Telos

Spirituális hírek, fordítások

A Galaktikus Háborúk vége – a Fény felülkerekedik a Sötétségen

Cobra Logo
  1. április 22., vasárnap

A Galaktikus Háborúk vége – a Fény felülkerekedik a Sötétségen


A fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett és száműzi a sötétséget. A sötétség olyan lesz, mintha soha nem is létezett volna, és a sötétség forrása szét fog oszlani. A tökéletlenség ki lesz tépve a gyökereinél fogva, és le lesz vetve a sötétségbe, a fény pedig visszahúzódik fel, a gyökereihez.”

Nag Hammadi Kódexek: A világ eredete című részből

(A fordító megjegyzése: A gnosztikus tekercsek magyar fordításában ez a rész így szerepel: “A fény majd […] a sötétséget és eltörli azt: olyan lesz, mintha soha nem is létezett volna. És az a dolog melynek a sötétség adott hátteret, szét fog oszlani. És a tökéletlenség ki lesz tépve a gyökereinél fogva (és levetve) a sötétségbe. És a fény visszahúzódik fel, a gyökereihez.” - A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár, Angyali Menedék Kiadó, 2020.)


Galactic Wars

"Bolygónk az utolsó, ahol ez a gonosz még jelen van.

Amikor itt megszabadulunk a gonosztól, többé nem less már gonosz sehol sem.”


Idézet Drake-től


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások