Telos

Spirituális hírek, fordítások

A Tajpeji Felemelkedés Konferencia jegyzetei

Cobra Logo
  1. március 12., csütörtök

A Tajpeji Felemelkedés Konferencia jegyzetei

  1. november 31. és december 1.

A következőkben Tajpeji Felemelkedés Konferencia jegyzeteit olvashatjátok, mely 2019. november 31-én és december 1-én tartott Cobra. A jegyzeteket a Szeretjük a tömegmeditációkat admin csapata készítette, akik részt vettek a konferencián.

Bubbleverse

Nyilatkozat: e jegyzet személyes értelmezése annak, amit Cobra mondott a konferencián; ez az értelmezés NEM biztos, hogy tökéletesen adja vissza mindazt, amit Cobra valójában mondani akart a konferencián. A konferencia anyagának csupán a felét írtuk le. Cobra jóváhagyta ezt a jegyzetet és engedélyezte a publikálását. Ezt a nyilatkozatot TARTALMAZNIA KELL e jegyzetnek, amennyiben meg szeretnéd osztani a blogodon, weboldaladon vagy bármilyen egyéb felületen.

Első nap

Első rész

A Föld bolygó börtön. 25 000 - 26 000 éve -- egy precessziós ciklussal ezelőtt – a galaxis számos hatalmas szektora felszabadításra került. Csupán a galaxis egy kis része, kevesebb mint 1000 fényévnyi terület maradt a sötét erők fogságában.

Milky Way

Az általunk látható éjszakai égbolt fényes csillagai a piros körön belül helyezkednek el.

A legtöbbjük a galaxis ezen részére húzódott vissza. Két főhadiszállásuk volt: a Rigel és a Föld. Ez egy speciális terület volt, a határ. Az Orion hűbérurai és az Orioni flotta biztosította a rendszert. Csak a sötét erők (Drakonidák) léphettek be.

A Fényerők fenntartottak néhány bázist a Holdon, a Jupiter Ganümédész nevű holdján és a Kuiper-övben. Bizonyos kulcsfontosságú pillanatokban felvették a kapcsolatot néhány földi emberrel: Jeanne d'Arc, a Templomosok, a Közel-Kelet, az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, stb.

Bizonyos oltások (a kötelező oltások például Kongóban) megnyitják az energiamezőt a reptilián entitások számára, hogy beléphessenek a testbe. A Föld többrétegű börtön. Nem könnyű deaktiválni, időbe telik lebontani. Az emberi történelem során először bontjuk le ezt a börtönt.

1993,-94, -95-ben számos csillagrendszert felszabadítottak. Úgy volt, hogy a Földet is felszabadítják. A sötét erők úgy döntöttek, hogy a Földre teszik a főhadiszállásukat és átengedték az Oriont a Fényerőknek. 1996. óta a felszabadítási folyamat egyre gyorsabban halad. A sötét erők nem számítottak arra, hogy belső információ ki tud szivárogni. Az információ hatalom.

A fizika részletei - mélyebbre fogunk hatolni a részletekbe, mint valaha:

Elsődleges Anomália: az értelem ellentéte.

Forrás = tele harmóniával, tele mindennel ami pozitív.

Ez az ellentét... Az Elsődleges Anomália fizikaiként létezik (megjegyzés: jelenség)

Senki sem érti az elsődleges anomáliát, mert nincs semmi értelme. Nagyon erős az ellentét az Elsődleges Anomália és a Forrás között. Ez az energiapotenciál - a feszültség a Forrás és az elsődleges anomália között - teremtette az Univerzumot. Forrásként léptünk be ide, hogy átalakítsuk az Elsődleges Anomáliát. Minden alkalommal, amikor elkezdjük tudatosítani az Elsődleges Anomáliát, feloszlatjuk. A fizika szempontjából ez az a mező, amely kvantum fluktuációs mezőként létezik. A Föld körüli kvantummező egy energia örvény (vortex), egy kvantum lyuk.

