Telos

Spirituális hírek, fordítások

A Fátyol

Cobra Logo
  1. június 18., hétfő


Elérkezett az idő, hogy több információt tegyek közzé az Arkhónokról, mivel egy olyan időszakhoz érkeztünk, amikor eldől a bolygó sorsa, és az embereknek tisztában kell lennie bizonyos dolgokkal, hogy minél jobb döntéseket hozzanak.

Körülbelül 26.000 évvel ezelőtt az Arkhónok kijelentették, hogy a Föld az ő tulajdonukat képezi, a rajta élő emberek pedig az ő foglyaik és rabszolgáik. Ezt a bolygót karanténná nyilvánították, és minden erre a bolygóra bejövő vagy innen kimenő űrjárműnek különleges engedélyre volt szüksége az Arkhónoktól. Ez a „be nem avatkozás” oka, amiről olyan sokat hallunk. Az Arkhónok túszként tartották fogva az emberi fajt ez alatt a sok ezer év alatt, és miután egy reinkarnációs zárt hurokrendszerben tartották fogva az embereket, ahol újra és újra ugyanarra a helyre inkarnálódtak, eluralkodott rajtuk az amnézia és a letargia. Az emlékezetvesztésnek (amnézia) hamarosan vége. Június 21-e után (2012. 06. 21-e – a szerk.) a pozitív földönkívüli fajok által koordinált mentőakciók intenzitása fokozódni fog.

A múltban az egyetlen mód, ahogy egy emberi lény kiszabadulhatott a karanténból, a felemelkedési folyamaton keresztül volt lehetséges, amely során el kellett engednie minden kötődést az összes fizikai, éteri, asztrális és mentális valósághoz, amelyekben az Arkhónok működni képesek. Ahogy a karantén feloldódik, a szabadság megszerzésének részeként az emberiségnek hamarosan új lehetősége adódik arra, hogy elutazhasson más csillagrendszerekbe.

Veil

Képfelirat: „Közel a kezdet” (The beginning is near) helyett: "Most van a kezdet"  (The beginning is now!)


Az Arkhónok egy speciális technológián keresztül tartják fenn az irányításukat, amelyet Fátyolnak neveznek. Ez egy elektromágneses frekvenciazár (szó szerint frekvencia kerítés – a szerk.) az alacsonyabb asztrális, és különösen az éteri síkokon, amely a bolygónk felszínének talajszintjétől felfelé és lefelé maximum 8,6 mérföldre (14 km) terjed ki, ami nagymértékben megnehezíti, hogy a Fény bejusson a karantén alatt álló Földre. A Fátylat a nem-fizikai Arkhónok működtetik. Ezt a technológiát a legjobban egy éteri HAARP-ként lehetne leírni. Ez a technológia kvantumszinten torzítja az idő-tér struktúrát, és így nagy nehézségeket okoz a pozitív földönkívüli erők UFO-meghajtó rendszerei számára. A múltban ez jelentősen akadályozta a pozitív földönkívüli fajok előrehaladását e bolygó felé.

A jó földönkívüliek távoltartásán kívül a Fátyolnak van egy olyan funckiója, hogy programozza/átprogramozza az emberi népességet, és benne tartsa a reinkarnációs/önmagába visszatérő ciklikus folyamatban. Most kifejtek néhányat az inkarnálódott emberek számára jelenleg működtetett fő asztrális/éteri programok közül:


  1. A tudatosság csökkentése és a fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása (kikapcsolása, hatástalanítása – a szerk.). Ezt a programot éteri állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.

  2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményezőkészség blokkolása. Ezt a programot éteri infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon, és néhány ember hallja azt mint egy nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Ez volt a forrása azoknak a rejtélyes hangoknak, amelyeket az emberek 2012 elején hallottak, és nem a mély föld alatti katonai bázisok elpusztítása, ahogyan arról néhány forrás tévesen tudósított. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban, és ez blokkolja a pozitív kezdeményezőkészséget. Ez az infrahang az oka annak a szokatlan fáradtságnak is, amelyet sok ember bármiféle nyilvánvaló ok nélkül tapasztal.

