüket a fülükre téve térdre rogytak. Az egyetlen, aki állva maradt, Emmi volt, aki hatalmas elragadtatott mosollyal az arcán táncolt körbe-körbe. Amikor a "Ragyogó" befejezte a tekercs felolvasását, Emmi azt kiáltotta: "KÉSZ VAN!", majd egy nagyon hangos törzsi üvöltést hallatott, és két térdre ereszkedve a földre esett, a kezeit maga előtt összecsapva. Amint ezt megtette, az összes felügyelő és preadamita szökdécselni és menekülni kezdett a terembe belépő több száz kis kék orb (gömblény) elől. Néhány gömblény a mennyezeten keresztül átment a többi emeletre, ahol az alvókamrák voltak. A kék orbok vagy gömbök ezután elkezdtek végigsuhanni a termen, bekebelezve az összes preadamitát és genetikai teremtményeiket a fenti szintekről.


Emmi ezután a Bolygóközi Vállalati Konglomerátumhoz fordult. Azt mondta: "A régi Napciklus kozmikus tárgyalásai már zajlanak; jaj azoknak közületek, akiknek az ügyét ebben a ciklusban fogják tárgyalni!". Ezután a földön fekvő feláldozott nő testéhez fordult, és azt mondta: "Nem találom a könyörületesség vagy a józanság látszatát sem ezen a bolygón, ez teljesen szükségtelen volt". Ezután fölé hajolt, kinyújtotta a kezét, és a feláldozott nő teste életre kelt. A nő felállt, körülnézett a szobában, majd vissza Emmire, aki mosolygott, megfogta a nő kezét, majd eltűnt az ősi anyahajó fedélzetéről, a Bolygóközi Vállalati Konglomerátum pedig teljesen elképedt attól, aminek épp tanúja volt.


Ekkor az Anshar ölelkezni és ünnepelni kezdett, majd a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsához és hozzám fordultak, és elmondták nekünk, hogy bármennyire ijesztőnek is tűnnek a dolgok ezen az idővonalon, minden a bolygónk számára legoptimálisabb idővonal és jövő felé halad. Azt mondták, hogy az idővonal most először az emberiségen múlik, és most először az általunk hozott döntéseink fogják meghatározni a saját jövőnket. A preadamiták a legutóbbi napesemény után egy negatív idővonal útvonalára küldtek minket, és a mostani eseményhez közeledve választhatunk, hogy megismétlünk-e egy újabb negatív idővonal-ciklust, vagy a szabadságot választjuk egy pozitív idővonalon. Az Új Őrzők, a Helyi Bolygók Szövetsége és a Szuper Föderáció megteszik a magukét, de tetteiket az általunk választott út diktálja. Most arra várnak, hogy lássák, felállunk-e és visszautasítjuk-e, hogy részt vegyünk a jelenlegi civilizációnk rabszolgaságában, vagy összeomlunk a saját traumánk alatt, és egy újabb negatív ciklusba zuhanunk.


Hamarosan további frissítéseket és más kapcsolódó jelentéseket fogunk közzétenni a Titkos Űrprogram Szövetségről az AscensionWorks.TV-n. Kérjük, bizonyosodjatok meg róla, hogy az összes jelentést elolvastátok, hogy teljes képet kapjatok a naprendszerünk állapotáról és a bolygónkon a szabadságához vezető útról.


TY, Corey Goode


Corey Goode összes SSP Alliance-frissítése a következő címen érhető el: https://ascensionworks.tv/groups/corey-goode-updates/

Hozzászólások