Telos

Spirituális hírek, fordítások

2012 Portál

Cobra Logo
  1. április 1., vasárnap

2012 Portál


A valóságunk hamarosan megváltozik, és a változások mindenkit érintenek. A Föld bolygó most egy interdimenzionális kapun halad át, amelyet 2012 Portálnak nevezünk. Ez a portál - a 11-11-11 aktivitás - 2011. november 11-én nyílt meg. 2012. június 6-án volt a fordulópontja a Vénusz átvonuláskor, a maja naptár végén, 2012. december 21-én zárul.


Eddig bolygónk a dualitás dimenziós paraméterein belül, a Forrástól való elszakadás valóságában, egy energetikai fekete lyukban létezett. Ez az energetikai fekete lyuk meghatározta a valóságot az emberek számára az utolsó precessziós ciklus idejére, az elmúlt 26.000 évre. A 2012 Portál megnyitásával bolygónk végül kilép a fekete lyukból, és csatlakozik a felvilágosult galaktikus társadalmakhoz.


Amikor a 2012 Portál megnyílt 11-11-11 (2011. november 11-én), elértük a bolygó fekete lyuk eseményhorizontjának belső határát. Ez azt jelenti, hogy az igaz Egy fényének első ragyogása elérte az emberi populáció felébresztett részét. Sokan érezték az Egy fényének eme fokozott jelenlétét azóta. 2012 folyamán át fogunk utazni az eseményhorizonton. Ez azt jelenti, hogy egyre több igaz fény lesz jelen, amíg el nem érjük az eseményhorizont külső határát, 2012. december 21-én. Ekkor teljesen kilépünk a fekete lyukból, és az Egy fénye nagyon világosan jelen lesz az emberiség körében. Amíg a 2012 Portál nyitva van, a bolygó fényteste aktiválódik. Ez a fény bolygószintű hálózatának aktiválását jelenti, amely 2012 folyamán növekszik és tágul, amíg 2012 végén az egész bolygót körülöleli.


A 2012 Portál első felében, a Vénusz átvonulásáig az Istennő energiáinak fokozott jelenlétét fogjuk tapasztalni, amely nagyobb egyensúlyt és harmóniát hoz a bolygó helyzetébe. 2012. április elején, a maja Tikal naptár fordulójának pontos időpontjában a Vénusz bolygó a Plejádok előtt halad át. Ez lesz a Kozmikus Istennő első érintkezése a Személyes Istennő energiájával, és az emberiség kollektív nőisége végre elkezd a csillagok felé érni. Később, Május 20-án a Plejádok előtt teljes gyűrűs napfogyatkozás lesz. Ez egy közvetlen fény- és szeretetsugarat nyit meg, amely a Plejádokból árad, és a Napon és a Holdon keresztül éri el közvetlenül a Földet. Ez lesz az Isteni Szeretet legerősebb tengelye, amelyet életünk során tapasztaltunk! Ezután június 6-án a Vénusz a Nap korongja előtt halad át pontosan a Rigel, az Orion csillagképben található hatalmas csillag előtt. Ez az átmenet a vég kezdetét jelenti a sötétség uralmának a Föld bolygó felett, és befejezi az Isteni Nőiség visszatérésének 8 éves Istennői ciklusát, amely 2004-ben hasonló Vénusz átvonulással kezdődött. Ez a Vénusz átvonulás lesz a fordulópontja a 2012 Portálnak.


Wave1

A 2012 Portál második felében meg fogjuk tapasztalni az Isteni energiák fokozott jelenlétét. Most, hogy az Istennő energiái előkészítették az utat, harmonizálták és lágyították a helyzetet, itt van a közvetlen cselekvés ideje. A 2012. végéig tartó teljes időszakot tehát intenzív változások jelzik a fizikai síkon. Számos áttörés történhet a technológiában, ideértve a szabad energia széles körű felhasználását is. Amikor a 2012 Portál bezárul, a Fény bolygószintű hálózata elkészül. Ez végre megnyitja az utat az Első Kapcsolat előtt, amelyre valamivel később kerül sor. Az Első Kapcsolat hivatalos diplomáciai kapcsolat a földi emberiség és a földön kívüli pozitív civilizációk képviselői között. A plejádiak lesznek az a kozmikus faj, amely először kapcsolatba lép velünk. Valószínűleg az első kapcsolatfelvétel az Egyesült Nemzetek Szervezetén keresztül fog történni, és a tömegtájékoztatás teljes mértékben közvetíteni fogja.


Az Első Kapcsolat megkezdi bolygónk befogadásának folyamatát a Galaktikus Konföderációba. Amikor ez a folyamat néhány év után befejeződik, végre Aranykorban fogunk élni, és álmaink valósággá válnak ...


Victory of the Light!


https://2012portal.blogspot.com

Hozzászólások