Earth Well

Egy atomrobbantás nem csak atomi szintű láncreakciót hoz létre, hanem torzulást is okoz a kvantummezőben. A sötét erők sötét portálokat hoztak létre számos ilyen robbantással. 1996 januárjában 200 robbantás történt a plazmamezőben, mely elegendő volt ahhoz, hogy egy olyan negatív portált hozzanak létre, amelyen keresztül behozhatták az összes Elsődleges Anomáliát az Orionról. A kvantum fluktuáció véletlenszerű energiamező. Még a vákuumban is létezik; a vákuum teli van kvantum potenciállal, amit jóra és rosszra is fel lehet használni. E mező látható a képen:

Quantum fluctuation is a random energy field Part1

A Fényerők Fényt hoznak a kvantummezőbe. A kvantummező a tudatosságunk által - a tömegmeditációink által – befolyásolható. Az azonos, következetesen összpontosított szándék megváltoztatja a kvantummezőt. Megváltoztattuk a bolygónk sorsát a tömegmeditációinkkal. Megakadályoztuk sok negatív esemény megtörténését, sokszor változtattuk meg az idővonalat, még talán (megakadályoztuk a harmadik világháborút is - nem biztos…) azt is, hogy még mindig életben vagyunk. De szükség van egy egyesített mezőre és nem engedhetjük, hogy a megosztottság és az elkülönülés – mely a sötét erők eszköze -, szétválasszon minket. A tömegmeditációk nagyon fontosak. Egységes mezőt hoznak létre, hogy megváltoztassák az idővonalakat és... csak a mi tudatosságunk képes átalakítani mindazt, ami a Földön történik. Minden alkalommal, amikor elérjük a kritikus tömeget, hatalmas győzelmet aratunk. Folytatnunk kell ezt a folyamatot az egységes mezőben. "A Kvantummező a felszabadítás kulcsa." A plazma még majdnem teljesen a reptiliánok felügyelete alatt van.

Az Avatár olyan felemelkedett teremtmény, aki nem inkarnálódik.

Második rész

A karantén felépítése

A karantén struktúráját leírták a titkos gnosztikus tanításokban:

"A 7 koncentrikus szféra a Földünk körül az "arkónok székhelyei, akik teljesen uralják a világot (mint) egy kozmikus börtön felügyelői" (ibid,p.43). Néhány Vándornak és más érzékeny léleknek ugyanaz volt a sejtése, ugyanaz mint ahogy itt, vagy a Mátrix c. filmben ábrázolják. Ez a film egyébként egy rendkívül Gnosztikus prezentáció." ~ 2000 éves gnosztikus tanítások vannak benne.

Védelmi rétegek

A legbelső réteg a bolygó felszíne. Ez a terület veszi körbe az embereket. Minden egyes ember implantátumot kapott. A Kozmikus Anomália karantén legbelső hatáskörének 30 méter a hatósugara. Ez egy forgó, gömb alakú tóruszmező, ami árasztja a plazma anomáliát. Az implantátumok plazma szálakon keresztül vannak összeköttetésben egymással. 11. dimenzió - szálak, amelyek összekötik a plazmát. Minden szál tulajdonképpen a felső kvark részecskék egy áramlása. Ők Széth alagútjai. Ők tartják a globális tudatosságot egy bizonyos energia mezőben. A tömegmeditációk a leghatékonyabb módjai e mező feloldásának.

A második réteg 14 kilométerig terjed a plazma síkon teli reptiliánokkal. Több milliárd reptilián tartózkodik ott, ugrásra készen figyelik az embereket.

A harmadik réteg 220 kilométerig terjed - ez is tele van negatív entitásokkal, de kevesebb van belőlük.

A negyedik réteg a felszíntől a Holdig terjed.

És van még egy réteg, az ötödik, de erről nem fogok beszélni.

Minden réteg egyre sűrűbb a felszín irányába.