  3. Az intelligencia csökkentése. Ez úgy érik el, hogy erős mágneses tereket indukálnak az éteri agyban, illetve a fizikai és az éteri agy közötti membránban, és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ez a program ködös elmét, feledékenységet és koncentrációhiányt eredményez.

  4. Diszharmónia előidézése a kapcsolatokban. Ezt az éteri test csakráinak megbabrálásával és az aurikus membránon éteri infrahanggal disszonáns frekvenciák létrehozásával teszik. Ez a program a szerelem és a szexualitás mesterséges szétválasztását, a szív bezárulását, az elme túlműködését, illetve a női és férfi alapelvek közötti egyensúlyhiányt eredményezi.

  5. A szegénység előidézése. Ezt a szegénység hologramjainak/képének az éteri agyba történő vetítésével végzik.

  6. A szubkultúrák megosztása. Ez a program úgy működik, hogy különböző szubkultúrákat céloz meg konkrét ellentétes éteri holografikus képekkel, és így megosztottságot hoz létre közöttük.

  7. Étkezési szokások/elhízás. Ezt a programot úgy idézik elő, hogy egy bizonyos ételről, amely elhízást okoz, képeket vetítenek az éteri agyba.

  8. Mindent látó szem. Ez a kémprogram az éteri síkról működik, és a fizikai lények minden tevékenységét megfigyeli, majd ezt jelenti a nem-fizikai Arkhónoknak.

  9. Implantátumok. Ezek éteri/asztrális kristályok, amelyeket minden emberi lény aurájában elhelyeztek közvetlenül a testet öltés előtt, mivel az adott személynek – ahhoz, hogy inkarnálódhasson – a mentális/magasabb asztrális síkokról az alacsonyabb asztrális/éteri síkokon keresztül kell leereszkednie a fizikai sík felé. Ezek az implantátumok eltávolítják a korábbi inkarnációk emlékét, és az implantátumok a fő okai annak, hogy többnyire miért nem emlékszünk az előző életekre, sem a bolygót uraló Arkhón entitásokra. Az implantátumokat némileg költőien "a felejtés fátylának" nevezik.


Voltak fizikai implantátumok is. A fizikai implantátumok nagyon népszerűek voltak Atlantiszon, de Atlantisz bukása után a beültetések abbamaradtak. A második világháború után volt egy kísérlet a fizikai implantátumok fizikai biochipek formájában történő újbóli bevezetésére, amelyeket az emberek nagy többségébe az oltási programokon keresztül ültettek be. Ez a fő oka annak, hogy a WHO (az Egészségügyi Világszervezet) kötelezővé tette a védőoltásokat. A fizikai biochipek más programozást támogattak, de körülbelül két évvel ezelőtt sikerült teljesen eltávolítani őket az emberi lakosságból egy speciális, távolról működtethető technológiával, amelyet az Ellenállási Mozgalom fejlesztett ki. Ezért azok a félelmek, miszerint az Új Világrend azt tervezi, hogy az emberi lakosságot mikrochipekkel látja el, nem a valóságon alapulnak, mivel a lakosságot korábban már ellátták mikrochipekkel, és ugyanezeket a biochipeket már el is távolították, anélkül, hogy bárki igazán észrevette volna.

Az Arkhónok 1996 elején újra aktiválták és megújították a Fátylat, miután az 1990-es évek elején az emberek tömegesen ébredtek fel, ami a pozitív földönkívüli fajok beavatkozását ezen a bolygón reális lehetőséggé tette. Ezt körülbelül 200, az alsóbb asztrális és éteri síkokon történt nukleáris robbantással érték el. Ezek a nem-fizikai nukleáris robbantások olyan hasadást hoztak létre a tér-idő szövetében, amely sötét féreglyukakat nyitott meg, amelyeken keresztül sok reptilián entitás szállta meg a Föld bolygót a világűrből, és fertőzte meg a Föld asztrális és éteri síkjait. A Fátylat 2004 decemberében ismét működésbe léptették, miután az emberek tömegesen ébredtek rá az Istennő jelenlétére, ami a 2004. júniusi első Vénusz-tranzit (a Vénusz bolygó elvonulása a Nap előtt, a Földről nézve – a ford.) után történt, valamint a plejádi flotta néhány sikeres műveletét követően, amelyek célja a bolygó felszabadítása volt. Most, a 2012. júniusi második Vénusz-tranzit után az ébredés ismét megtörténik. Ezúttal a Fátylat nem lehet megerősíteni, mivel a világűrben nincsenek már negatív fizikai vagy nem-fizikai földönkívüli erők, amelyek megszállhatnák a bolygónkat. Nagyon közel vagyunk tehát a végső győzelemhez.

A tömegmeditációinknak akkora sikere volt, hogy a Fátyol kb. 70%-a az asztrális síkon és kb. 35%-a az éteri síkon már el lett távolítva. Ezért nagyon fontos, hogy folytassuk a tömegmeditációkat, amíg a munkát teljesen el nem végezzük, és a Fátylat teljesen el nem távolítjuk. Ez a tervek szerint a május 20-21-én elkezdett “a Rács újraindítása” meditációval kezdődő 7 hónapos időszakban fog megtörténni, ami 2012. december 21-én fog befejeződni.

A fizikai Arkhónokat és a fizikai Cabal többi tagját már jóval a Fátyol teljes megsemmisülése előtt el lehet és el tudjuk távolítani.

A fizikai és nem-fizikai Arkhónoknak van egy “Doom33” (Végzet33) fedőnevű terve arra vonatkozóan, hogy megakadályozzák a tömeges letartóztatásokat. Ennek a tervnek megfelelően, amikor a tömeges letartóztatások elkezdődnének, a nem-fizikai Arkhónok okkult rituálékon keresztül jelzést adnának a Máltai Lovagrendben (teljes neve: Szent János Szuverén Katonai Lovagrend) és a 33. fokozatú szabadkőművesek között lévő legfelsőbb szintű fizikai Arkhónoknak. Ezek az emberek aztán a katonaságon és a betűs ügynökségeken (pl.: FBI, CIA, NSA, stb. – vagyis a különféle titkosszolgálatokon és kormányszervezeteken – a ford.) belüli kapcsolataikon keresztül kiadnák a parancsot, hogy akkora pusztítást és káoszt idézzenek elő, amekkorát csak lehet. Ez összhangban van az Armageddon végidőkre vonatkozó próféciákkal, amelyeket a fizikai Arkhónok körében nagy tisztelet övez. Bármit megtennének azért, hogy lássák, ahogy ezek a próféciák beteljesedjenek. Nem kell félnetek ezektől a tervektől, mivel a Fényerőknek részletes terveik vannak arra vonatkozólag, hogy megakadályozzák, hogy mindezek nagy része valaha is megtörténjen.

A jezsuita fizikai Arkhónok még mindig irányításuk alatt tartják azt a homályos logikájú, mesterséges intelligencián alapuló, pénzügyi rendszer számítógépes programot, amelyről Benjamin Fulford beszél. Az Ellenállási Mozgalom egy számítógépes vírust helyezett el ebben a programban a Rács újraindítása meditáció idején, május 20-21-én, és most újra tudja indítani a pénzügyi rendszert, ha/amikor ez szükséges lesz a Fényerők műveleteihez.

A jezsuita fizikai Arkhónok hatalmuk nagy részét elvesztették az átlag lakosság felett az 1848/1849-es márciusi forradalom idején. Legtöbbjük ezután az alacsonyabb asztrális és éteri síkokra költözött. Azok, akik a fizikai síkon maradtak, közvetetten még mindig uralmat gyakorolnak az emberiség felett a Rothschildokon keresztül. A Rothschildok nem önállóan működnek, hanem a jezsuita Arkhón feljebbvalóiktól kapott parancsoknak engedelmeskednek.

A 2012-es napforduló az a fordulópont, amikor sok minden eldől az Arkhónokkal és a bolygó helyzetével kapcsolatban. A Sheliak időhullám újdonság-grafikonja az entrópia drasztikus csökkenését mutatja június 21-ig, ami ezt a fordulópontot jelzi:


2012 Sheliak

https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások