Telos

Spirituális hírek, fordítások

Az arkhónok bukása

Cobra Logo
  1. május 8, Kedd

Az arkhónok bukása

Kétségeim voltak afelől, hogy közzétegyem-e ezeket az információkat, mivel sokkoló lehet néhány ember számára, ennek ellenére utasítást kaptam rá. Az elmúlt napok eseményei meggyőztek, hogy megérett az idő a közlésre.

Nem azért teszem közzé ezt, hogy félelmet keltsek, hanem hogy informáljak. Ha tudatában vagyunk a szituációnak, egyesült tudatosságunk képes lesz ezt átalakítani és feloszlatni. Meglehetősen teljes összefoglalása ez a jelenlegi helyzetnek a Fény és Sötétség erői között, ami a Fény végső győzelmével végződik.

25000 évvel ezelőtt a sötét erők karantén alá vonták a Földet és túszul ejtették az emberiséget. Virtuális valóság-ellenőrző rendszert hoztak létre, amelyből senki nem menekülhetett. Foglyul ejtették azokat a Fénylényeket, akik kapcsoltban álltak a Forrással, hogy a félelmeikből táplálkozva fenntartsák ezt a virtuális rendszert.

Bizonyos mértékben még mindig a helyén van ez a virtuális valóságot ellenőrző rendszer, melyre általában úgy hivatkoznak, hogy a Mátrix. Fizikai síkon a kontrollt az orion-babilóniai típusú adósság alapú pénzügyi rabszolga rendszer, illetve a tömegmédia elmeprogramozásának segítségével tartják fenn. Éteri, asztrális és szellemi síkokon pedig elektromágneses téridő torzító kamrákat alkalmaznak az ellenőrzés fenntartása érdekében, hasonlóakat azokhoz, amiket a Philadelphia kísérletben használtak. Ezek a kamrák a zárt hurok rendszer illúzióját keltik, amely örökkévalónak tűnik és ez az oka annak, hogy olyan kevés embernek sikerült kiszabadulni innen.

A Mátrixot az ún. arkhónok irányítják (görögül azt jelenti irányító, uralkodó.) Ezek a lények az Androméda-galaxisból kerültek ide és a sötétség megtapasztalása mellett döntöttek. Visszautasították a kapcsolatot a Forrással. Évezredeken át génkísérletek útján megteremtették a drákó és reptilián fajokat, és arra használták őket, hogy rabszolga harcosokként sötét birodalmukat terjesszék.

A Föld az utolsó bolygója a sötét birodalomnak, amely felszabadulás előtt áll. Nagyon kevés Arkhón maradt hátra a Földön.

Az éteri és asztrális síkon a Karma Uraiként ismertek. Ők azok, akik nagymértékben meghatározzák mindenki életútját, aki leszületik. Ők választják meg a szüleinket, és bizonyos mértékben meghatározzák az életkörülményeinket is. Ezt a programozó rendszert karmának hívják. Az asztrál síkon fejlett hullámforma generáló technológiával manipulálják a bolygószintű események asztrál áramlását és rosszindulatú asztrológiai befolyásra használják. Az implantátumokkal fenntartják a torz téridő szerkezetet, amelyek téridő fekete lyuk anomáliát hoztak létre, összezavarva ezzel az emberi elmét és érzelmeket. Az implantátumok olyan programozható kristályok, amelyeket erőteljes elektronikus eszközökkel minden Földön élő ember mentális, asztrális és étertestében elhelyeztek.

Az éterikus és asztrális síkokon a drakonida ügyintézők tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Egy riasztó rendszer van beépítve, így ha egy felébredt egyén a Fényével rést üt a rendszeren, a drakonidák egy reptilián rabszolgaharcost küldenek, aki nyomás gyakorol az illetőre annak pszichológiai gyengeségeire fókuszálva, így csökkentik le a vibrációját és foltozzák be a lyukat. Ugyanakkor ezek a reptilián rabszolgaharcosok folyamatosan nyomást gyakorolnak a földre született emberek elméjére és érzelmeire, így akadályozzák meg a spirituális fejlődésüket és így nyomják el a szabadságért folytatott küzdelmüket. Ha ez nem elég, akkor amőba-szerű elementál lényeket küldenek, akik még nagyobb nyomás alá helyezik az illetőt. Az összes ilyen negatív lény általában a torzult téridő struktúra gyűrődéseiben bújik meg az asztrális és az éteri síkokon:

Quatum Foam

Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal, bátorsággal szemben. Ha tisztában vagyunk a helyzettel anélkül, hogy félelmet éreznénk, a tudatosságunk fénye kijavítja a téridő struktúra torzulásait és minden ilyen negatív lény eltávolításra kerül a Föld asztrális és éteri síkjáról.

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/

A fizikai síkon az arkhónok a jezsuiták közé inkarnálódnak és spirituális kontroll alatt tartják az ügyintézőiket (a drakonida illuminátusokat, akik a pénzügyi rendszert felügyelik), a harcosaikat (reptilián zsoldosok akik az illuminátusokat védik) és az ő rabszolgáikat (az emberiséget, aki nekik dolgozik minden nap 9-5-ig.) A jezsuita társaságon és a 33 fokozatú szabadkőműveseken keresztül tartják össze az illuminátus struktúrát. E struktúra végre esik szét.

Az arkhón inváziók

Az ismert történelem során három fő inváziója volt a világűrből érkezve az arkhónoknak és a nekik alárendelt fajoknak, mint a drakonidák és a reptiliánok. Mindegyik egyszerre történt mind a fizikai mind a spirituális síkokon.

Az első a kurgán invázió volt Kr.e 3600 környékén. A sötét lények a Kaukázusban található dimenziókapun keresztül érkeztek.

Kurgan

A céljuk az volt, hogy elpusztítsák a békés Istennő imádó neolitikus kultúrákat, amelyek ebben az időben virágoztak a neolitikus Európában. El akarták pusztítani az Istennő tiszteletet, mivel a női energia jelenti a közvetlen kapcsolatunkat a Forrással.

http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

A második a kazár invázió Kr.u 393. körül. A sötét lények ismét a kaukázusi dimenziókaput használták.

Khazar invasion

Az invázió célja az volt, hogy elpusztítsák az ősi misztériumiskolákat, gnosztikus keresztény csoportokat és a természetimádó pogány kultúrákat és helyükbe a keresztény elmeprogramozást ültessék. Ezt a programozást továbbfejlesztették a virtuális valóság poklának létrehozásával az alsó asztrális síkon, amelyeket azután az egyház felhasznált helyzetének megerősítésére.

A harmadik a kongó invázió, ami 1996-ban történt. A sötét lények a háború sújtotta Kongó, Ruanda és Uganda területén léptek be. A fő fókusza az inváziónak az alsó asztrális és éteri síkokra koncentrálódott. Ennek az inváziónak a célja a New Age-s és Felemelkedési mozgalmak elpusztítása és a Mátrix megerősítése volt, amely már 1995-ben erősen kezdett szétesni a Földön zajló tömeges ébredéseknek köszönhetően. A legtöbben nincsenek tisztában ezzel az invázióval, mivel a 1996 előtt már a Földön jelenlévő Fénnyel kapcsolatos emlékeiket erőteljes implantátumok beültetésével törölték 1996 és 1999 között.

A Fény győzelme

A 11:11:11 portálaktiválást után múlt novemberben a Mátrix végre elkezdett erőteljesen szétesni. Közvetlenül a dátum után beindultak az események (Keenan kereset), melyek végül a teljes felszabadulásunkat eredményezik. Többé nem lehetséges semmilyen arkhón invázió az űrből, hiszen a Föld az utolsó felszabadítandó bolygó.

A döntő ütközet a június 5-én a Vénusz tranzit portál körül várható. Már e döntő fordulópont időkeretén belül vagyunk. Noha a Fény győzelme biztos, és az összes negatív idővonal törlődött, fokozottan ébernek kell lennünk.

Az arkhónok az asztrális síkon továbbra is folytatni fogják és nyomást gyakorolnak a Földön lévő pozitív erők kulcsfiguráinak pszichológiai gyenge pontjaira, így próbálnak megosztottságot és konfliktusokat generálni közöttük. Ez azt a céljukat szolgálja, hogy kicsinyes viták felé tereljék figyelmünket, és a cabal megdöntéséről eltereljék az eltökélt szándékunkat. El kell engednünk ezeket a konfliktusokat és azonnal visszahelyezni a fókuszunkat. A felszabadulást előkészítő tudatosság áramlása elég erős ahhoz, hogy hatástalanítsa az arkhónok manipulációit, akik még mindig képesek arra, hogy szükségtelen késedelmet idézzenek elő. A cabal tagjainak tömeges letartóztatása nem kizárólag fizikai hadművelet, spirituális támogatásra is szükség van, hogy amikor beindulnak az események, az emberek ne essenek pánikba.

Egy bizonyos ponton túl a Galaktikus Központi Nap energiái keresztülégetnek minden a Mátrix által állított akadályt az éteri és asztrális síkokon és az összes negatív entitás el lesz távolítva. A helyüket Angyalok és Spirituális vezetők veszik át, ahogy azt egy prófécia gyönyörűen leírja:

A hálónak meg kell semmisülnie, véget ér, a Fény belép.

Az utolsó lépés egyszerűen az, hogy a háló megsemmisül. Ennek meg kell történnie, és az események ezután gyorsan követik egymást.

Az Egy kibocsátja mindazt ez energiát, ami megsemmisíti a hálót, ezután az események szinte azonnal beindulnak.

A programoknak nem tudnak hová elrejtőzni, nem lesz portál, nem lesz felszerelés, semmi. Elvezetik őket és elkezdődik a fény időszaka.

A Fény győzelme!

Victory of the Light!

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Fordította: MCCS

http://2012portal.blogspot.com/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Hozzászólások