Defense layers The innermost layer is the surface of the planet. This is the area around human beings. Each and every human has been implanted. The radius of 30 meters is the innermost sphere of the quarantine, of the cosmic anomaly. This is a spherical toroidal field which rotates and emanates the plasma anomaly. Those implants are connected to each other through plasma filaments. 11th dimension – filaments that connect plasma. Each filament is actually a flow of top quark particles. They are the tunnels of Set. They are keeping the global consciousness in a certain energy field. The mass meditations are the most effective thing for dissolving this field. The second layer extends up to 14 kilometers (8.6 miles), it is full of Reptilians on the plasma plane. There are billions upon billions upon billions of reptilians, watching people and jumping them. The third layer extends up to 220 kilometers – it is also full of negative entities, but there are fewer of them. The fourth layer extends from the surface to the Moon. Actually, there is one more layer, the 5th layer, but I will not be talking about this. Each layer is more dense towards the surface.

A picture of the solar system [is being shown to us at the conference]

Voyager 2

All the satellites are moving around just a little above the Earth's surface. That’s the sharp inner edge of the plasma anomaly.

The dark network was completed in 1996. The main representation of the Chimera group is the spiders, they are controlling the grid: picture of the Earth with spiders.

The octopus (Yaldoboath) is almost dissolved. Spiders are a maximum of few kilometers wide, the bigger ones are gone already

On the surface of the planet, you have Dracos incarnated in space programs, in Air Force Space Command to prevent positive ET contacts. The purpose of military bases is to monitor the skies and check for any extraterrestrial activity.

A picture of the network of military bases

Another network is the HAARP network

This is an extremely low-frequency electromagnetic radiation network, created to prevent any spaceships from landing.

Toplet bombs

Basic Physics:

A picture of an atomic nucleus; an up quark, neutron, and a down quark

Strong nuclear force keeps those quarks together so that matter exists. Ordinary physical matter – different elements are made from different numbers of protons and neutrons. Mass is a waveform, a wave in the quantum field. Up and down quarks are not the only quarks in the universe. We have also other quarks named charm and strange quarks, which are heavier. If you use force (high speed, high pressure, high heat, high electromagnetic force) you get those strange quarks. If you put them together you get a strangelet bomb, very small, but very efficient. They react and begin to eat all down quarks, first slowly, but then the process accelerates. Theoretically, they could eat up all of the universe in a chain reaction.

Top quarks eat strange matter and ordinary matter. Primary anomaly is distorting the quantum field and the Light forces are not able to deal with those bombs. All matter of this planet would be transformed into a black hole the size of two halls (the hall we were in during the conference).

The Light forces have a protocol to dissolve this. The progress they’re making is quite nice. They had resolved the issue with strangelet bombs and now they are dealing with toplet bombs.

Picture of the toplet (charm and bottom quarks are transformed into toplet quarks)

LHC – Large Hadron Collider cannot do much. The one on Long Island is more dangerous.

Chimera has had enormous colliders, which they transported to Earth 25,000 years ago and between 1996 and 1999, the physical ones are being removed. Plasma colliders are still here and are in the process of removal.

Most scientists do not understand what they are doing with colliding those nuclear cores.

False Vacuum Metastability Event

Regular matter (the world that we know)

Dark world to eat up the whole universe

Metastability means that cosmic stability can change.

Vacuum Metastability Event means that all darkness can become Light or all Light becomes darkness.

Syntrophic equation (an advanced Pleiadian theory)

Pleiadian quantum physics reveals that …. determine the “plank unit”

They’ve discovered a vector equation that determines the flow of time. Time is a vector, which was established through the interaction between the primary anomaly and Source.

Pleiadians can determine and understand the flow of time. They discovered that time passes in one direction, from past to future. They’ve discovered the irreversibility of this time process. What has been created once, cannot be removed. They can direct timelines from dark to Light universe. The flow of timelines is ingrained in the basic structure of the universe. The dark universe will be evaporated. When? The free will of the key people will make it slower or faster. It is easy to calculate the time vector of for example Hilary Clinton. There are only a few people on the planet who are unpredictable, on both sides. When the dark forces decided …

2011 – Orion to be liberated (plan) 2003 – Orion liberated 1999 – Earth liberated (plan)

The defeat of the dark forces is a mathematical certainty. The Pleiadians know the equation. The only thing they don’t know is when, because the free will of the key players is the key.

THE COSMIC RESET

The big transition of our universe, which is affecting our lives directly, is ending the old cycle of 13 billion years. The universe will begin to contract again. We are in the middle of the pause between breaths. “Soon” means different things. A new cosmic cycle is the moment when the Source sends its pulse into the middle of the toroidal field (the universe is a torus), which has no center, this toroidal field is in constant movement… The pulse goes through the center, gets filtered through the cosmic stargate, like a very strong wind which cleanses everything at the atomic level. This change does not reach all areas at the same moment. It is very similar to what happens at the magnetic polar shift or what is happening with our Sun right now. One part of the Sun is in the new cycle, another is still in the old cycle. All this is happening all over the universe. A new cycle is the cycle of paradise without any anomaly. This reality exists already now in some parts of the universe, the energy is already detectable.

After the toplet bombs are removed, this process will accelerate, it will be a surprise for everyone. People will not be ready and will go through a process of shock. The only way to get there is going through this shock. Now we are only in the preparation process. Things are getting real; the scientists and central bankers are speaking about it. They will talk about Pleiadian quantum physics. This is pure panic for the dark forces.

On January 21st, 2019, there was a breakthrough with the Return of Light Activation. The Cosmic Central Race has responded because they found a coherent signal. They’ve sent their representatives to Earth. They are instructing other Light forces. They have solved some things which were unsolvable, there are big things happening behind the scenes. They are coordinating all the fleets – Jupiter-, Ashtar-, Atlantis command, Galactic Confederation, Pleiadians, etc.; they are coordinating the energy grid around the planet. There were some big dangers in 2017 (?), there was a very dangerous moment when the toplet bombs were triggered but then they were prevented from exploding by the Light forces. This situation is much better than it was a year ago.

There are big changes happening in the world’s financial centers (London – Brexit, Hong kong – 4th biggest financial centeredness of the world). If you affect the quantum field, you affect the plasma. If you have a critical mass of Cintamani stones placed, like in 2017 when Hurricane Irma was about to hit the US. Cintamanis buried + mass meditation + 2 tachyon chambers in Florida and Irma was downgraded to category 2 and 1 in a span of a few hours.

Question: Where to burry Cintamanis in Australia? Answer: In the main cities: Sidney, Brisbane,.. + special places like the Great Reef, Uluru Lightning Ridge.

Question: Does time still exist in the higher realms? Answer: Yes, in a different way, the perception of time is changed.

The Great Central Sun

The Dog Star Sirius is a focus point of the Great Central Sun in our center of the galaxy.

The Flower of Life

The Flower of Life is the basic sacred geometry of space-time continuum.

Torus is actually liquid crystal.

The Flower of Life is actually an interlocked hexagram. It is the most positive structure of space and time emanating Light, which aligns everything in harmony. Light forces are using this structure everywhere. We are aligning with the cosmic Flower of Life. The 144,000 are the resonance field of the Flower of Life in the quantum field of the planet. Also, our individual body is aligned and arranged in Flower of Life pattern. It can be a tool for your ascension body. Cintamani stones put on the ley lines are transforming reality. You can even position your group in the Flower of Life pattern. This presents the birth of a New Atlantis energy grid. A subproject of the New Atlantis project is tachyonized cintamani stones put on Flower of Life locations, this way we really influence the energy of those places. The other tool is to put tachyonized Flower of Life patterns everywhere, use common sense.

St. Germain has been working for hundreds of years on this project of the New Atlantis. Below is his best picture available on this planet:

This tachyonized picture is available to purchase.

He asked us to bring a certain stone of his awareness to the planet – violet flame tachyonized amethyst stones. Tachyonized amethyst stones of 10 kg pieces will be available to purchase.

Event Support Groups and Sisterhood of the Rose groups are asked to do the Violet Flame Meditation purifying the surface of the planet when the Event happens, visualizing the violet flame descending from above in an anticlockwise rotation downward to the center of the Earth, cleansing all chaos, cleansing the whole planet.

The end of the first day.

Day 2 First part

The planetary Reset

There is going to be a slight change in the program. Depending on the acceptance of the group, new intel is going to be released at the beginning to start a certain process.

A picture of the future – this is how the future will look like for those who will stay on the planet. Planet Earth will be home to the most advanced beings on the planet.

In the last 25,000 years, every possible criminal was welcomed to this planet. Planet Earth is supposed to be a sacred planet, in perfect harmony between technology and nature aligned with our spiritual purpose.

Our Dragon friends have some interesting things to say.

Afterward, there was a presentation of the Light Mandalas by the representatives of the company in Thailand: https://www.light-mandalas.com/ (comment from the author of these notes)

Light mandala

Light Mandala crystals produce harmonizing light fields. Pulsing light is creating a shield protection. A mandala wand: produces thousands of different frequencies; 6 lasers: 2 red, 2 violets, scalar field antenna, periodic table of elements, libraries of frequencies; it has a screen that can be connected to a smartphone. An element activator: made of pure silica (shifting from carbon to silica during the ascension process), achieving a state of superconductivity, another purpose is also as a crystal activator – it amplifies the crystal energy. It is also a water activator, it has 90/180 prisms. A harmonizer: this is a joint work between the Light Mandala and the Siberian scientists. It uses sound, light and the magnetic field. It creates a shield to protect us against all kinds of interferences. It has the potential of transmitting energy, creating an antiaging field in your personal space – projecting a vibrational resonance of the object into space. Cobra continues:

During the last 25,000 years, human society was not stable because it was based on principles of suppression. This suppression causes a certain tension – this is a force, a vector. This is an unstable system and because of this, it can only exist for a certain amount of time. It is the same as the principle of boiling water. The Galactic Central Sun is adding energy to the system. The dark forces are trying to block these energies with different technologies, like HAARP for example. The energy is entering on a quantum level and adding kinetic energy to the system. The dark ones cannot influence this process. Everything is happening faster and faster; things were NOT moving as fast as they are now in the 18th century for example. This energy is heating up everything. They (dark forces) cannot control the quantum field, every time you try to change something, it reflects back. All that drama accelerates the general drama even further. The daily rhythm is very (fast?)…

When we reach the 3rd phase, things will be visible externally in the society, in the media. We are close to the third phase.

The author’s commentary: Cobra is speaking about the phase transition:

More explanation is available here:

http://2012portal.blogspot.com/2019/01/bubbles-of-heaven.html

http://2012portal.blogspot.com/2019/02/bubbles-of-heaven-update.html How systems collapse

These are the symptoms which appear before the crash: End time madness The polarization of society Climate doomsday, global warming scam Transgenderism Financial instability The same things appeared before – before the collapse of Roman society and the French revolution.

A picture of crisis trajectory:

The yellow movement in France was triggered by the kundalini activation on the surface by the Resistance Movement. The dark forces burned Notre Dame out of revenge.

Why are there suddenly so many protests around the world? Because the Galactic Central Sun is triggering the kundalini energies of the surface population and because the dark forces are enforcing even more control and suppression. The crisis is rising exponentially. A breakthrough happens when the kundalini force of the people equals the amount of suppression by the cabal. The New financial system

The Secret space program (SSP) – history – funding

The purpose of the SSP was to set a stage for the draconian/reptilian takeover of the planet. It started in 1934 with the confiscation of privately owned gold through the Gold Reserve Act of 1934. With the victory of the allied forces, the Draconians settled for a more covert approach.

The Yamashita gold was spent on building the underground military bases. The Draconian invasion was planned for the year 2000. The population was used as a slave force to build the Draco empire. The USA is spending one trillion dollars every year on SSP.

Sidenote: Cobra also mentioned that there is a planet of which its core contains diamonds (made up of about 50% - 90% of the core) and it's about the size of the moon.

Japanese general Yamashita moved the gold to the Philippines. That gold was later relocated to the USA, put in the secret trading programs and went directly to SSP. It was used for building the underground bases which were used in 1996 for the Draco invasion.

After WWII that gold was transported to the USA. In 1971 president Nixon decoupled gold from money, so the system could be manipulated. The transition from paper money to digital computer money was happening during the 1970s and 1980s, centralized with the main computer in New York, in JP Morgan headquarters. The Organization hacked the mainframe computer in 1977 and took trillions of dollars for their own project. They contacted the Andromedans. That was the initial phase. Later the Resistance Movement (RM) developed quantum computers. Quantum computers are not exactly computers, they are more like simulators. Quantum computers can influence the quantum field. You can put certain impulses into the quantum field and the quantum field shapes according to those impulses. Quantum computers can hack into anything. The RM hacked the financial system many years ago and they can, when everything is ready (when toplet bombs are cleared and the surface population gets ready), just press the button and the financial system is theirs.

The crash of the financial system is inevitable because we have two main forces: the controllers and the controlled.

The uncertainty of the financial system

Soviet Union Collapse – 9/11 – 2008 Lehman brothers – Brexit – September 2019

November 11th, 2019 – The Silver Trigger

In September 2019 the central bankers began to panic. The situation in the last few months has led to the point when one central bank does not trust other central banks anymore.

Usually, they lent money to each other, now they will not do it anymore, because most of them are on the verge of bankruptcy. They don't trust each other anymore. In September 2019 the Federal Reserve had to intervene. Otherwise, the system would have collapsed two months ago. The Zionists and the Rothschilds don’t want a crash, they are afraid of the financial collapse because they are not trusting their overlords anymore, who promised them, that at the time of the collapse they’ll take them to the underground bases. They’ve been lied to that they will be saved. The Jesuits want the crash to happen, but on their own terms, creating digital money (cryptocurrency) – You would pay through the central banks with your phone; there would be no more bank accounts or physical cash. The financial crash has to happen but within the terms of the Light Forces.

All of them (bankers) are talking only about this (the financial crash). Some of them, who are not connected too much with the cabal, are advising people to buy gold, this is public advice to people, which are warning people about the crash. More and more signs of this crash will coincide with the Event. The RM will take over the computer system. Banks will be closed for 1 to 2 weeks.

The signs of the Event are now in the mainstream media as bankers are speaking about this.

7 defense layers – key – (?)

The Black dragon dynasty – the Ming dynasty. One part of this family went to Japan and is tied to the Green dragons who contacted Nazis.

Question: White dragon society? Answer: One of the most important missions of this dragon family is to cut off the financial sources of the cabal. White dragons have been very successful in some of those operations. Part 2

The Age of Aquarius

The year of 2020 – Stargate

Some important cycles are going to be completed next year.

Jupiter-Saturn-Pluto cycles 2010-2040.

A triple Jupiter-Saturn-Pluto conjunction

The last Jupiter-Saturn-Pluto alignment occurred in the 13th century at the time of the Templar movement. It happens every 700 years. The same configuration will happen next year.

This represents money issues. The whole banking idea was conceived by the Templars. Next year there is going to be a financial revolution.

Astrologically speaking, there will be many cycles converging next year. In 1999 there was a Grand Cross in the skies and since then not much happened (from an energetic point of view, we basically slept over December 21st, 2012).

Saturn-Pluto cycles last 37 years. Their conjunction creates big shifts behind the scenes. This energy is already here. Two cycles ago the CIA was created – in 1947.

Every 600-700 years Jupiter joins this conjunction, so those plans will be exposed. Many fractions are expecting big changes.

There is another conversion happening next year: the synodic cycles. Here is the 2020 – 2045 timeline. If you look from the side of the Sun towards the ecliptic of the planets, you can sometimes see those planets coming close to each other, meeting – these meetings are called synods. Next year many planets will be meeting. Usually, there are 1, 2 or 3 such meetings or none at all, but now there are14 synodic cycles, or 14 meetings of planets. This means that the solar system will be extremely active. This is huge.

Furthermore, there will be Pluto – Eris square in 2020, Saturn-Pluto Cycles are converging around January 10th. What will happen is the apocalypse (apocalypse = revelation, uncovering, from ancient Greek). Everything will become known.

Below is a description of the aspects for the next year: December 26th, 2019 – Christmas solar eclipse, which will be visible in Asia. Eclipse conjuncts Jupiter, which is a very good sign. This solar eclipse is going to prepare us for what's coming up in January 2020. January 11th, 12th 2020 - January is the trigger point, (elections in Taiwan) Conjunction of Ceres and Pluto, Sun and Mercury, Saturn and Pluto conjoin while being on their South Nodes. We have a Penumbral Lunar eclipse on January 10th, 2020. Uranus and Erida move direct (Uranus brings the energies of Kundalini to the Solar system). This day is the trigger that moves us into the Age of Aquarius. November 11th and January 11th have a special connection. On November 11th, 2019, we had Mercury transiting the Sun, on January 11th, 2020 they will be in conjunction. January 11th, 2020 is the most important day of the year – it is the day to change our destiny. (There were four important things that happened on January 11th in the last few decades: January 11th, 1992 – activation of the 11:11 portal, January 11th, 1996 – Archon invasion, the last two dates are classified at the moment). January 26th, 2020 – First Pluto-Eris square (this configuration brings tension to everything which is hidden, to everything that cabal tries to hide) March 22nd – July 1st, 2020 – Saturn begins entering the house of Aquarius. This is the home sign of Saturn, there can be disclosure, new scientific discoveries. April 4th, 2020 – Jupiter-Pluto conjunction – a new cycle of Jupiter and Pluto – an opportunity for the surface population to say something about the financial system. June 14th, 2020 – second Pluto-Eris square June 21st, 2020 - Annular solar eclipse at 0 degrees Cancer – another opportunity for the surface population to empower itself in regards to the financial system. June 30th, 2020 – Jupiter-Pluto conjunction. November 12th, 2020 – the last Jupiter-Pluto conjunction of 2020 December 11th, 2020 – third and last Pluto-Eris square (more pressure) December 14th, 2020 – Total Solar eclipse December 17th, 2020 – Saturn enters Aquarius December 18th, 2020 – Sun conjuncts the Galactic Center December 19th, 2020 – Jupiter enters Aquarius December 21st, 2020 – Jupiter-Saturn conjunction at 0 degrees Aquarius - astrologically this is the beginning of the Age of Aquarius. Mars in Aries squares Pluto at 23° Sagittarius. Second part

The galactic wave of Love

The galactic wave of divine Light is approaching us.

“A Living Mandala” – drawing – is restoring society back to its perfection, reactivating the true nature of star seeds.

Galactic society will be created with the awakening of the Lightworkers through the breakthrough of their implant structures. Their implant structures must be broken down. Many timelines were collapsed because Lightworkers are kept asleep. due to the implants. Reawakening will happen only at the time of the Event. There will be a re-establishment of the contact at the time of the Event; before the Event, not much will happen. The most prominent members of this group will be contacted. At the time of the Event, a daily meditation with the violet flame will be necessary. The plan now is that certain codes are transmitted to the advanced members.

A re-awakening of the soul families: will be done by the Pleiadians, however inner work should still be done. Phase 1 – soul memory reactivation – the memory of the soul family. Members of the soul family will begin to meet physically and start building Islands of Light. Phase 2 – actually building the Islands of Light Phase 3 – Islands of Light become entry points for the First Contact.

Between the Event and the polar shift, in this time frame, the Islands of Light will be built to stabilize the energy grid of the planet for the time of the polar shift as the final purification of the planet (1,500m high waves) arrives. A base built under Taiwan is the central location for Asia and can host 3.5 billion people. 1st wave of ascension – a few years after the Event, 2nd wave of ascension – 1 to 2 years after the first wave, 3rd wave of ascension – just before the polar shift. There are also 3 phases for the creation of the Islands of Light.

A removal process of implants: After the Event, there will be an intense implant removal process. When the implants are gone, the delusion is over. The practical work of implant removal was presented in Cobra's workshops in the spring of 2019. By clearing those implants we go through reunification with our soul family and the Galactic family.

Astrological aspects are actually resonance fields that resonate throughout this Solar system. Each planet emanates an electromagnetic field, scalar field, quantum field, and plasma filaments.

Besides all those celestial bodies, there is a vast cosmic fleet present inside our Solar System.

The 3 rings of Galactic Fleet: The outer ring expands between Jupiter and the heliopause (the Kuiper Ring). This ring belongs to the Jupiter Command. Its mission is to transmit the energies of the Galactic Central Sun (GCS) to the Solar System (it reduces the intensity, otherwise we would be fried). The Jupiter Command is also processing captured members of the dark forces on Jupiter’s moon Ganymede, which are then taken to the GCS. The middle ring represents the Ashtar Command and is located between Jupiter and the Asteroid belt. The inner ring represents the Atlantis Command, which is located in the sublunar space, around the Moon, and on the Moon. Its purpose is undisclosed.

The main command center for the planetary liberation is positioned on the light side of the Moon. The Moon is liberated now, that is a recent development. All Dracos and Reptilians are being removed. The main command center is located in the Tycho crater.

There is a lot of activity in the sublunar space now. The Chinese want to clean up the sublunar space, as they’ve stated recently.

This year we reached a solar minimum – a very quiet part of the solar cycle (humanly quiet). Solar maximum is coming in about 5 years, there will be an increase in the activity by 12 times.

The Disclosure process has already started:

A Picture of a triangular ship of the cabal

A Secret space cigar

Galactic Super Wave and Polar Shift

Simulation: galaxy pulses like a heartbeat. Each beat takes 25.000 years.

At the polar shift, when big tsunamis start happening, there will be an evacuation of the surface population and some, the “lucky ones”, will ascend.

The old equator represents the evidence of the past polar shift. There are power spots on the old equator: Nazca pyramids, Baalbek in Lebanon, Giza, etc. The old equator existed 75,000 years ago, between 75,000 and 13,000 years ago, marked with all those power points and vortices. Then the rotation axis changed. Goddess leyline goes through Baalbek, Syria, Stonehenge, Paris. There are geological evidences of a cataclysm that happened 12,800 years ago when many species went extinct.

This time there will be a real Return of Light and a Galactic Reunion, a re-integration of the human society into the galactic society.

Now it is time to reactivate our mission!

It is time to share the Light!

Everything was impossible until someone did it!

The Time is Now!

The end of the second and the last day.

About this blog:

We Love Mass Meditation organizes Mass Meditations aiming to help achieve planetary liberation as soon as possible and as smoothly as possible.

Please join any of the daily meditations below if you feel so guided.

Meditation to stop the pandemic outbreak in China every 4 hours

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-every-4-hours.html

Flower of Life Meditation, 12 PM UTC and every 4 hours, also at any time and as often as possible

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html

Emergency Meditation at 2 PM UTC:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/02/breakthrough-meditation-at-2-pm-utc-and.html

Goddess Meditation at 2:30 PM UTC

https://www.welovemassmeditation.com/2018/02/goddess-meditation-230pm-everyday-and.html

Key to Freedom Meditation at 3 PM UTC:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/08/new-daily-meditation-schedule.html

Cosmic Central Race Meditation at 3:15 PM UTC:

https://www.welovemassmeditation.com/2019/02/cosmic-central-race-meditation-at-315.html

Buddhic Columns Meditation at 3:30 PM UTC:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/10/daily-buddhic-columns-meditation-at-330.html

We also organize different mass meditations regularly for various purposes. They can be found in this link below:

https://welovemassmeditation.blogspot.co.uk/p/blog-page.html

We also provide emergency financial support to lightworkers around the world. Please feel free to make a regular or one-off contribution using the link below:

paypal.me/WeLoveMassMeditation

Please assist/support us for a smooth transition in planetary liberation in the highest Light.

https://www.welovemassmeditation.com/2020/02/notes-from-taipei-ascension-conference-November-30th-to-December-1st-2019.html

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/03/a-tajpeji-felemelkedes-konferencia.html

Hozzászólások